Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom


Kompleksni modeli konstrukcija uključuju interakciju mnoštva parametara koji opisuju fizikalna i druga svojstva materijala od kojih se konstrukcija sastoji. Vrijednosti parametara se obično određuju laboratorijskim ispitivanjima ali se pri tome teško uzima u obzir statističko variranje parametara prisutno u stvarnim konstrukcijama koje su puno veće od laboratorijskih uzoraka. Naročito je zanimljivo određivanja parametara konstrukcija izloženih dugotrajnom opterećenju relativno malog intenziteta koje je posebno teško istraživati u laboratoriju zbog dugotrajnosti opterećenja. Betonske konstrukcije imaju dodatnu poteškoću jer je ponašanje materijala ovisno o vremenskoj komponenti (visko-elastično i neelastično ponašanje koje se manifestira kroz puzanje i skupljanje). Tako je kod dugih betonskih konstrukcija izloženih stohastičkom opterećenju (veliki mostovi, ceste, željezničke pruge), vjetroelektrana, betonskih platformi u moru primjećen veliki pad pouzdanosti nakon 30 do 40 godina upotrebe.
U ovom projektu planira se istraživati određivanje parametara konstrukcija kombinacijom laboratorijskih ispitivanja i mjerenjima na stvarnim konstrukcijama. Laboratorijskim mjerenjima istraživati će se uticaj visokocikličnog zamora putem posebno oformljenog orginalnog postupka koji uključuje pobudu uzoraka i mjerenje na njima kao da su konstrukcija, tkz. postupak sistemske identifikacije. Sistemska identifikacija je ponajbolji način određivanja parametara modela konstrukcije, a sastoji se u opisu interakcije mjerenih veličina i veličina iz matematičkog modela. Osim mjerenja potreban je složen matematički model uzorka/konstrukcije koji pravilno uključuje sve parametre od interesa.
Očekuje se da će se na taj način odrediti relevantni parametri matematičkog modela uzorka koji će se moći primjeniti na nelinearno dinamičko modeliranje bilo kakve konstrukcije.


Istraživački tim
Anamarija Perušić anamarija.perusic@gradri.hr
Prof.dr.sc. joško Ožbolt josko.ozbolt@gradri.hr
Prof.dr.sc. Gojko Balabanić Gojko Balabanić <gojko.balabanic@gradri.hr>
Natalija Bede natalija.bede@gradri.hr
Tea Rukavina tea.rukavina@uniri.hr
Dr.sc. Silvija Mrakovčić silvija@gradri.hr
Dr.sc. Neira Torić Malić neira.toric@gradri.hr

Prof.dr.sc. Ivica Kožar dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet

e-pošta: ivicak@gradri.hr

Google schoolar