(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima


 

Glavni je cilj istraživanja bio ispitati kognitivne, metakognitivne i motivacijske čimbenike uspješnosti učenja uz naglasak na studentskom uzrastu te na učinku afektivnih varijabli na procese odlučivanja i samoregulaciju učenja. Specifičan cilj istraživanja bio je ispitati odrednice smanjene uspješnosti studenata u specifičnim područjima (npr.  matematičkom). Također smo se usmjerili na učinak različitih okruženja učenja (predavačka nastava, laboratorijska nastava, projektna nastava, uporaba tehnologije u nastavi) na učenje kod različitih dobnih skupina.

U istraživanju je korištena kombinirana metodologija. Korelacijskim nacrtom istraživanja prikupljeni su podatci na uzorku od 1431 studenata o njihovim osobnim karakteristikama, percepciji okruženja za učenje i karakteristika nastave u različitim okruženima. Korelacijska metoda korištena je i za prikupljanje podataka o percepciji nastave i studenata kod sveučilišnih nastavnika. Za ispitivanje učinaka načina poučavanjan na metakognitivne procjene i konceptualne promjene kod studenata korištena je eksperimentalna metoda.

Ovo je područje istraživanja postalo  prepoznatljivo za istraživački tim Odsjeka za psihologiju kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja.  Utvrđen je i učinak ispitivanih čimbenika na učenje specifičnih sadržaja u različitim okruženjima, a posebno u IKT okruženju. Također, ovo istraživanje je doprinijelo razumijevanju odrednica uspješnosti studiranja studenata na Sveučilištu u Rijeci, posebno u područjima koja predstavljaju temeljna znanja za različite studije.  Dobivene spoznaje poslužile su kao empirijska osnova za određivanje mjera za povećanje prolaznosti studenata Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
dr.sc. Sanja Rukavina, izv.prof. sanjar@math.uniri.hr
dr.sc. Barbara Rončević Zubković, docent u naslovnom zvanju roncevic@ffri.hr
dr.sc. Rosanda Pahljina-Reinić rosanda@ffri.hr
dr.sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, redoviti profesor u trajnom zvanju svjetlana.kolic.vehovec@ffri.uniri.hr

Dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec red.prof.

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-365
e-pošta: skolic@ffri.hr
mobitel: 099 211 6583

Google znalac
ResearcherID
ORCID