Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri


Projekt će se baviti umjetničkom baštinom srednjeg i ranog novog vijeka, odnosno spomenicima i umjetninama koje su nastale u vremenu od prvih stoljeća drugog tisućljeća pa sve do 1800. godine, a nalaze se na području Hrvatskog primorja, odnosno prvenstveno grada Rijeke, Kvarnerskih otoka i Istre. Riječ je o interdisciplinarnom projektu u čijem će žarištu biti umjetnička proizvodnja, no ona će biti istraživana ne samo uz pomoć suvremene metodologije specifične prvenstveno za povijest umjetnosti, već i uz pomoć historiografske metodologije. Osim utvrđivanja osnovnih odlika (dokumentacija, fotografsko snimanje, stilska analiza) i spoznaja (fortuna critica) o umjetničkim djelima, a s ciljem utvrđivanja datuma njihova nastanka (datacija) i autora (atribucija) u okviru ovog projekta velika će se pažnja posvetiti kontekstu nastanka pojedinih ostvarenja, građevina, urbanističkih cjelina. To podrazumijeva arhivsko istraživanje, istraživanje šireg kulturnog i gospodarskog konteksta naručivanja i običaja naručitelja, društvenih agregacija (komun, bratovština, crkveni redovi, itd.), tržišta te posebno tržišta umjetnina, društvenog statusa umjetnika, putova stilskih i drugih relevantnih utjecaja, itd. Iskusni i međunarodno prepoznati istraživači koji čine team ovog projekta svoje će spoznaje objavljivati prvenstveno u znanstvenim člancima i to uglavnom u međunarodnim časopisima, no u okviru projekta se predviđa priprema barem 4 monografije (znanstvene knjige) organizacija jednog međunarodnog znanstvenog skupa godišnje, okruglih stolova, javnih predavanja i slično. Specifičnost ovog projektnog prijedloga se, međutim, sastoji u tome da će se on osim takozvanom "znanstvenom proizvodnjom" na visokim međunarodnim standardima, baviti uspostavom otvorene on-line baze podataka za umjetničku/spomeničku baštinu nastalu u razdoblju od kasnog srednjeg do kraja ranog novog vijeka, točnije od 1300. do 1800. Time će se ovaj projekt uklopiti i postati dijelom puno šireg i dugotrajnijeg projekta koji je zamišljen na Katedri za umjetnost ranog novog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a riječ je o projektu The Artistic Heritage of the Late Middle Ages and Early Modern Era on the Eastern Adriatic - the Atlas koji je u postupku evaluiranja pri HRZZ.


Istraživački tim
Marijan Bradanović mbradanovic@ffri.hr
Ivan Matejčić ivan.matejcic@apuri.hr
Damir Tulić dtulic@ffri.hr
Ozren Kosanović ozren.kosanovic@gmail.com
Nina Kudiš nkudis@ffri.hr
Danijel Ciković dcikovic@uniri.hr

dr. sc. Nina Kudiš red. prof.

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 462/IV
e-pošta: nina.kudis@uniri.hr ; nina.kudis@gmail.com


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ACADEMIA.EDU
CROSBI