Molekularni markeri u prekanceroznim lezijama i invazivnim karcinomima larinksa


Karcinom larinksa je jedan od najzastupljenijih malignih tumora glave i vrata u muškaraca u Republici Hrvatskoj te ozbiljan medicinski i socijalni problem u cijelom svijetu, čija  prognoza i petogodišnje preživljenje unatoč terapijskim dostignućima nisu zadovoljavajući. Razvoj molekularne i stanične biologije omogućio je bolje shvaćanje složenog stupnjevitog procesa karcinogeneze. Savršenije imunohistokemijske (IHC) analize, FISH te „Microarray“ tehnologija omogućuju podrobniju analizu molekularnih markera.
Ističe se potreba za potvrđivanjem korelacije ekspresije EGFR proteina i gena, te daljnih spoznaja njihovog značenje u karcinogenezi larinksa. 

Evaluaciju EGFR-a provest ćemo na proteinskoj razini (imunohistokemijska analiza) i DNA razini (detekcija amplifikacije gena FISH tehnikom). 

Nadovezavši se na prethodni projekt „Uloga EGFR-a u patogenezi karcinoma larinksa“ želimo istražiti proteinsku ekspresiju EGFR-a ne samo na membransko /citoplazmatskom nivou već i u jezgri s obzirom na novije spoznaje o povezanosti nuklearne ekspresije EGFR-a s agresivnošću tumora.

Sljedeće je u planu istražiti utjecaj EGFR-a na proliferativnu aktivnost stanica, analizom ciklina D1 na razini proteina i/ili gena te Ki 67, te u zadnjoj fazi istraživanja   TGF-α, liganda koji može dovesti do potenciranja signala i učinka EGFR-a.
Očekujemo da će rezultati istraživanja pridonijeti u evaluaciji prognostičkog impakta EGFR-a i faktora proliferacije njegovog kasakadnog puta ciklina D1 na prekanceroznim lezijama i karcinomu larinksa.
Svrha je istraživanja, pomoću molekularnih markera unaprijediti ranu detekciju karcinoma larinksa te ih uvrstiti u model bolje evaluacije i odabira terapijskih protokola ovog tumora.


Istraživački tim
dr.sc. Branko Krišto,dr.med. branko.kristo@tel.net.ba
Prof. dr. sc. Mira Krstulja, dr. med. mira.krstulja@medri.uniri.hr
BLAŽEN MARIJIĆ blazen.marijic@uniri.hr
dr.sc. Andrea Dekanić,dr.med. andrea.dekanic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Radan Starčević, dr. med. radan.starcevic@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Tamara Barut, dr.med. tamara.braut@medri.uniri.hr
dr. sc. Marko Velepič, dr.med. marko.velepic@medri.uniri.hr
MILODAR KUJUNDŽIĆ
DIANA MARŽIĆ diana.marzic@uniri.hr
Vukelić Jelena jl.vukelic@gmail.com
Šepić Tatjana

Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut dr. med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: tamara.braut@medri.uniri.hr
mobitel: 0959040720
prostorija: Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 28 3 1