Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području


Tradicionalni zahtjevi za ekonomičnim i trajnim kolničkim konstrukcijama
u urbanim područjima posljednjih su godina dopunjeni zahtjevom da se vrste
materijala koje se koriste optimiraju i s obzirom na njihova termička
i druga fizikalna svojstva. Na Građevinskome fakultetu u Rijeci se istraživanja vezana za
utvrđivanje potencijalno povoljnih materijala za korištenje na kolničkim
površinama, s obzirom na njihov utjecaj na dodatno zagrijavanje urbanih
područja kao bitan ekološki problem u gradovima, provode od 2011. godine. Radi
se o prvim istraživanjima ove vrste u Hrvatskoj kroz koja je utvrđen utjecaj
različitih materijala, svojstava materijala i parametara okoline na
zagrijavanje kolnih površina.

Nastavak istraživanja je usmjeren na sveobuhvatnu analizu urbanih kolničkih konstrukcija. Cilj
istraživanja je analizirati ponašanje i definirati primjenjivost različitih
tipova asfaltnih kolničkih konstrukcija te drugih novijih tipova kolničkih
konstrukcija, koje je moguće koristiti na urbanim prometnim površinama
različite namjene, s obzirom na njihova mehanička svojstva, fizikalna svojstva te
uklapanje u urbano okruženje.

Istraživat će se ponašanje različitih materijala i konstrukcija: kompozit asfalta i cementnog punjenja, betonski
opločnici, beton, porozne kolničke konstrukcije (asfaltne i betonske) kroz
eksperimentalna istraživanja i postavljanje numeričkog modela sa ciljem
smanjivanja njihovih toplinskih kapaciteta i osiguravanja optimalnih mehaničkih
svojstava. Kroz ispitivanja materijala na ispitnim poljima i u Laboratoriju za prometnice, koji će se tijekom 2014. godine
opremiti,  analizirat svojstva materijala kolničkih konstrukcija te njihova pogodnost za
primjenu na pojedinim, posebno osjetljivim, dijelovima prometne mreže urbanih
područja: pješačkim zonama, raskrižjima, autobusnim postajama i parkiralištima.
Laboratorijskim i terenskim istraživanjima, dijelom i u suradnji sa komunalnim
odjelom Grada Rijeke, će se analizirati primjenjivosti novih-alternativnih
tipova materijala i konstrukcija. Glavni je cilj unaprijediti održivo projektiranje
kolničkih konstrukcija u urbanom području na način da se njihova svojstva optimiraju
s obzirom na utjecaj na okoliš i troškove održavanja.

 


Istraživački tim
Marijana Cuculić marijana.cuculic@uniri.hr
Andrea Načinović-Margan andrea.nacinovic@uniri.hr
Sanja Šurdonja sanja.surdonja@gradri.hr
Ivana Pranjić, mag. ing. aedif. ivana.pranjic@uniri.hr
dr.sc. Ivica Androjić ivica.androjic@uniri.hr

izv. prof. dr.sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

e-pošta: aleksandra.deluka@uniri.hr
telefon: 00385-51-265-925
prostorija: G - 128

ORCID profil


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google schoolar 126 7 5