UTJECAJ KVALITETE PAPIRA I PROCESA IZRADE MATRICA NA OTISAK U UMJETNIČKOJ GRAFICI


Papir i proces izrade matrice bitno utječu na estetsku i vizualnu komoponentu umjetničke grafike dubokog tiska. Ovo istraživanje ima za cilj istražiti pet najvažnijih faktora koji su ključni pri izboru papira kao kvaliteta, površina, gradacija, čvrstoća tijekom grafičkog procesa namakanja, tiskanja grafičkom prešom i sušenja. Sustavno će se papiri kategorizirati i procijeniti, te fotodokumentirati prema utvrđenim kriterijima kroz različite faze grafičkog procesa. Suvremena stremljenja u umjetničkoj grafici sve više izbjegavaju toksične materijale i kemijske procese stoga će ovo istraživanje donijeti nove spoznaje o netoksičnoj izradi matrice u dubokom tisku. U istraživanju će sudjelovati nastavnici Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kustosi Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Svrha ovog istraživanja je produbljivanje spoznaja o grafičkom listu i netoskičnoj grafici te međuinstitucionalnom povezivanju Akademije u R Hrvatskoj.

 


Istraživački tim
mag. art. Tihana Gržanić tihana.grzanic@gmail.com
Red. prof. Josip Butković josip_butkovic@net.hr
Letricija Linardić, izv.prof. letricija.linardic@apuri.hr
Red. prof. Maja Franković, voditeljica projekta maja.frankovic@apuri.hr
Mr.sc. Daina Glavočić daina.glavocic@mmsu.hr
Dr.sc. Mikica Maštrović mikica.mastrovic@nsk.hr
Doc. Melinda Kostelac kostelacm@gmail.com
Red.prof. Jasna Šikanja jasna.sikanja@apuri.hr

red. prof. Maja Franković mr.art.

Akademija primijenjenih umjetnosti

mobitel:
e-pošta: majasfrankovic@gmail.com

Google znalac
www.majasf.com


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
www.google scholar citations