Prirodna i višemodalna komunikacija čovjek stroj


Brzi razvoj računarskih i informacijskih tehnologija, u kojem se ujedinjuju informacijske i
komunikacijske tehnologije, sve više utječe na buduća društvena, tehnološka i
gospodarska kretanja informacijskog društva. Informacijsko društvo, koje svoj
razvoj temelji na informacijama, komunikacijama i umreženim računalnim
tehnologijama, sve više koristi informacijsku infrastrukturu, kao što su
Internet, Web i inteligentni računarski sustavi za komunikaciju. Iako su
uređaji i sustavi sve moćniji i njihove performanse se povećavaju svakodnevno,
razvoj programske opreme i sučelja za interakciju čovjeka i računala
predstavljaju usko grlo u njihovoj lakšoj, učinkovitijoj i prirodnoj uporabi.
Zbog toga se budući razvoj računarskih i informacijskih sustava okreće se sve
više razvoju inteligentnih sučelja, koja korisnicima  olakšavaju rad sa računalima i strojevima. To
su sučelja koja za komunikaciju između korisnika i računala koriste  govornu i slikovnu informaciju.

Cilj predloženog projekta su istraživanja iz područja
inteligentnih računarskih sustava, koji omogućavaju prirodnu i višemodalnu
komunikaciju između čovjeka i stroja za ograničeno područje. U predloženom projektu
bi se tako razvijali: sustav za raspoznavanje, razumijevanje i interpretaciju
govornih i slikovnih sadržaja u multimedijalnim zapisima, sustav za tvorbu
hrvatskog govora i sustav za vođenje dijaloga, koji bi predstavljali sastavne
dijelove sustava za prirodni i višemodalni dijalog između čovjeka i stroja.


Istraživački tim
doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos marinai@uniri.hr
Miran Pobar mpobar@inf.uniri.hr
doc. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić smarti@inf.uniri.hr
prof.dr.sc. Ivo Ipšić ivoi@uniri.hr

prof. Ivo Ipšić

Odjel za informatiku
Tehnički fakultet

prostorija: 105
mobitel:
e-pošta: ipsic@riteh.hr