Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla


Projekt Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla nastavak je dijela postojećeg hrvatsko-japanskog bilateralnog projekt Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia. To je projekt kojeg financiraju Japan International Cooperation Agency (JICA) i Japan Agency for Science and Technology (JST). Hrvatski partner je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Japanski partneri financiraju dobavu opreme, putne troškove japanskih i hrvatskih istraživača, te boravak i edukaciju istraživača i mladih istraživača u Japanu kao i boravak japanskih istraživača u Hrvatskoj. MZOS financira troškove uvoza opreme, transporta opreme, instalacije opreme i osiguranja opreme. Trajanje projekta je 5 godina i završava u ožujku 2014. godine. Projekt je podijeljen u tri radne grupe: 1:Radna grupa za klizišta; 2.Radna grupa za bujice i poplave i 3.Radna grupa za hazard klizišta.

Projekt prijavljen za potporu nastavak je istraživanja u okviru Radne grupe za klizišta čiji je voditelj izv.prof.dr.sc. Željko Arbanas, a svi su istraživači osnovnog tima uključeni u Projekt. Trenutno stanje projekta je takvo da je na klizištu Grohovo kraj Rijeke ugrađena cjelokupna planirana mjerna oprema u vrijednosti od približno 4,000.000 kuna i provodi se monitoring klizišta. Do završetka projekta neće biti ostvaren automatski prijenos podataka s klizišta do radne stanice na Građevinskom fakultetu, što onemogućuje uspostavu sustava ranog upozoravanja. Cilj projekta za koji se traži potpora je završiti uspostavu sustava monitoringa i prijenosa podataka, prikupljanje podataka i analiza podatka, uzimanje uzoraka i laboratorijsko ispitivanje uzoraka tla, te razvoj sustava ranog upozoravanja kao glavnog rezultata i doprinosa projekta.

Krajnji rezultat projekta u vidu sustava ranog upozoravanja za opasnost od daljnjeg klizanja predviđa se isporučiti krajnjim korisnicima i to: sustavu civilne zaštite Grada Rijeke i Općine Čavle koji se nalaze u području ugroženom klizištem Grohovo, te Hrvatskoj elektroprivredi čija se brana i akumulacija Valići nalazi u potencijalno ugroženom području te u slučaju klizanja može doći u područje izraženog hazarda uslijed rušenja brane i/ili prelijevanja brane.


Istraživački tim
Mirko Grošić, doktorski student mirko.grosic@geotech.hr
Prof.dr.sc. Matjaž Mikoš matjaz.mikos@gmail.com
Martina Vivoda, znanstvena novakinja martina.vivoda@gradri.uniri.hr
Izv.prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas smihalic@rgn.hr
Izv.prof.dr.sc. Željko Arbanas zeljko.arbanas@gradri.uniri.hr
Josip Peranić, asistent josip.peranic@gradri.uniri.hr
Vedran Jagodnik, asistent vedran.jagodnik@gradri.uniri.hr
Dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević, postdoktorand sanja.dugonjic@gradri.uniri.hr
Petra Đomlija petra.domlija@gradri.uniri.hr
Sara Pajalić spajalic@gradri.uniri.hr

Red.prof.dr.sc. Željko Arbanas dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet

mobitel: +385 98 443 894
e-pošta: zeljko.arbanas@gradri.uniri.hr
prostorija: G223
telefon: + 365 51 265 936


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 216 7 2