Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola


U posljednjih dvadesetak godina značajno se povećao broj istraživanja fitokemikalija, posebice fenolnih spojeva izoliranih iz biljnog materijala. Većina tih istraživanja su usmjerena prema činjenici da je hrana lijek te da ima pozitivne učinke na zdravlje ljudi. 

Bioaktivni fenolni spojevi (polifenoli) su velika skupina spojeva prirodnog podrijekla, najčešće biljnog, čija se učinkovitost uvelike istražuje u prevencijiko-tretmanutretmanu mnogih nezaraznih i zaraznih bolesti. Bioaktivni fenolni spojevi svojom višestrukom ulogom pomažu u prevenciji razvoja mnogih bolesti kao što su bolesti krvožilnog sustava, raka, oštećenja tkiva uslijed upalnih procesa i različitih metaboličkih poremećaja.

Polifenoli su, osim toga, interesantni zbog tržišne vrijednosti. Tržište fitokemikalija je trenutno u trendu eksponencijalnog rasta u svijetu. Velika je potražnja ekstrakata polifenola u mnogim područjima, uključujući farmaceutiku, kozmeceutiku i prehranu. Nedostatak pripravaka na bazi polifenola vezana je uz njihovu nestabilnost koja se nastoji izbjeći i time značajno produžiti njihovu bioaktivnost. Stabilizacija polifenola provodi se primjenom novih tehnologija uključujući metode mikro- i nano kapsuliranja, umrežavanja u polimere, adsorpcije, itd.

Problem tržišta bioaktivnih fenolnih spojeva se povezuje s lažnim, nekontroliranim i placebo pripravcima. Korišteni kao farmaceutici, ne podliježu zakonskim regulativama konvencionalnih lijekova, zbog čega je često upitna njihova kvaliteta i stvarna učinkovitost. Drugi, ne manje važan problem, odnosi se na izvor iz kojega su izolirani polifenoli, a koji može sadržavati toksične spojeve i elemente, poput pesticida i teških metala. Uslijed toga, uz postojeće zahtjeve vezane uz stabilnost pripravaka na bazi polifenola, sve se više traže potvrde vjerodostojnosti, odnosno, uspostavljenih sustava kontrole i sigurnosti prirodnih bioaktivnih spojeva.

Sporedni proizvodi tijekom proizvodnje hrane (food by-products) su novi, inovativni resursi u prozvodnji fitokemikalija. Polifenoli sve više postaju pokretači procesa kružne ekonomije sekundarnih resursa i proizvod brojnih mogućnosti.

U ovom projektu će se a) provesti istraživanje konvencionalnih i nekonvencionalnih separacijskih metoda u istraživanju veće iskoristivosti polifenola iz biljnog izvora; b) provesti identifikacija i karakterizacija smjese polifenola izdvojenih iz prirodnog izvora; c) provesti mikrobiološko testiranje (in vitro) učinkovitosti potencijalne inhibicije rasta patogena; d) provesti istraživanje učinkovitosti na modelu dijabetesa in vivo.

Projekt se povezuje s nastavkom prethodnih istraživanja u području karakterizacije i primjene bioaktivnih polifenola.

 

 


Istraživački tim
Maja Barić, mag.prehramb.tehnologije mayabaric@gmail.com
Martina Matešić mmatesic22@gmail.com
Prof.dr.sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@uniri.hr
Mr.sc. Ariana Fužinac-Smojver,dr.med. arianafs@medri.uniri.hr
Dr.sc. Luka Đudarić, dr.med. luka.dudaric@medri.uniri.hr
Adriano Pavletić adriano.pavletic@gmail.com
Prof.dr.sc. Damir Muhvić, dr.med. damir.muhvic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Marta Žuvić-Butorac marta.zuvic.butorac@uniri.hr
Mr.sc. Fabio Giacometti fabio.giacometti@ekoplus.hr
Snježana Bajek snjezana.bajek@medri.uniri.hr
Marina Nikolić marina.nikolic@medri.uniri.hr
Tamara Šoić-Vranić tsvranic@gmail.com
Iva Vukelić iva.vukelic@uniri.hr

Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor

Odjel za biotehnologiju
Odjel za biotehnologiju

e-pošta: jgiacometti@uniri.hr
telefon: 051 584 557
prostorija: Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku, O-150
prostorija: Laboratorij i Praktikum za kromatografiju, O-148
prostorija: Ured O-211

javni profil UniRi
Orcid ID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 1408 22 31
https://publons.com
ResearcherID
Researchgate 939 18 RGscore 29,51
Scopus 806 16
Web of Science 690 16