Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenataPlanira se nastavak dosadašnjeg petogodišnjeg longitudinalog istraživanja provedenog s ciljem utvrđivanja uloge psihosocijalnih čimbenika u psihološkoj prilagodbi i akademskoj uspješnosti studenata. Rezultati petogodišnjeg praćenja reprezentativnog uzorka studenata riječkog sveučilišta omogućili su prepoznavanje čimbenika koji najbolje razlikuju uspješne od neuspješnih studenata, kao i neka obilježja onih koji odustaju od upisanog studija. Dobiveni rezultati potaknuli su nove istraživačke ciljeve usmjerene na: detaljniju analizu motivacije studenata za studij koja se pokazala jednim od najznačajnijih prediktora akademskog uspjeha; otkrivanje specifičnosti druge godine studija koje bi mogle objasniti čimbenike odgovorne za nalaz prema kojem su psihičke teškoće najizraženije na drugoj godini studija; utvrđivanje razloga sklonosti studenata odugovlačenju; utvrđivanje uloge obiteljskih čimbenika u psihološkom funkcioniranju mladih; razradu metoda za rano otkrivanje studenata rizičnih za pojavu psihičkih smetnji i/ili akademskog neuspjeha te bolje razumijevanje i analizu motiva studenata za odustajanje od studija.

Uz dodatne statističke analize već prikupljenih podataka, planira se prikupljanje novih kvantitativnih i kvalitativnih podataka na ciljanim uzorcima studenata. Na osnovi dobivenih rezultata predložit će se teorijski model rizičnih i zaštitnih čimbenika psihološke prilagodbe studenata koji će pridonijeti boljem razumijevanju psihosocijalnih čimbenika koji doprinose uspješnosti studiranja i boljoj psihološkoj prilagodbi studenata. Dobiveni rezultati planiraju se prezentirati znanstvenoj i široj zajednici kroz objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, te održavanje javnih predavanja. Planira se i objavljivanje znanstvene monografije s objedinjenim rezultatima projekta. Osim teorijskog doprinosa, dobiveni rezultati koristit će u planiranju aktivnosti s ciljem ranog otkrivanja i prevencije psihičkih teškoća i akademskog neuspjeha studenata.


Istraživački tim
izv.prof. dr.sc. Sanja Smojver-Ažić smojver@ffri.hr
doc.dr.sc. Tamara Martinac Dorčić tamaram@ffri.hr
prof.dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirević izivcic@ffri.hr
dr.sc. Jasminka Juretić jasminka2@ffri.hr

prof. dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: f-344
e-pošta: izivcic@ffri.hr
mobitel: 091 426 4567
telefon: 265 757

Google scholar