Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja


Istraživanje je utemeljeno na sociokonstruktivizmu i sociokulturnoj teoriji kao suvremenoj epistemološkoj i ontološkoj odrednici razvoja spoznaje u kojoj se znanje gradi u transakciji između individuuma i sociokulturnog konteksta. Polazna teza je da prilagođavanje odgojno-obrazovnih strategija, nastavnih metoda i oblika rada pojedinačnim potrebama, interesima i sposobnostima svakog djeteta omogućuje aktivno, samostalno i suradničko učenje i praktičnu primjenu znanja. Pozornost valja usmjeriti na prepoznavanje i praćenje djece koja pokazuju iznimna postignuća prema načelu izvrsnosti (Freeman,2003). Na taj način potiče se razvoj kreativnog i logičkog te kritičkog mišljenja koje na primjerima sadržaja i aktivnosti iz prirodoslovnog područja najučinkovitije dolazi do izražaja (Heller,2007). Iz tih razloga zanima nas:

1. Koja su obilježja kulture odgojno-obrazovne ustanove koja podržavaju razvoj prirodoznanstvene pismenosti djece?
2. Koje strukture unutar kulture ustanove podržavaju izvrsnost kod djece, odgajatelja/učitelja i razvijaju interes za prirodoznanstvene aktivnosti?
3. Koji su stavovi odgajatelja/učitelja i roditelja prema prirodoznanstvenoj pismenosti?
4. Kako istraživati i mijenjati kulturu ustanove koja će biti u skladu s prirodom djeteta, sukonstruirati je prema potrebama djece i okruženja, njihovog odgoja i obrazovanja?
5. Kako različiti sociokulturni konteksti utječu na razvoj spoznaje i konstrukcije znanja?

Kao metodologijsku strategiju uvodimo akcijsko istraživanje s elementima etnografskog pristupa. Akcijsko istraživanje usmjereno je na mijenjanje odgojne prakse koja podržava profesionalni razvoj odgajatelja/učitelja kao refleksivnog praktičara u smjeru istraživanja i mijenjanja kulture odgojno-obrazovne ustanove.

Ovim projektom Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci pozicionirat će se kao umreženi centar znanstvene izvrsnosti s prepoznatljivim epistemološko-metodološkim pristupom u istraživanjima i praktičnom radu s djecom koji potiče koncept kruženja istraživača u regionalnim i europskim razmjerima.

 

https://www.researchgate.net/project/The-Culture-of-Educational-Institution-as-a-Factor-in-Co-Construction-of-Knowledge

http://ufri.uniri.hr/files/Znanstveni_rad/Kultura odgojno obrazovne ustanove kao imbenik sukonstrukcije znanja.pdf

 


Istraživački tim
Danijela Blanuša Trošelj danijelabt@ufri.hr
izv. prof. dr. sc. Živka Krnjaja zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
doc. dr. sc. Petra Pejić Papak petra@ufri.hr
Jasna Arrigoni arrigoni@ufri.hr
izv.prof.dr.sc.Lidija Vujičić lidija@ufri.hr
red. prof. dr. sc. Milena Valenčič-Zuljan Milena Valencic Zuljan <milena.valencic-zuljan@guest.arnes.si>
izv. prof. dr. sc. Dragana Pavlović-Breneselović dbrenenese@f.bg.ac.rs
doc. dr. sc. Željko Boneta zeljko@ufri.hr
Željka Ivković zivkovic@ufri.hr
Akvilina Čamber Tambolaš, asistent akvilinact@uniri.hr
Dr. Margaret Sutherland, lecturer Margaret.Sutherland@glasgow.ac.uk

dr. sc. Lidija Vujičić izvanredni profesor

Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet

prostorija: 376
e-pošta: lidija.vujicic@ufri.hr
mobitel: 0912658003


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia.edu
CROSBI
Google schoolar
Research ID: J-5091-2016
Researchgate.net
SCOPUS