Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre


Koštani morfogenetski protein-9 (BMP-9) ima važnu ulogu u hondrogenezi, osteogenezi, hepatogenezi te kolinergijskom usmjeravanju neurona ventralnog telencefalona. Utvrđen je i njegov hipoglikemijski učinak, sličan inzulinu, te je BMP-9 predložen za inzulinu sličnu tvar koju izlučuje jetra. RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) analizom utvrđena je razina ekspresije BMP9 mRNA u 9 ljudskih tkiva. Najveća ekspresija je nađena u jetri čovjeka, u različitim staničnim populacijama: epitel intrahepatalnih žučnih kanalića, hepatociti, zvjezdaste stanice i endotelne stanice sinusoida.
U skladu s postojećim spoznajama koje upućuju da su koštani morfogenetski proteini (BMPs) signalne molekule na mjestima epitelno – mezenhimne tranzicije te da neki članovi u tom smislu pokazuju reparacijski učinak kao npr. BMP-7 u upalnoj bolesti crijeva, pretpostavljamo da bi i BMP-9 mogao posredovati u staničnim zbivanjima koja prate akutni i kronični hepatitis.
Cilj je izazvati akutno i kronično oštećenje jetre u BALB/cN miševa te pratiti dinamiku promjena tijekom spontane reparacije jetre i nakon intravenske primjene rekombinantnog humanog BMP-9 životinjama. Postupkom imunodetekcije s imunoperoksidazom cilj je utvrditi ekspresiju BMP-9 i njegovog unutarstaničnog glasnika, aktivnog SMAD -1/-5/-8 te drugih citokina uključenih u odgovor na akutno i kronično oštećenje jetre: TGF-β1 (preobražavajući čimbenik rasta beta) i njegovog unutarstaničnog glasnika aktivnog SMAD -2/-3, GFAP (glijalni fibrilarni kiseli protein), α-SMA (glatko-mišićni aktin-alfa), PCNA (nuklearni antigen proliferirajućih stanica), COX-2 (ciklooksigenaza-2) i NFκB (nuklearni faktor kappa B). Western blot metodom cilj je utvrditi prisutnost istih molekula te u odnosu na beta-actin izračunati njihovu razinu ekspresije u tkivu jetre miša.
U spontanoj reparaciji jetre miša očekujemo da će se utvrditi prepoznatljiv način ekspresije BMP-9, ovisan o stupnju oštećenja organa te da će ekspresija aktivnog SMADa -1/-5/-8 pratiti ekspresiju BMP-9. Odnos ekspresije BMP-9 i drugih citokina pomoći će u pojašnjavanju moguće reparacijske ili neke druge uloge BMP-9 u jetri. U kontekstu reparacijske uloge očekujemo bolji oporavak oštećene jetre miša u BMP-9 tretiranih životinja.Istraživački tim
Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić dr.med., redoviti profesor zeljkaco@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Olga Cvijanović dr.med., viši znanstveni suradnik Olga.Cvijanovic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Ivan Bubić, dr.med., specijalista interne medicine ivan.bubic@medri.uniri.hr
Željka Perić Kačarević zperic@mefos.hr
Prof.dr.sc. Radivoje Radić, dr.med. rradic@mefos.hr

Doc.dr.sc. Olga Peloza dr.med., viši znanstveni suradnik

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

telefon: 00 385 51 651 166

ORCID
RESERCHER ID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac 613 14 16