Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školamaPredloženo istraživanje usmjereno je na fenomen školskog vođenja koji se promatra kao jedan od najznačajnijih faktora uspješnosti škola odnosno postignuća učenika, a u širem kontekstu čak i uspješnosti odnosno održivosti obrazovnih reformi. Cilj predloženog istraživanja jest identificiranje obilježja prakse školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama, a potom iznalaženje onih obilježja koja su povezana s postizanjem boljih školskih i učeničkih postignuća. Ispitat će se obilježja školskog vođenja s posebnim naglaskom na ulogu i vrstu participacije i interakcija pojedinih dionika u aktivnostima vođenja (ravnatelja, školskog odbora, školskog vijeća, stručne službe, nastavnika, roditelja, učenika, predstavnika zajednice i lokalne samouprave) i njihovu povezanost s pokazateljima uspješnosti škole. Također će se ispitati efekti koje na praksu školskog vođenja ima interakcija različitih instanci upravljanja obrazovnim sustavom (državna razina, razina lokalne samouprave, razina škola). Za praćenje ovakvih efekata primijenit će se složeniji statistički postupci primjereni analizi podataka čija je struktura slojevita i koji mogu biti u međusobnom hijerarhijskom odnosu. Rezultati dosadašnjih istraživanja i preliminarna snimka stanja vezana uz hrvatski obrazovni sustav ukazuju na važnost jačanja obilježja distributivnog vođenja škola s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta učitelja i nastavnika kao aktivnih sudionika u donošenju ključnih odluka vezanih uz pitanja obrazovanja. Držimo da će nalazi ovog dijela istraživanj biti inovativni ne samo u kontekstu hrvatskog obrazovnog sustava, već i osnova za prikupljanje podataka o prirodi spomenutih interakcija u drugim obrazovnim sustavima. Očekujemo da će rezultati istraživanja moći biti objavljeni u visoko rangiranim časopisima časopisu (Education Administration Quarterly: IF 1,213; Ranking: 43/216 u Education and Education Research; prema Thomson Reuters, 2013) i prezentirani na međunarodnim znanstvenim konferencijama.


Istraživački tim
Vesna Kovač vkovac@ffri.hr
Iva Buchberger ibuchberger@ffri.hr
dr. sc. Stjepan Staničić stjepan.stanicic@ri.t-com.hr
prof. dr. sc. Branko Rafajac branko.rafajac@uniri.hr
prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović vvizek@idi.hr
dr. sc. Nena Rončević nroncevic@ffri.hr
prof. dr. sc. Vlatka Domović vdomovic@ufzg.hr
Adriana Ažić Bastalić abastalic@ffri.uniri.hr

Dr.sc. Branko Rafajac prof.emeritus

Filozofski fakultet

prostorija: 310
mobitel:
e-pošta: branko.rafajac@uniri.hr