Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske


U području razvoja ljudskih potencijala Hrvatska može i mora postići nacionalnu prepoznatljivost u integriranoj Europi. U EU politika razvoja ljudskih potencijala u domeni je djelovanja zemalja članica i to u uvjetima sve prisutnije implementacije principa ekonomije znanja u nacionalna gospodarstva te sve razvidnijeg pomaka razvojne politike sa sektorskog (potpora razvoju pojedinih ekonomskih aktivnosti) na faktorski pristup (potpora razvoju ključnih razvojnih faktora). U hrvatskoj znanstvenoj literaturi manjkaju istraživanja koja bi problemu međuodnosa ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja pristupala integrirajući spoznaje da je: (1) razvoj ljudskih potencijala ključna pretpostavka razvoja gospodarstva temeljenog na znanju; (2) poimanje i mjerenje dinamike nacionalnog ekonomskog razvoja doživjelo značajne promjene u suvremenoj znanosti i u praksi razvijenih zemalja; (3) na razvoj ljudskih potencijala utjecalo i sve više utječe niz aktivnosti što ih poduzimaju država, regionalne i lokalne zajednice, poduzeće obitelj i pojedinac. Upravo to određuje sadržaj znanstvenog istraživanja čija je polazišna hipoteza: Osmišljenim strategijskim pristupom razvoju ljudskih potencijala Hrvatska može ne samo ostvariti nacionalnu prepoznatljivost u integriranoj Europi nego i značajno ubrzati svoj ekonomski razvoj. Takav pristup zahtijeva rasvjetljavanje i demografskog i ekonomsko-razvojnog aspekta utjecaja stanovništva i ljudskih potencijala na ekonomski razvoj kao i visok stupanj prožetosti makroekonomskog i mikroekonomskog pristupa istraživanju. Cilj istraživanja je, na osnovi znanstvenih dokaza o međuovisnosti razvoja ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja, osmisliti i predložiti znanstveno utemeljenu podlogu za izradu nacionalne strategije razvoja ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj kojom će se izravno utjecati na bržu razvojnu dinamiku i primjenu principa ekonomije znanja u hrvatskom gospodarstvu. Važnost projekta sadržana je u činjenici da je usmjeren na istraživanje mogućnosti ostvarenja ekonomsko-razvojnog identiteta Republike Hrvatske u integriranoj Europi. S obzirom na dosadašnja razvojna obilježja i tendencije, može se dokazati da će najveće razvojne šanse Hrvatska imati bude li ulaganjima u ljude podizala svoju konkurentsku sposobnost. 

 

Postignuća

 

Objavljeni radovi

 

 1. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran: Analysis of Human Resources Development of Eastern Croatia and Their Impact on Economic Growth, 3. International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth (1848-9559) 1 (2014); 160-169, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=705473
 2. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran: Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries, SGEM: Political sciences, law, finance economics & tourism (2367-5659) 4 (2014); 659-671, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730633
 3. Cerović, Ljerka; Arbula Blecich, Andrea; Štambuk, Ana: Relevant Areas and Indicators of Quality in Higher Education Institutions: Evaluating the System of Higher Education in Economics, Management: Journal of Contemporary Management Issues (1331-0194) 19 (2014), 2; 89-116, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=740535
 4. Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran: Analiza razvijenosti ljudskih potencijala Istočne Hrvatske i njihov utjecaj na gospodarski rast, kongresno priopćenje, 3. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, 22.-24.5.2014., http://bib.irb.hr/datoteka/705473.Analysis_of_human_resources_Karaman_Jezic.
 5. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran: Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries, SGEM conference on political sciences law, finance economics and tourism, Albena, Bulgaria, 1-10.9.2014., kongresno priopćenje, http://bib.irb.hr/datoteka/730633.TENDENCIES_OF_POVERTY_IN_THE_REPUBLIC_OF_CROATIA_AND_THE_EU_COUNTRIES.pdf
 6. Denona Bogović, Nada; Dimitrić, Mira; Karaman Aksentijević, Nada; Bezić, Heri; Host, Alen; Drezgić, Saša; Ježić, Zoran; Čegar, Saša: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751489
 7. Zoran Ježić, Čegar, Saša: Prirodni i izgrađeni resursi, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767144
 8. Karaman Aksentijević, Nada: Demografska obilježja, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=555241
 9. Denona Bogović, Nada: Analiza financijskih rezultata poduzetnika, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751569
 10. Denona Bogović, Nada: Procjena i analiza bruto domaćeg proizvoda, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751572
 11. Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran: Zaposlenost i nezaposlenost, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767149
 12. Alen Host, Zoran Ježić, Čegar Saša: SWOT analiza, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767152
 13. Ježić, Zoran, Čegar, Saša: Vizija Grada Crikvenice, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767153
 14. Denona Bogović, Nada, Karaman Aksentijević, Nada: Strateški ciljevi i prioriteti, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751577
 15. Denona Bogović, Nada, Dimitrić, Mira, Karaman Aksentijević, Nada: Mjere i razvojni projekti za realizaciju strategije, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751588
 16. Denona Bogović, Nada; Čegar, Saša: Economic Characteristics and Developmental Prospects of East Croatia, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / Mašek Tonković, A. (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku , 2015. 62-70., ISSN: 1848-9559, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek, Hrvatska, 21.- 23.05.2015., http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763056
 17. Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran: The Effects of Migration on Demographic Trends And Labour Supply in East Croatia, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / Mašek Tonković, A. (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku , 2015. 62-70., ISSN: 1848-9559, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek, Hrvatska, 21.- 23.05.2015., http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767160
 18. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran: Kvalitetno obrazovanje za sve - nacionalne perspektive: Utjecaj obrazovanosti na siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj ( A quality education for all - national perspective: The impact of education on poverty and income inequality in Croatia), Pravo na obrazovanje - Obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti, Oxfam (Italija), Sveučilište u Firenci (Italija), Regija Normandija, Međunarodni institut za mir i ljudska prava Caen(Francuska), Istarska županija, ISBN:978-953-8009-11-2, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815658 
 19. Ježić, Zoran: Book review: Inequality - What can be done?, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 34 (2016), 1; 237-239, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824773 
 20. Ježić, Zoran: Važnost tehnologije, istraživanja i razvoja i inovacija u konkurentnome gospodarstvu zasnovanome na znanju, Razvoj gospodarske konkurentnostu Republike Hrvatske kao članice EU, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 2015., ISBN:978-953-7813-23-9, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823573 
 21. Denona Bogović, Nada, Drezgić, Saša, Čegar, Saša: Green economy as a development model of Eastern Croatia, Zbornik radova 5. međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / Mašek Tonković, A. (ur.). - Osijek: Mašek Tonković, A. (ur.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, pp. 646-654., ISSN: 1848-9559; Osijek, Hrvatska, 02.-04.06.2016., http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821721 
 22. Sundać, Dragomir, Stumpf, Gorana: The Impact of Braindrain on the Competitiveness of Croatian Economy, Economic and Social Development: Book of Proceedings of the 15th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Human Resources Development , M. Cingula, R.D. Vlahov, D., D. Dobrinic (ur.),  Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; University North, Koprivnica, Croatia; str.199-206, ISSN 1849-7535, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821388 
 23. Sundać, Dragomir, Andrijić, Marijana: Effect of IMF programmes on foreign direct investment in Central and Southeastern Europe, Proceedings of the 8th International Conference An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital, L. Galetić, I. Načinović Braje, B. Jaković, Zagreb : Faculty of Economics & Business, University of Zagreb; str. 487-494, 2016., ISBN: 978-953-346-027-7, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824129 
 24. Sundać, Dragomir, Škalamera-Alilović, Dunja; Babić, Mirjana: Poslovno okruženje i intelektualni kapital, znanstvena monografija, Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016. (220 stranica), ISBN 978-953-7813-24-6 (tiskani oblik), http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804788 
 25. Čegar, Saša: Utjecaj međusektorskih odnosa na potrošnju i onečišćenje vode u gospodarstvu Republike Hrvatske, Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci, doktorska disertacija, 2016., http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=861368
 26. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran: Measuring the development of human resources with the usage of Human Development Index in selected CEE countries, Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, ISBN: 978-83-65262-12-7, Cracow University of Economics, Krakow, 2017, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=871583
 27. Sundać, Dragomir, Škalamera-Alilović, Dunja; Babić, Mirjana: Poslovno okruženje i intelektualni kapital, znanstvena monografija, Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017., ISBN 978-953-7813-25-3 (e-izdanje),http://bib.irb.hr/datoteka/804788.CD-sundac-skalamera-babic-poslovno-okruzenje_04072016.pdf
 28. Vojvodić, S., Čegar, S. Medved, D. (2017): Social and Economic Effects of Investments in Primorsko-goranska County Broadband Network, MIPRO 2017 - 40th Jubilee International Convention May 22 – 26, Biljanović, Petar (ur.), Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija, pp. 1675-1680,  ISSN 1847-3938, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=877455

