Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs - povijest, stanje i mogućnosti revitalizacijeIstraživanje predstavlja nastavak projekta „Moderna i postmoderna arhitektura riječke regije u europskom kontekstu“(voditelj Julija Lozzi Barković) uz proširenje i razvijanje teme kroz veći kronološko-stilski obuhvat, interdisciplinarni pristup i proširenje istraživačkog tima. Od primarno povijesno-umjetničkog pristupa i kvalitativnih istraživanja, težište je promijenjeno k arhitektonsko-konstruktivnom pristupu i kvantitativnim istraživanjima.
Temeljni cilj istraživanja je uspostavljanje sustava koji će objediniti dosadašnju i buduću znanstvenu obradu arhitekture i urbanizma Rijeke i regije te stvaranje klasificiranih baza podataka za građevine, cjeline i prostore primjenjivih za druga temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja te razvojne projekte. Poseban naglasak bit će na obradi industrijske arhitekture, koja predstavlja specifičan dio urbanog identiteta Rijeke i regije. Aktiviranjem Laboratorija za konstrukcije na Građevinskom fakultetu omogućit će se kombinirana kvalitativna i kvantitativna istraživanja karakteristična za znanstveno polje arhitekture i urbanizma.
Istraživanja će se sastojati od arhivskog istraživanja primarnih izvora: planimetrije, projekata, pisanih izvora, s ciljem dokumentiranja i mapiranja arhitektonske produkcije na području Rijeke i regije. Drugi dio čine terenska istraživanja (arhitektonski snimci, građevinska ispitivanja). Sintezu istraživanja čine valorizacija u nacionalnom i europskom kontekstu te ispitivanja mogućnosti revitalizacije kroz analize namjena i graditeljskih tipologija. Rezultati će biti prezentirani u pisanom i grafičkom obliku, uspostavljanjem metodološkog obrasca primjenjivog i za prostorne analize drugih područja a tijekom rada izradit će se digitalni model dokumentiranja arhivskih i terenskih istraživanja. Istraživanje će rezultirati
- povećavanjem fonda znanstvenih činjenica i podizanjem razine postojećih istraživanja;
- valorizacijom i afirmacijom riječke arhitekture u nacionalnom i europskom kontekstu;
- razvojem znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na Sveučilištu u Rijeci;
- integracijom rezultata istraživanja u razvojne procese grada i regije.


Istraživački tim
Julija Lozzi Barković lozzi@ffri.hr
mr.sc. Olga Magaš, dipl.ing.arh. olga.magaš@gradri.uniri.hr
dr.sc. Cela Matan, dipl.ing.arh. cela.matan@uniri.hr
Lidija Butković Mićin, prof. povj.umj. lidijab@gmail.com
dr.sc. Luka Skansi, dipl.ing.arh. lskansi@ffri.hr
Ivana Golob, mag.hist.art. et educ.inf. ivana.golob@gmail.com
red.prof.dr.sc. Darko Meštrović, dipl.ing.građ. dmestrovic@grad.hr
doc.dr.sc. Nana Palinić, dipl.ing.arh., viši znan. suradnik nana.palinic@gradri.uniri.hr
mr.sc. Marko Franković, dipl.ing.arh. marko.frankovic@gradri.uniri.hr
Iva Mrak

izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dipl.ing.arh.

Građevinski fakultet

telefon: 00385 51 265 927
prostorija: G-125
e-pošta: nana.palinic@gradri.uniri.hr
mobitel:

CROSBI
Arhitektura RRR
Tko je tko u hrvatskoj znanosti