UNAPREĐENJE METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA PROCESA GRADNJE BRODA


Brodograđevna industrija, bilo da se radi o velikoj, srednjoj ili maloj, gotovo uvijek predviđa relativno nisku dobit, a uz to mora biti konkurentna na svjetskom tržištu. Globalni interes za očuvanje i brigu za okoliš kontinuirano povećava pritisak na firme kako bi im proizvodi i procesi bili što je moguće 'zeleniji'. To zapravo znači da firme moraju kontinuirano pratiti razvoj novih materijala i tehnologija i primjenjivati ih, kako u fazama projektiranja proizvoda, tako možda i značajnije u fazi proizvodnje sa prikladno odabranom tehnologijom. Stoga bi strategija razvoja hrvatskih brodogradilišta trebala biti usmjerena ka razvijanju i uvođenju suvremene tehnologije i unapređenju procesa gradnje broda, a ne samo ka razvijanju projekata perspektivnih tipova brodova. Za projektiranje procesa u brodogradnji, kao industriji s posebnim značajkama, ne koriste se dovoljno suvremene metode primijenjenih operacijskih istraživanja. U namjeri da se doprinese konkurentnosti hrvatske brodogradnje na svjetskom tržištu, posebno će se istražiti unapređenje metodologije projektiranja procesa gradnje broda te međudjelovanje s ostalim fazama projekta broda. Cilj istraživanja je da se razvojem znanja i potrebnih metoda, tehnika i alata, odrede postavke za unapređenje ove metodologije, a radi smanjenja utroška resursa rada po jedinici proizvoda te skraćenja vremena trajanja gradnje broda. Dodatni cilj projekta je i uspostava laboratorija za primjenu naprednih tehnologija u maloj i srednjoj brodogradnji kao dio stvaranja konkurentnog inženjerskog okoliša. Laboratorij bi se opremio naprednim uređajima, alatima i programskim paketima kao i naprednim materijalima za konstruiranje brodograđevnih strukturnih komponenti uz analizu primjenjene metodologije i tehnologije izrade na kvalitetu proizvoda.
Potpora navedenim istraživanjima bi poduprla dvije faze projekta, prvu, sistematizaciju dosadašnjih spoznaja i završnu, diseminaciju rezultata istraživanja ili transfer znanja prema privredi. Budući da se radi o primjeni suvremene metodologije, tehnologije, alata i metoda, kao i materijala, očito je značajno unaprijeđenje portfelja svih uključenih u projekt, pogotovo članova istraživačkog tima a onda i pripadajućeg Zavoda i konačno Tehničkog fakulteta, kao vodećoj tehničkoj instituciji u regiji


Istraživački tim
Alan Klanac, asist. dr. sc. informiranje@jadrolinija.hr
Nikša Fafandjel niksaf@riteh.hr
Marko Hadjina, doc. dr. sc. marko.hadjina@riteh.hr
Damir Kolić damir.kolic@riteh.hr
Albert Zamarin, izv. prof. dr. sc. zamarin@riteh.hr
Tin Matulja, doc. dr. sc. tin.matulja@riteh.hr
Rajko Rubeša, v.pred. dipl. ing. rajko.rubesa@ri.t-com.hr

Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel dipl. ing.

Tehnički fakultet

e-pošta: niksa.fafandjel@gmail.com
telefon: 00385 51 218 847

web


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar