Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije


Razvoj i unapređenje komponenata i sustava obnovljivih izvora energije (OIE) preduvjet su većem korištenju energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije. U Hrvatskoj udio OIE u potrošnji svih vrsta energije trenutno iznosi oko 11%, a prema ciljevima za članice EU, ovaj bi udio trebao iznositi 20% do 2020. godine.

Cilj postojećeg istraživanja komponenata i sustava na OIE je poboljšanje tih komponenata i sustava te osiguranje opskrbe čistim energentom u zgradama. Istražuju se optimalni sustavi OIE s ciljem proizvodnje energije i smanjenja zagađenja okoliša. Istražuju se mogućnosti primjene toplinskih uređaja u sustavima na OIE. Posebna pažnja pridaje se razvoju i unapređenju prijelaza topline i prijenosa tvari u izmjenjivačima topline, spremnicima topline, sunčevim kolektorima i kotlovima na biomasu. Istražuje se moguće smanjenje potrošnje energije u zgradama primjenom sustava na OIE, poboljšanje toplinske izolacije i zrakonepropusnosti u omotaču zgrade. Također, ispituje se smanjenje emisija stakleničkih plinova i smanjenje utjecaja na okoliš koji bi nastali uporabom sustava na OIE.

Znanstveno-istraživački projekt obuhvaća istraživanje komponenata i sustava obnovljivih izvora energije i to u sljedećim područjima: poboljšanje pretvorbe sunčeve energije u toplinu, akumulacija toplinske energije, primjena sunčeve energije u termotehničkim i termoenergetskim sustavima, razvoj i unapređenje izmjenjivača topline, primjena dizalica topline u sustavima na obnovljive izvore energije, poboljšanje procesa izgaranja biomase, ispitivanje sustava obnovljivih izvora energije za primjenu u kućanstvima i gospodarskim objektima.

U srvhu znanstveno-istraživačkog projekta koristi se sljedeća metodologija istraživanja: prikupljanje referentnih podataka i parametara, teoretska analiza prijelaza topline u izmjenjivačima topline, spremnicima topline i sunčevim kolektorima, numeričko modeliranje i simulacija prijelaza topline i prijenosa tvari u komponentama za sustave obnovljivih izvora energije, simulacija rada termotehničkih i termoenergetskih sustava koji koriste obnovljive izvore energije, laboratorijsko ispitivanje rada komponenata, provjera i mjerenje pilot postrojenja i izrada energetskih i ekonomskih analiza opravdanosti primjene sustava. 

 


Istraživački tim
Paolo Blecich paolo.blecich@riteh.hr
Kristian Lenić kristian.lenic@riteh.hr
Igor Wolf igor.wolf@riteh.hr
Igor Bonefačić igor.bonefacic@riteh.hr
Anica Trp anica.trp@riteh.hr
Marko Perčić mpercic@riteh.hr
Sanjin Fućak, dipl. ing. sanjin.fucak@riteh.hr
Elisa Velčić Janjetić elisa.velcic@riteh.hr
Vladimir Glažar vladimir.glazar@riteh.hr
Mateo Kirinčić mkirincic@riteh.hr
Fran Torbarina fran.torbarina@riteh.hr

Prof. dr. sc. Anica Trp dipl. ing. str.

Tehnički fakultet

prostorija: Tehnički fakultet, Zavod za termodinamiku i energetiku, ured 2-117
e-pošta: anica.trp@riteh.hr
mobitel: 091 451 48 94


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 405 7 5