Ostali rezultati

 

Cilj Projekta je teorijsko i empirijsko rasvjetljavanje korelacije izmedu raspoloživosti i razvijenosti ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja, a polazišna hipoteza glasi: Osmišljenim strategijskim pristupom razvoju ljudskih potencijala Hrvatska može značajno ubrzati svoj ekonomski razvoj. Istražuje se kako i koliko razvijenost ljudskih potencijala može ubrzati ekonomski razvoj, koji faktori utječu na dostignutu razinu razvijenosti ljudskih potencijala te kakve implikacije ta razina ima na nacionalni, regionalni i lokalni razvoj. Na nacionalnoj razini istražuje se utjecaj odljeva mozgova na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, pri čemu se, osim analize dosadašnjih tendencija, procjenjuju očekivani trendovi u budućnosti. Na županijskoj razini analiziraju se ekonomske nejednakosti s posebnim osvrtom na utjecaj demografskih tendencija i indeksa razvijenosti ljudskih potencijala te obilježja i razvijenost regionalnih tržišta rada. Na lokalnoj razini istraživanje je usmjereno na nove mjeritelje razvijenosti u koncepciji održivog razvoja. Osobita pozornost posvećena je razvoju svijesti i osposobljavanju ljudi za zaštitu i upravljanje ograničenim prirodnim resursima (pitka voda). Jedan od najznačajnijih pokazatelja ekonomske (ne)razvijenosti koji ujedno odražava i (ne)razvijenost ljudskih potencijala je siromaštvo. Ono se istražuje u Hrvatskoj i napravljena je komparativna analiza sa zemljama EU. Sukladno Planu istraživanja, napravljeno je sljedeće: 

 

