Koncepti i metode troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru republike Hrvatske


Ključna polazišna spoznaja predloženog istraživanja je činjenica da je javni sektor u Hrvatskoj u procesu prilagođavanja razvojnim pravcima Europske Unije i to sa stajališta područja koje pokriva, organizacijskih modela preko kojih funkcionira, te ciljeva i izbora aktivnosti za postizanje ciljeva. U tom procesu prilagođavanja značajnu ulogu ima računovodstvo i troškovno, odnosno upravljačko računovodstvo. Cilj troškovnog i upravljačkog računovodstva je oblikovanje informacija o aktivnostima i procesima jedinica javnog sektora, te pružanje odgovarajućih informacija javnom menadžmentu, te mjerenje uspješnosti i učinkovitosti jedinica javnog sektora. Svrha predloženog istraživanja jest unaprijediti troškovno i upravljačko računovodstvo u hrvatskom javnom sektoru na teorijskoj i praktičnoj razini, a za ostvarenje ove svrhe postavljeno je niz ciljeva obrazloženih u prijedlogu projekta. Temeljna hipoteza je da se prezentacijom, analizom i usporedbom koncepata, metoda i tehnika troškovnog i upravljačkog računovodstva primjerenih javnom sektoru, njihovim daljnjim razvojem, implementacijom i prilagodbom različitim područjima i modelima organizacije jedinica javnog sektora može značajno doprinijeti kvaliteti mjerenja i postizanja uspješnosti i učinkovitosti javnog sektora, unaprijeđenju konkurentnosti javnog sektora i njegovoj usporedivosti sa privatnim sektorom. Ostvarenje ciljeva predloženog istraživanja i evaluacija postavljene hipoteze rezultirat će značajnim unaprijeđenjem računovodstva, a time i efikasnosti jedinica javnog sektora. Rezultati istraživanja provjerit će se kroz stručnu evaluaciju znanstvene produkcije na međunarodnim znanstvenim skupovima i recenzije publiciranih radova, specijalističke poslijediplomske i doktorske istraživačke radove, kroz obrazovanje i stručnu edukaciju menedžera i računovođa javnog sektora i implementaciju u praksi. Važnost predloženog istraživanja proizlazi iz nužnosti prevladavanja nedostatka spoznaja o praksi troškovnog i upravljačkog računovodstva i mjerenja efikasnosti jedinica javnog sektora u Hrvatskoj i usporednim zemljama, te iz nužnosti implementacije naprednih koncepata, metoda i tehnika troškovnog i upravljačkog računovodstva u praksu hrvatskog javnog sektora.


Istraživački tim
Jana Katunar jana@efri.hr
Dunja Škalamera Alilović, Ph.D skalamer@efri.hr
Andrea Arbula Blecich aarbula@efri.hr
Meta Duhovnik, Ph.D mailto:meta.duhovnik@si-revizija.si
Nikolina Dukić, znanstveni novak ndukic@efri.hr
Ljerka Cerović, Ph.D, izvanredni profesor cerovic@efri.hr
Branka Crnković-Stumpf, Ph.D, redoviti profesor u trajnom zvanju branka@efri.hr
Mira Dimitrić, Ph.D dimitric@efri.hr
Ivana Tomas Žiković, Ph.D itomas@efri.hr

Prof. dr. sc. Mira Dimitrić

Ekonomski fakultet

prostorija: Kabinet 70
e-pošta: mira.dimitric@efri.hr
mobitel: 091 762 8146


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 85 3 1
ORCID
ResearcherID