Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje


 

Svrha istraživanja je podizanje kvalitete obrazovanja uvođenjem inovativnih računalnih tehnologija u procese učenja i poučavanja te promocija novih pedagoških pristupa e-učenja 2.0 kroz prezentaciju primjera iz prakse. Projekt obuhvaća aktivnosti koje odgovaraju specifičnim ciljevima istraživanja, a to su razvoj algoritama i modela sustava preporučivanja i njegova implementacija, izrada novih modela učenja temeljenih na suradničkom učenju i razvijenom sustavu, izrada obrazovnog dizajna s e-aktivnostima za različite vrste kolegija koji će se uz podršku sustava preporučivanja realizirati u praksi, te izrada preporuka za implementaciju razvijenih modela i sustava u okviru visokoškolskog obrazovanja.

Istraživanje donosi znanstvene inovacije u području e-učenja s tehnološkog i pedagoškog aspekta. Sustav preporučivanja ELARS, kao jedan od glavnih rezultata projekta, koristi se za određivanje personaliziranih preporuka studentima pri izvođenju slijeda suradničkih e-aktivnosti uz pomoć sustava za e-učenje i Web 2.0 alata. Na taj način, uz novi pristup korištenju računalnih tehnologija za potporu obrazovanju, istraživanje promovira i nove pedagoške pristupe koji ističu potrebu za suradničkim učenjem i temelje se na izvođenju e-aktivnosti. Primjena navedenog u praksi u različitim vrstama sveučilišnih e-kolegija koji se izvode tradicionalno tj. f2f (no sadržaji za učenje su dostupni i online), u mješovitom obliku i u potpunosti online pokazala je da je većinom došlo do povećanja uspješnosti i motivacije studenata.

Osmišljeni obrazovni dizajni kolegija te preporuke za nastavnike objavljeni su u nizu članaka s rezultatima i primjerima dobre prakse te su prezentiratni na Web portalu koji također predstavlja važan rezultat projekta i dostupan je na: http://inf2.uniri.hr/elarsportal/

 


Istraživački tim
Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić natasah@inf.uniri.hr
Izv. prof. dr. sc. Jože Rugelj joze.rugelj@pef.uni-lj.si
Dr. sc. Martina Holenko Dlab mholenko@inf.uniri.hr
Eugen Ban eugen.ban@azoo.hr
Doc. dr. sc. Jasminka Mezak jasminka@ufri.hr
Dr. Luis P. Prieto lprisan@gsic.uva.es
Dr. sc. Vedran Miletić vmiletic@inf.uniri.hr
Prof. dr. sc. Vedran Mornar vedran.mornar@fer.hr
Gordan Đurović gdjurovic@ffri.hr
Ivona Franković ifrankovic@inf.uniri.hr
Marina Bajčić marina.bajcic@inf.uniri.hr

prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Odjel za informatiku

e-pošta: natasah@inf.uniri.hr
telefon: 051 584707
prostorija: Radmile Matejčić 2, 4/411

Linkedin
Home Page
ORCID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 634 12 13
ResearcherID 146 4
Scopus 280 7