Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala


Cilj predloženog projekta je dizajniranje, modificiranje i modeliranje površina funkcionalnih materijala za nove primjene u mikro i nano elektronici i medicini, te karakterizacija tih materijala nizom osjetljivih analitičkih tehnika. Postavljene ciljeve ostvarujemo na tehnologijskoj, temeljnoj i analitičkoj razini, koristeći u najvećoj mjeri znanja, vještine i jedinstvenu eksperimentalnu opremu Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije i Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Na tehnologijskoj razini narastat ćemo tanke filmove i nanostrukture, poput ZnO i TiO2 filmova i nanocjevčica, za primjene od konverzije sunčeve energije ili senzora do medicinskih primjena za pohranu lijekova u kirurškim implantima, koristeći tehniku depozicije atomskih slojeve (ALD, jedinstvenu u RH). ALD tehniku ćemo koristiti i za narastanje biokompatibilnih ili zaštitnih slojeva (oksida i nitrida) na nekoliko funkcionalnih materijala, poput nitinola ili grafena, za primjenu u medicini, mikro i nano tehnologiji ili Li-ionskim baterijama. Na temeljnoj razini pokušat ćemo utvrditi vezu između elektronske strukture i defekata i površinskih električkih, mehaničkih i katalitičkih svojstava funkcionalnih materijala. Na analitičkoj razini koristit ćemo jedinstveni skup sofisticiranih analitičkih tehnika dostupan u laboratorijima CMNZT (postojeći XPS i nova oprema dostupna od sredine 2014. godine, poput SEM, SIMS, ALD ili FTIR), upotpunjen sinkrotronskim tehnikama i metodama koje smo razvili u prethodnim projektima. Predloženi projekt će osnažiti međuinstitutsku i međunarodnu suradnju Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije i Odjela za fiziku s produktivnim grupama iz Hrvatske i svijeta. Povećat će sagledavanje Centra i Odjela kao istraživačkih, inovativnih i tehnološki svjesnih institucija. Uspjeh samoga projekta, te nova oprema i laboratoriji u Centru privući će i druge znanstvenike iz Rijeke i RH i otvoriti niz novih kolaborativnih istraživanja te mogućnost komercijalnih analitičkih servisa.


Istraživački tim
Marijana Varašanec, dipl.ing.fizike mvarasanec@phy.uniri.hr
Željka Peršurić, mag.nutric. zpersuric@cmnzt.uniri.hr
Robert Peter, prof. fizike i matematike rpeter@phy.uniri.hr
Nada Orlić, izv.prof.dr norlic@phy.uniri.hr
Ivana Jelovica Badovinac, doc.dr.sc. ijelov@phy.uniri.hr
Ying Chen, professor ian.chen@deakin.edu.au
Bruce Cowie, dr.sc. SoftXRay@synchrotron.org.au
Iva Šarić dr.sc iva.saric@phy.uniri.hr
Zoran Grubač, izv.prof.dr.sc. grubac@ktf-split.hr
Yaw-Wen Yang, professor yang@nsrrc.org.tw
Iva Šarić
Chennupati Jagadish, profesor Chennupati.Jagadish@anu.edu.au
Ivna Kavre ivna.kavre@phy.uniri.hr
Mirjana Metikoš Huković, prof.dr.sc. mmetik@fkit.hr

prof. dr. sc. Mladen Petravić redoviti profesor

Odjel za fiziku
Odjel za fiziku

prostorija: O-113
e-pošta: mpetravic@phy.uniri.hr
telefon: 051-584622
mobitel: 091-4800241

Odjel za fiziku, djelatnici
Google Scholar
Orcid
ResearcherID