  • izrađena je i prezentirana (Znanstveno društvo ekonomista, Zagreb, ožujak 2014.) studija o siromaštvu i dohodovnim nejednakostima u Republici Hrvatskoj. U studiji se istražuju uzroci povećanja siromaštva u Republici Hrvatskoj nakon 2008. godine, a posebice siromaštvo mladih. Primjenom OLS metode utvrđuje se koliko bi ekonomski rast mogao neposredno utjecati na smanjenje siromaštva; 
  • izrađeno je i prezentirano (Znanstvena konferencija Gospodarstvo istočne Hrvatske — vizija i razvoj, Osijek, svibanj 2014.) istraživanje razvojnih nejednakosti županija Istočne Hrvatske s posebnim osvrtom na razvijenost ljudskih potencijala te regije te utjecajem razvijenosti ljudskih potencijala na gospodarski rast. Rad je objavljen u zborniku radova koji indeksiran u WoS-u (Web of Science);
  • istraženi su migracijski procesi u županijama istočne Slavonije jer je u tim županijama Republike Hrvatske najizraženije iseljavanje stanovništva i procijenjeni su njegovi učinci na buduće tržište rada. Posebno je analizirano i ukazano na problem iseljavanja mladog obrazovanog stanovništva što će sve više umanjivati razvojne šanse ovog područja. Rad je prezentiran na znanstvenoj konferenciji Gospodarstvo istočne Hrvatske — vizija i razvoj, Osijek, svibanj 2015. Rad je objavljenu zborniku radova koji je indeksiran u WoS (Web of Science); 
  • istraženi su suvremeni aspekti eko-socijalnog tržišnog gospodarstva kao najpovoljnijeg modela razvoja. Rad je prezentiran na znanstvenoj konferenciji 2016. godine (Osijek, svibanj 2016.), a rad je u postupku indeksiranja u WoS (Web of science;
  • istražena su gospodarska obilježja i razvojne perspektive istočne Slavonije koja prema općim pokazateljima razvijenosti bilježi značajna negativna odstupanja od hrvatskih prosjeka. Naznačeni su osnovni uzroci razvojnog zaostajanja za Republikom Hrvatskom, a posebice su istaknuti negativni demografski trendovi. Rad je prezentiran na znanstvenoj konferenciji Gospodarstvo istočne Hrvatske — vizija i razvoj, Osijek, svibanj 2015. Rad je objavljenu zborniku radova koji je indeksiran u WoS (Web of Science);
  • izrađeno je i prezentirano (znanstvena konferencija international Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, Albena, Bulgaria, 1-10.9.2014.) istraživanje s naslovom Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries. Cilj rada bio je ukazati na položaj Republike Hrvatske u EU s obzirom na relativno visoku stopu siromaštva. Rad je fokusiran na istraživanje utjecaja obrazovanosti stanovništva na stopu siromaštva. Dokazuje se da je porast obrazovanosti jedan od ključnih faktora smanjenja siromaštva i poboljšanja socioekonomskog položaja stanovnika. Rad je u indeksiran u WOS (Web od Science) i Scopus bazi;
  • istraživači su sudjelovali u objavi poglavlja u knjizi s međunarodnom recenzijom "Pravo na obrazovanje - obrazovanje protiv siromaštva i isključenosti". Rad s naslovom "Utjecaj obrazovanosti na siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj" rezultat je Projekta "Do the Right(s) thing! - Jačanje savjesti mladih Europljana o ljudskim pravima, miru i razvoju u 21. stoljeću"  tiskan je na hrvatskom, francuskom i talijanskom jeziku, a partneri na Projektu su bili: Regija Toskana, Oxfam Italija, Sveučilište u Firenci (Italija), Regija Normandija (Francuska), Međunarodni institut za mir i ljudska prava, Caen (Francuska), Istarska županija (Hrvatska);
  • istraživači su sudjelovali u izradi razvojnih studija grada Crikvenice, Gorskog kotara i kao evaluatori razvojne studije Primorsko-goranske županije do 2020. godine. Razvojna studija za grad Crikvenicu, u čijoj izradi su sudjelovala 4 člana istraživačkog tima, uobličena je u konačnici u znanstvenu monografiju s naslovom „Strategija gospodarskog razvitka grada Crikvenice". Monografija sadrži sveobuhvatnu analizu dosadašnjeg razvoja, analizu razvojnih čimbenika i na njima zasnovanu strategiju razvoja koja ne ostaje samo na razini strateških ciljeva i prioriteta već sadrži i konkretne mjere i razvojne projekte za realizaciju strategije. Tri člana istraživačkog tima sudjelovalo je u izradi studije koja se bavila analizom utjecaja što će ih promjene u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske donijeti JLS Gorskog kotara. S obzirom na očekivane negativne učinke tih promjena, a slijedom primjera dobre prakse u zemljama EU, predložene su moguće poticajne mjere koje bi doprinijele prosperitetu Gorskog kotara pri čemu je posebice važno zadržati stanovništvo i omogućiti razvoj ljudskih potencijala;
  • Autori su sudjelovali u izradi strategija za brojne jedinice lokalne samouprave kao i ex-ante evaluacije razvojne strategije Primorsko-goranske županije u razdoblju 2015.-2020.;
