Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije


Voditelj projekta:doc.dr.sc. Renata Čepić

Suradnici u timu:

izv. prof.dr.sc. Sanja Tatalović Vorkapić

doc.dr.sc. Dunja Anđić

izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić

doc.dr.sc. Sanja Skočić Mihić

Valentina Martan - doktorandica Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Marijeta Mašić - doktorandica Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Suradnici u timu iz inozemstva:

red.prof.dr.sc. Jana Kalin

izv.prof.dr.sc. Barbara Šteh

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Profesionalni razvoj učitelja je proces tijekom kojega učitelj utemeljuje i održava najvišu razinu profesionalne

osposobljenosti koju je sposoban postići. Ideja tzv. „novoga profesionalizma“ ističe neke temeljne zahtjeve za učitelja, kao

što su: profesionalna posvećenost vlastitom učenju, profesionalna autonomija, dinamičko razumijevanje učenja (učitelj

podržava suodgovornost za rezultate učenja kod učenika i sam je aktivan i refleksivan “učenik”) te suradnja i povezivanje s

društvenom zajednicom. Podizanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja ovisno je o profesionalnom razvoju

učitelja: inicijalnom obrazovanju i trajnom stručnom usavršavanju, te zahtijeva razvoj ključnih transverzalnih kompetencija

za cjeloživotno učenje, na kojima počivaju kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje ili poduzetnost. Ličnost učitelja

značajno posreduje primjeni transverzalnih kompetencija kojima raspolaže, kao i samom profesionalnom statusu.

Transverzalne ili međupredmetne kompetencije za cjeloživotno učenje se smatraju krucijalnim za implementaciju

društvenih ciljeva (kao što su „učiti kako učiti“, održivost i inkluzija) koje su važne za sve pojedince (Rieckman, 2013).

Nove zadaće, znanja, uloge i kompetencije učitelja nužno zahtijevaju odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i mijenjaju

„sliku klasičnog razreda“. Suvremeni učitelj radi u inkluzivnom razredu kojeg čine djeca različitih odgojno-obrazovnih

potreba, dok kompetencije „učenja kako učiti“ (prilagodba na promjene, samoregulirano učenje i suočavanje s neuspjehom)

stavljaju pred učitelje zahtjev za razvojem viših razina znanja i složenijih kognitivnih vještina. Upitno je koliko navedene

transverzalne kompetencije za cjeloživotno učenje učitelji stječu tijekom inicijalnog obrazovanja, a koliko u daljnjem

profesionalnom razvoju, te kako bi osnaživanje ovih kompetencija pridonijelo profesionalnom statusu. Cilj je istraživanja

ispitati profesionalni razvoj i status učitelja, njihovu ličnost i transverzalne kompetencije u području samoregulacije,

inkluzije i održivog razvoja. Izradom smjernica za njihovo unaprjeđenje kroz interdisciplinarnost i kros-kulturalnost

proširit će se istraživački portfelj svih članova tima. 


Istraživački tim
doc.dr. sc. Darko Lončarić dloncaric@uniri.hr
doc.dr.sc. Barbara Šteh barbara.steh@guest.arnes.si
doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić sanjatv@uniri.hr
Valentina Martan valentina.martan@gmail.com
Marijeta Mašić, profesor hrvatskog i njemačkog jezika masicmar@gmail.com
doc.dr. sc. Renata Čepić renata.cepic@uniri.hr
doc.dr.sc. Dunja Anđić dunja.andic@uniri.hr
doc.dr.sc. Sanja Skočić Mihić sskocic_m@uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Jana Kalin jana.kalin@guest.arnes.si

izv. prof. dr. sc. Renata Čepić

Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet

e-pošta: renata.cepic@uniri.hr
mobitel:
prostorija: 374

Thompson Reuters WOS-Researcher ID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Elsevier-Scopus 26 3
Google Schoolar 87 6 4