Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene


Određivanje opteretivosti, trajnosti i međusobne interakcije dijelova konstrukcija i proizvoda, njihovo modeliranje te računalne simulacije njihovog rada, sve se češće izvode već u vrlo ranim fazama procesa razvoja i konstruiranja. Za uspješno računalno modeliranje i simuliranje ponašanja materijala i konstrukcija za konvencionalne, a posebice za inovativne primjene čiji se dijelovi izrađuju kako od metala tako i keramike, polimera ili kompozita, presudno je detaljno poznavanje matematičkih modela ponašanja materijala, parametara materijala te značajki konstrukcije, radnih uvjeta i opterećenja kojima je ona izložena (tzv. rubni uvjeti).

U okviru predloženog projekta nastavit će se rad na razvoju naprednih metoda za karakterizaciju, procjenu i modeliranje ponašanja metalnih materijala i konstrukcija za konvencionalne primjene te će se područje istraživanja proširiti i na druge klase materijala koje su primjenjive u konstrukcijama za inovativne primjene. Nakon sistematizacije i evaluacije prikupljenih relevantnih podataka o materijalima unaprijedit će se postupci modeliranja ponašanja materijala te omogućiti proširivanje njihove primjenjivosti u industrijskoj praksi. Nadalje, unaprijedit će se metode procjene cikličkih i zamornih parametara materijala. Također planira se daljnji razvoj procedura za određivanje naprednih konstitutivnih parametara materijala iz rezultata eksperimenata, a poseban doprinos ovom istraživanju očekuje se od rezultata predloženog predloženog inicijalnog projekta koji se odnosi na razvoj i primjenu evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala.

S navedenim istraživanjem povezat će se istraživanje utjecaja ponašanja materijala na inovativne konstrukcije u području preciznog inženjerstva, a posebice preciznog pozicioniranja i prikupljanja niskorazinske energije iz okoliša. U tom smislu istražit će se trajnost piezoelektričnih materijala pri procesima pretvorbe vibracijske energije u električnu (eng. energy harvesting). Osim toga, razvijene napredne metode za karakterizaciju i procjenu ponašanja materijala proširit će dosadašnje istraživačke aktivnosti na području mehatroničkih uređaja za precizno pozicioniranje.


Istraživački tim
Markus Lengauer, Dipl.-Ing. Dr. Markus.Lengauer@fh-joanneum.at
Božidar Križan, red. prof. dr. sc. krizan@riteh.hr
Janeš Gordan, dipl. ing. gordan.janes@cnrm.uniri.hr
Ivan Prebil, red. prof. dr. sc. ivan.prebil@fs.uni-lj.si
Tea Marohnić, dipl. ing. tmarohnic@ffri.hr
Jan Papuga, Ing. Ph. D. jan.papuga@fs.cvut.cz
Kristina Marković, dipl. ing. kristina@riteh.hr
Domagoj Rubeša, red. prof. dr. sc. drubesa@riteh.hr
David Blažević, mag. ing. mech. dablazev@riteh.hr
Red. prof. dr. sc. Michael Vormwald vormwald@wm.tu-darmstadt.de
Saša Zelenika, red. prof. dr. sc. sasa.zelenika@riteh.hr
Marina Franulović, izv. prof. dr. sc. marina.franulovic@riteh.hr
Robert Basan, doc. dr. sc. robert.basan@riteh.hr
Nelida Črnjarić-Žic, izv. prof. dr. sc. nelida@riteh.hr
Robert Kunc, izv. prof. dr. sc. robert.kunc@fs.uni-lj.si
Andrej Žerovnik, dr. sc. andrej.zerovnik@fs.uni-lj.si
Ervin Kamenar, mag. ing. el. ekamenar@riteh.hr

Izv. prof. dr. sc. Robert Basan dipl. ing.

Tehnički fakultet

e-pošta: robert.basan@riteh.hr
e-pošta: robert.basan@matdat.com
telefon: ++ 385 51 651-530


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 205 7 6
ORCID
ResearcherID
Scopus 114 5 2
Web of Science 39 3 2