  • U 2017. godini autori su sudjelovali na izradi evaluacije postojećeg indeksa razvijenosti regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Elaborat je izrađen za potrebe Ministarstva regionalnog razvoja i stručna je podloga za izmjenu Zakona o regionalnom razvoju.
  • članovi projektnog tima bili su angažirani i na istraživanju kvalitete visokog obrazovanja kao pretpostavke razvoja ljudskih potencijala. Posebno su se bavili istraživanjem utjecaja pojedinih komponenti strukture rada na visokim učilištima u području ekonomije (podučavanje, znanstveno istraživanje, stručni angažman, sudjelovanje u radu fakultetskih i sveučilišnih tijela, te aktivnosti podrške) na kvalitetu institucija; 
  • U 2017. godini, članovi na projektu su sudjelovali u izradi znanstvene monografije: Unaprjeđenje studijskih programa i kvalifikacija iz polja ekonomije i njihovo usklađenje s europskim visokoobrazovnim prostorom. Članovi projektnog tima sudjelovali su u izradi dva (od šest) poglavlja u knjizi u kojima je posebna pažnja posvećena analizi i usporedbi Europskog (EQF) i Hrvatskog (HKO) kvalifikacijskog okvira kao i smjernicama za implementaciju istih u visokoobrazovni prostor na području ekonomije i poslovne ekonomije u funkciji razvoja ljudskih potencijala. Knjiga je u pripremi za tisak.
  • Rezultat rada na projektu je i poglavlje u knjizi o važnosti znanosti i tehnologije i inovacija na ekonomski razvoj (objavljeno u znanstvenoj knjizi s međunarodnom recenzijom: "Razvoj gospodarske konkurentnosti Republike Hrvatske kao članice u EU". Ekonomski fakultet Rijeka, 2015.). U 2017. godini, jedan je istraživač, analizirao značaj investicija u širokopojasnu internetsku mrežu u Primorsko-goranskoj županiji i  njihov utjecaj na socijalni i ekonomski razvoj, a rad je prezentiran u okviru konferencije MIPRO.
  • Na primjeru CEE zemalja, autori su istražili i prikazali mjerenje razvijenosti ljudskih potencijala. Rezultat je poglavlje u međunarodnoj znanstvenoj monografiji: Measuring the Development of Human Resources with Usage of Human Development Indeks in Selected CEE Countries, Challenges for International Business in Central Eastern Europe, Cracow University of Economics, Krakow, 2017. Knjigu je sufinancirala i Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).
  • prezentiran je koncept cirkularne ekonomije na 1. Hrvatskom Zero Waste Simpoziju (Rijeka, 30.-31.05.2014.) koji se temelji na kružnom kretanju materije i energije. Riječ je o pristupu koji povezuje proizvodnje različitih gospodarskih subjekata s potrošnjom kućanstva budući da nusprodukte proizvodnje i potrošnje vraća natrag u proizvodni proces. Naime, unatoč relativnom povećanju ekološke efikasnosti po jedinici proizvoda, kumulativan učinak povećanja proizvodnje u linearnim gospodarskim sustavima u konačnici je daljnji porast potrošnje resursa i štetnih emisija. U 2017. godini na 1. konferenciji o održivom razvoju Gorskog kotara, analizirani su i prezentirani ključni izazovi održivog razvoja Gorskog kotara.  
  • moderiran je okrugli stol s naslovom "Tržište rada i obrazovni sustav" (Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 14.11.2014.)
  • izrađena je i objavljena znanstvena monografija: Sundać, D., Škalamera-Alilović, D., Babić, M.: Poslovno okruženje i intelektualni kapital. Knjiga je tiskana u 2016. godini, a u knjizi je eksplicitno navedeno da su rezultati proizašli iz rada na Projektu. Knjiga je u 2017. godini dobila i (elektroničko) reizdanje.
  • u tijeku je izrada analize utjecaja „odijeva mozgova" na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, kretanja stanovništva po županijama i utjecaju na radnu snagu kao i analiza utjecaja starenja stanovništva na tržište rada
  • rezultati istraživanja prezentirani su u okviru kolegija na preddiplomskom (12 kolegija), diplomskom (7 kolegija) i poslijediplomskom doktorskom studiju (6 kolegija) pri Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Rijeci koji se izvode na hrvatskom i engleskom jeziku 
  • izrađen je veći broj završnih, diplomskih i specijalističkih radova vezanih za temu Projekta. Posebno se naglašava da je nekoliko specijalističkih radova neposredno vezano uz istraživačku problematiku projekta: tendencije nezaposlenosti hrvatskih županija, decentralizacija ekonomskog odlučivanja, razvojne tendencije u visokom obrazovanju - cjeloživotno obrazovanje 
  • Jedan od istraživača na Projektu je doktorirao u srpnju 2016. godine (dr. Čegar), a jedna je istraživačica umirovljena u listopadu 2016. godine (prof. dr. Biljan August)
  • U postupku izdavanje znanstvene knjige s naslovom "Ekonomski razvoj i mjerenje razvijenosti". Knjiga, između ostalog, sublimira rezultate istraživanja na Projektu.

