Uloga željeza u etiopatogenezi multiple skleroze


Multipla skleroza (MS) je upalna, autoimuna, demijelinizirajuća i degenerativna bolest multifaktorijalne etiologije, za čiji razvoj su potrebni genetički i okolišni čimbenici. Nedavne studije pokazale su da dolazi do taloženja željeza u mozgu MS bolesnika što povećava oksidativni stres, produkciju slobodnih radikala, lipidnu peroksidaciju i neurotoksičnost u sivoj tvari. Također, činjenica da je željezo važno za normalno funkcioniranje neurona, esencijalno za formiranje mijelina te da je na složen način uključeno u upalne procese govori o njegovoj potencijalnoj ulozi u razvoju neurodegenerativnih bolesti od kojih je jedna i MS.

Stoga je osnovni cilj predloženog projekta ispitivanje utjecaja željeza u etiopatogenezi MS, posebice gena izravno ili neizravno uključenih u njegov metabolizam na predispoziciju i/ili kliničku ekspresiju bolesti.

Molekularno-genetička istraživanja bit će provedena na uzorcima od preko 1000 MS bolesnika i istom broju kontrolnih ispitanika u sklopu GENoMS (Genomic Network for Multiple Sclerosis) suradnje pri čemu će se analizirali varijante HFE, TNF, TF, TFRC, TGFB1, HAMP, SLC40A1 gena dok će se na uzorcima od 50-100 ispitanika analizirati genska ekspresija citokina. S obzirom na genetičku i etiološku heterogenost MS poseban naglasak stavit će se na ispitivanja u zonama visokog rizika u kojima će se s različitih aspekata istraživati utjecaj okolišnih i genetičkih čimbenika povezanih s deponiranjem željeza u organizmu. Tako će se po prvi put provesti geolociranje MS usporedbom incidencije bolesti s kartiranim geogenim sadržajem željeza. Također će se istražiti dinamika taloženja željeza na eksperimentalnom modelu EAE štakora s ciljem procjene njegova utjecaja na sam proces neurodegeneracije.

Predloženo istraživanje je značajno jer se originalnim pristupom i uvođenjem novih metoda uklapa u aktualne trendove izučavanja genetike MS i neurodegenerativnih bolesti. Osim toga, studija je organizirana kao multidisciplinarni projekt, te pretpostavlja nove kolaborativne suradnje unutar istraživačkih timova na Medicinskom fakultetu što će svakako imati implikacije na proširenje istraživačkog portfelja našeg Zavoda/Fakulteta/Sveučilišta.


Istraživački tim
Polona Lavtar, doktor znanosti lavtar.p@gmail.com
Maja Živković, viši znanstveni suradnik majaz@vinca.rs
Tamara Đurić Delić, znanstveni suradnik tamariska@vinca.rs
Vesna Barac-Latas vesna.barac.latas@medri.uniri.hr
Luca Lovrečić, docent lucalovrecic@gmail.com
Smiljana Ristić, redoviti profesor (trajno zvanje) smiljana.ristic@medri.uniri.hr
Mr. Lovorka Bilajac lovorka.bilajac@medri.uniri.hr
Juraj Sepčić, profesor emeritus juraj.sepcic1@i.t-com.hr
Eris Materljan, redoviti profesor eris.materljan@medri.uniri.hr
Marin Tota, docent marin.tota@medri.hr
Olivio Perković, docent olivio.perkovic@medri.uniri.hr
Iva Gašparović, dr.med. iva.gasparovic@ri.t-com.hr
Miljenko Kapović, redoviti profesor (trajno zvanje) miljenko.kapovic@medri.uniri.hr
Dolores Janko, doktor znanosti dolores_janko@net.hr
Božena Ćurko-Cofek bozena.curko.cofek@uniri.hr

Izv.prof.dr.sc. Nada Starčević Čizmarević dipl.ing.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: nadasc@medri.uniri.hr
mobitel: +385912254591

ResearcherID poveznica


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar 329 11 12
ORCID poveznica