Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti.


Ribosomi su strojevi koji sintetiziraju proteine te stoga indirektno reguliraju većinu procesa u stanici. Pogreške u sintezi ribosoma rezultiraju promjenama količine i kvalitete sintetiziranih proteina, što može uzrokovati bolesti. Istraživanja naše i drugih grupa u proteklih 10 god. dokazala su da pogreške u sintezi ribosoma aktiviraju supresor tumora p53 vezanjem slobodnih ribosomskih proteina (RP) L5 i L11 na negativni regulator p53, Mdm2. Međutim, mehanizmi prepoznavanja tih pogrešaka i detalji prijenosa signala do p53 te uloga ovog kontrolnog mehanizma u fiziološkim i patološkim uvjetima slabo su istraženi.
U projektu MZOŠ dokazali smo da kongenitalne malformacije miševa koji su heterozogotni za komponentu ribosoma RPL24 nisu uzrokovane poremećajima sinteze proteina, već aktivacijom p53. U projektu HRZZ identificiramo mehanizme putem kojih RPL5 i RPL11 prenose p53-aktivirajući signal nakon inhibicije sinteze ribosoma. Nadalje, identificirali smo prve somatske mutacije RPL5 i RPL11 u zloćudnim tumorima u ljudi, što ukazuje na mogućnost da su RPL5 i RPL11 supresori tumora. Ova potpora omogućit će nastavak tih istraživanja.
Ciljevi su:
1. Otkriti mehanizme putem kojih p53 uzrokuje patološki fenotip RPL24+/- miševa.
2. Odrediti jesu li RPL5 i RPL11 supresori zloćudnih tumora i razjasniti mehanizme te regulacije.
U svrhu provođenju ciljeva na najvišoj razini kvalitete našem osnovnom timu pridružit će se vrhunski svjetski istraživači (M. Oren, J. Bartek, G. Thomas, C. Prives, A. Eliopoulos, V. Gorgoulis i M. Gstaiger). Projekt će pozitivno utjecati na obrazovanje doktoranada, uvođenje modernih metoda i kvalitetu istraživanja na Sveučilištu u Rijeci, te će nam omogućiti bolju integraciju u europski istraživački prostor, što će rezultirati značajnijim financiranjem naših istraživanja. Rezultati će biti prezentirani znanstvenoj javnosti. Putem interakcija sa širom javnošću ukazat će se na potrebu i važnost temeljnih i prijelaznih biomedicinskih istraživanja u Hrvatskoj.


Istraživački tim
Jiri Bartek, prof. dr. jb@cancer.dk
Matthias Gstaiger, prof. dr. gstaiger@imsb.biol.ethz.ch
Carol Prives, prof. dr.. clp3@columbia.edu
George Thomas, prof. dr gthomas@idibell.cat
Irena Drmić Hofman, prof. dr. sc. id@mefst.hr
Aristides G Eliopoulos, prof. dr. eliopag@imbb.forth.gr
Sanda Tamarut (rođ.Šulić), mr. sc. sanda.tamarut@medri.uniri.hr
Siniša Volarević, prof. dr. sc. sinisa.volarevic@uniri.hr
Slađana Bursać (rođ.Crnomarković), dr. sc. sladana.bursac@uniri.hr
Vassilis Gorgoulis, prof. dr. vgorg@med.uoa.gr
Moshe Oren, prof. dr. moshe.oren@weizmann.ac.il
Maja Cokarić Brdovčak, dipl.ing.biologije maja.cokaric@uniri.hr
Ines Oršolić ines.orsolic@uniri.hr
Deana Jurada deana.jurada@uniri.hr
Mihalek Ivana, doc. dr. sc. ivana.mihalek@gmail.com

prof.dr.sc. Siniša Volarević dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: sinisa.volarevic@medri.uniri.hr
telefon: +385 51 651 120
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet; Zavod/Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju; Braće Branchetta 20, Rijeka


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar
ORCID
RESEARCHER ID