 

SuradnjaNa domaćoj i međunarodnoj razini ostvarena je suradnja, rasprava i javna recenzija istraživačkih rezultata na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Gospodarstvo istočne Hrvatske — vizija i razvoj" 2014., 2015. i 2016. godine (sudjelovali su istraživači iz zemalja EU, Srbije, Makedonije i Crne Gore) te znanstvenoj konferenciji international Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts održanoj u Bugarskoj (sudjelovali su istraživača iz zemalja EU). Istraživači su aktivno surađivali i sudjelovali na znanstvenim skupovima Znanstvenog društva ekonomista te Hrvatskoj sekciji Europske znanstvene udruge za regionalna istraživanja. Također, jedan istraživač je prezentirao svoje istraživanje na EcoLogic 2014 - 1. Hrvatskom Zero Waste Simpoziju u Rijeci. U 2017. godini, jedan je istraživač sudjelovao na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji MIPRO.  Kao rezultat suradnje s lokalnim zajednicama nastala je studija razvoja Crikvenice (koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada na sjednici održanoj 26.6.2014). Dvije članice istraživačkog tima bile su evaluatori Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. godine. Član tima bio je voditelj okruglog stola "Tržište rada i obrazovni sustav" koje je organiziralo Hrvatsko društvo ekonomista. Istraživači redovito sudjeluju u raspravama što ih organiziraju Znanstveno društvo ekonomista i Hrvatska sekcija Europskog udruženja za regionalna znanstvena istraživanja (ERSA). Voditeljica projekta bila je član uprave Znanstvenog društva ekonomista (ZDE), a od 2015. godine jedan je istraživač predsjednik Nadzornog odbora Znanstvenog društva ekonomista.  Član tima je i predsjednik regionalnog tehničkog komiteta za povoljno poslovno okruženje (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija) u kojem je sudjelovao u izradi kriterija za mjerenje povoljnog poslovnog okruženja. U 2016. i 2017. godini voditeljica Projekta postala je predsjednica povjerenstva za Razvoj ljudskih potencijala Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Uz to, voditeljica Projekta članica je Povjerenstva za reviziju i unapređenje studijskih programa Fakulteta, a članom tih povjerenstava postao je i jedan istraživač na Projektu kao prodekan za preddiplomski studij Fakulteta. Uz to, članovi Projekta su sudjelovali u Izrada i implementacije informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za evaluaciju postojećeg i izradu novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj (naručitelj Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU), a jedna je članica sudjelovala kao član Povjerenstva za  Prijedlog izrade nacrta novog  Zakona o regionalnom razvoju. U okviru aktivnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje u okviru Projekta Novi ciklus reakreditacije visokih učilišta, jedan je istraživač sudjelovao na radionicama o ishodima učenja (Zagreb) te Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima gdje je ostvarena suradnja s drugim Sveučilištima, ali i sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. 

