Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija.


Potporom će se proširiti postojeći Navigacijski GNSS Laboratorij neophodnom satelitskom navigacijskom opremom koja omogućuje uspostavu IGS (International GNSS service) referentne stanice i uključenje u globalnu IGS mrežu. Također, pomoću navedene opreme omogućuje se obuhvatniji i kvalitetniji monitoring, odnosno praćenje solarnih, geomagnetskih i ionosferskih parametara koji utječu na satelitsko određivanje položaja i ostale GNSSS usluge, posebice na degradaciju položajne točnosti satelitskih navigacijskih sustava.

Nabavkom navedene opreme omogućit će se stvarna mjerenja i znanstvene analize niza parametara koje do sada nije bilo moguće analitički obrađivati.Cilj je stvaranje, definiranje i modeliranje strukture ionosferskog i geomagnetskog okoliša kako u normalnim uvjetima, tako i u uvjetima ekstremnih poremećaja. Predviđa se da će se navedene analize i rezultati objavljivati na više razina: u obliku znanstvenih članaka u relevantnim znanstvenim časopisima, kongresnim priopćenjima, seminarima, radionicama, ali i kao znanstvene teze doktorskih disertacija i drugih radova.


Istraživački tim
Dr. sc. Boris Sviličić svilicic@pfri.hr
Danijel Pušić, mag. ing. danijel.pusic@hhi.hr
Ivo Musulin, dipl. ing musulinivo@gmail.com
Srđan Žuškin, dipl. ing. szuskin@pfri.hr
Mate Barić, mag. ing. mbaric@pfri.hr
Izv. prof. dr. sc. Renato Filjar rfiljar@pfri.hr
David Brčić, dipl. ing brcic@pfri.hr

Prof. dr. sc Serđo Kos dipl. ing.

Pomorski fakultet
Pomorski fakultet

prostorija: 425
e-pošta: skos@pfri.hr
mobitel: 0992423873


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
European Academy of Sciences and Arts
Google Scholar 179 8 6
Web of Science 8 2