Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula


Polimerni materijali postali su toliko rašireni da se upotrebljavaju praktički u svim područjima života i ljudskih djelatnosti. Stoga je njihova uporaba u medicini neizbježna, a posljednjih godina eksponencijalno raste. Polimeri se tu primjenjuju kao pomoćni materijali (npr. zaštitne rukavice, šprice, laboratorijski pribor itd.), ali sve više i kao temeljni materijali za ugradnju proteza i implantata, naročito u ortopediji, kardiologiji i dentalnoj medicini. Poznavanje strukturnih i dinamičkih parametara materijala i njihova povezanost s mehaničkim svojstvima od posebnog su značaja za primjenu materijala. U tu svrhu proučavat će se različiti polimerni sustavi: nanokompoziti - posebno prirodni kaučuk s dodatkom nanočestica silicijevog dioksida i organski modificiranog montmorilonita, hibridni materijali - interpenetrirane i semi-interpenetrirane polimerne mreže (IPN i semi-IPN) na bazi prirodnog kaučuka i poli(metilmetakrilata), blok kopolimeri s lamelarnom strukturom mikrodomena, poliamidi i ambalažni materijali - tanki filmovi polietilena i polipropilena. Primjenom različitih fizikalno-kemijskih metoda kao što su elektronska spinska rezonancija (ESR), nuklearna magnetska rezonancija (NMR), razlikovna pretražna kalorimetrija (DSC) i infracrvena spektroskopija (IR) istraživat će se molekulska dinamika i struktura matrice navedenih polimernih sustava. Uz navedene metode koristit će se manometrijska metoda za određivanje propusnosti plinova kroz ambalažne materijale, te klasične metode bubrenja za određivanje gustoće umreženja. Posebno će se proučavati utjecaj prisutnosti nanočestica na lokalnu dinamiku polimernih lanaca. Istraživanja će dijelom biti usmjerena prema proučavanju prostorno uređenih sustava makromolekula kao što su blok kopolimeri te na utjecaj sastava, molekulske mase i umreženja na dinamiku segmenata i mikrostrukturu matrice u IPN i semi-IPN. Priredit će se novi kompozitni materijal na bazi prirodnog kaučuka uz dodatak zeolita kao punila. Proučavat će se utjecaj zeolita na molekulsku dinamiku, mehanička svojstva materijala i smanjenje zapaljivosti materijala. Uz navedena istraživanja, u okviru projekta planira se korištenje spektroskopskih tehnika (ESR i UV-VIS) za određivanje antioksidacijske moći različitih prehrambenih proizvoda.


Istraživački tim
Kata Galić, dr. sc., red. prof. kgalic@pbf.hr
Srećko Valić, dr. sc., izv. prof. svalic@medri.uniri.hr
Mladen Andreis, dr. sc., zn. savj. andreis@irb.hr
Gabriela Ambrožić, dr. sc., zn. sur. gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr
Damir Klepac, dr. sc. damir.klepac@medri.uniri.hr
Sabu Thomas, dr. sc., red. prof. sabuchathukulam@yahoo.co.uk
Mirna Petković Didović, dr. sc. mirnapd@medri.uniri.hr

Prof.dr.sc. Srećko Valić prof.

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za kemiju i biokemiju
e-pošta: svalic@medri.uniri.hr
telefon: 051651134


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 342 12 15
ORCID
ResearcherID 250 9