 

Kruženje mozgovaistraživači su uključeni u povjerenstva za doktorske disertacije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz područja makroekonomije, a posebice vezano uz predmetnu problematiku istraživačkog projekta. Jednako tako, kolege iz Zagreba bili su uključeni u povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Jedan od članova istraživačkog tima član je medunarodnog projekta Business Friendly Certification in South East Europe (Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem) te kao član i izabrani predsjednik tehničkog odbora sudjeluje u izradi kriterija za certifikaciju gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem zajedno s kolegama iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Jedan istraživač je proveo mjesec dana (15.10.2015.-15.11.2016.) na inozemnoj znanstvenoj instituciji (Sveučilište u Banskoj Bystrici, Republika Slovačka), a uspostavljena je suradnja sa Sveučilištem Lodz (Poljska) sa kojeg je istraživač u 2016. i 2017. G. bio na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Planirano je da istraživač u 2017. ili 2018. u okviru programa ERASMUS posjeti Sveučilište Lodz.

 

Prijavljeni projektiJedan od istraživača sudjelovao je u prijavi Europskog projekta (Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije - ECONQUAL) koji je evaluiran i prihvaćen. Nositelj Projekta je Ekonomski fakultet Rijeka, a u izradi Projekta sudjelovao je konzorcij koji čine svi ekonomski fakulteti u Hrvatskoj. Na Projektu aktivno sudjeluje šest istraživača s Projekta "Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske". Članovi tima su sudjelovali i u izradi projekta gospodarskog razvoja Crikvenice do 2022 godine. Studiju, u okviru projekta, usvojilo je Gradsko vijeća Grada Crikvenice. U veljači 2015. godine. objavljena je monografija Strategija dugoročnog razvoja Crikvenice. U 2017. godini, istraživači na Projektu su sudjelovali u Projektu izrade novog indeksa regionalnog razvoja Republike Hrvatske (financiran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU).  Dvoje istraživača sudjelovalo je u izradi elaborata koji su podloga u izradi investicijskih projekata za potrebe lokalnih zajednica (grad Opatija). Radi se o projektima koji su posredno u funkciji razvoja ljudskih potencijala. 

 Prezentacija u javnostiistraživači su dosadašnje rezultate istraživanja prezentirali na međunarodnim znanstvenim skupovima u Albeni (Bugarska), Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Opatiji te su sudjelovali u javnoj prezentaciji studije razvoja grada Crikvenice i Gorskog kotara. Rezultate istraživanja o siromaštvu u Republici Hrvatskoj prenijeli su i nacionalni i međunarodni tiskani i elektronski mediji (npr: http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Trecina-stanovnistva-Hrvatske-na-rubu-siromastva , http://www.vecernji.hr/hrvatska/hrvatska-nakon-2005-ima-najveci-porast-siromasnih-unutar-eu-927112). Rezultati Projekta prezentirani su i na web stranicama projekta koje se nalaze u okviru portala.uniri.hr i web stranica Ekonomskog fakulteta u Rijeci. U 2016. i 2017. godini, istraživači na Projektu sudjelovali su u prezentaciji istraživanja na konferencijama koje su se održavale u okviru projekta Econqual (https://www.efri.uniri.hr/hr/econqual). Također, u okviru izrade podloge za izradu izmjena zakona o regionalnom razvoju, članovi na projektu sudjelovali su u aktivnostima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.


Istraživački tim
Prof. dr. sc. Nada Karaman Aksentijević nkaraman@efri.hr
doc. dr. sc. Zoran Ježić zoran.jezic@efri.hr
prof. dr. sc. Nada Denona Bogović nada@efri.hr
doc. dr. sc. Ana Štambuk ana@efri.hr
Prof. dr. sc. Dragomir Sundać sundac@efri.hr
Saša Čegar, univ. spec. oec. scegar@efri.hr
Prof. dr. sc. Maja Biljan-August mbiljan@efri.hr

prof.dr.sc. Nada Karaman Aksentijević

Ekonomski fakultet

e-pošta: nkaraman@efri.hr

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
ORCiD
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 112 5 3