Primijenjena istraživanja trigeneracijskih sustava s dizalicama topline koje rade s prirodnim radnim tvarima


U EU je pokrenut ciklus intenzivnih istraživanja procesa i sustava tehnike hlađenja s ekološki prihvatljivim radnim tvarima te visokoučinkovitih kogeneracijskih i trigeneracijskih sustava namijenjenih za korištenje kod novih i obnovljenih zgrada i u sustavima daljinskih grijanja i hlađenja s tzv. pametnim mrežama elektrodistribucije. Novopredloženi projekt je nastavak dosadašnjih istraživanja voditelja projekta na takvim sustavima i primjeni prirodnih radnih tvari. Biti će usmjeren na tehničke aspekte primjene kompresijskih i apsorpcijskih dizalica topline u kombinaciji s visokoučinkovitim sustavima kogeneracije i trigeneracije s plinskim motorima ili turbinama. Analizirat će se primjene dizalica topline za grijanje i hlađenje novih i obnovljenih zgrada. Predložiti će se rješenja za korištenje sustava s malim sadržajem amonijaka i drugih prirodnih radnih tvari. Analize će se provesti koristeći mjerenja i prikupljene podatke o razvijenim i izgrađenim sustavima tijekom dosadašnjeg istraživanja, a koristiti će se i simulacijski modeli. Valjanost razvijenih simulacijskih modela će se provjeriti mjerenjima na laboratorijskim ispitnim postrojenjima i postojećim postrojenjima opremljenim mjernim sustavima. Simulacijski modeli poslužiti će za istraživanje ponašanja sustava u stvarnim uvjetima eksploatacije. Time će se dobiti podaci za ocjenu utjecaja na okoliš (potrebe za pogonskom energijom, emisije štetnih tvari u okoliš, smanjenje sadržaja radne tvari u uređajima), ekonomsko vrednovanje (troškovi), konstrukcijsku optimizaciju uređaja (sustavi s malim sadržajem radne tvari, povećanje učinkovitosti), definiranje algoritama za optimalno vođenje uređaja i sustava. Razvijeni numerički modeli kompresijskih apsorpcijskih rashladnih uređaja te kogeneracijskih uređaja će poslužiti za utvrđivanje optimalnog načina gradnje i vođenja, mogućnosti korištenja sunčeve energije i otpadnih toplina u zgradama i sustavima daljinskih grijanja i hlađenja. Simulacije i analiza mogućih područja primjene dati će odgovor o tehničkim aspektima i očekivanom udjelu obnovljivih izvora energije u energetskoj bilanci zgrada ili sveukupnih sustava daljinskih grijanja i hlađenja, te mogućnostima postizanja energetske bilance zgrada koja bi omogućila standard gotovo nula energetske zgrade.


Istraživački tim
Zvonimir Janković, dipl. ing. stroj. zvonimir.jankovic@sfsb.hr
Miljenko Tomljenović, dipl. ing. info@tomljenovic.hr
Ivica Glavan, dipl. ing. stroj. iglavan@unizd.hr
Zmagoslav Prelec, dipl. ing stroj., red. prof. dr. sc. zmagoslav.prelec@riteh.hr
Dubravko Franković, dipl. ing. el., doc. dr. sc. dubravko.frankovic@riteh.hr
Boris Delač boris.delac@riteh.hr
Damir Mađerić, dipl. ing. stroj. damir.madjeric@velv.hr
Viktor Dragičević, dipl. ing. stroj., doc. dr. sc. viktor.dragicevic@riteh.hr
Branimir Pavković, dipl. ing. stroj., red. prof. dr. sc. branimir.pavkovic@riteh.hr

Prof. dr. sc. Branimir Pavković dipl. ing. stroj.

Tehnički fakultet
Tehnički fakultet

prostorija: 2-106
e-pošta: branimir.pavkovic@riteh.hr
mobitel: +385 98 205 485
telefon: 051 651 509

GOOGLE SCHOLAR
ORCID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ResearcherID