Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lichen planusa


Psorijaza (PV) i lichen planus (LP) su kožne upalne bolesti posredovane T-limfocitima, sličnog patogenetskog mehanizma, koje se očituju različitim kliničkim slikama. Budući da je riječ o bolestima slične etiopatologije, u kojih smo već ranije ukazali na ulogu perforin i Fas/FasL posredovane citolize u nastanku, za očekivati je da u razvoju tih bolesti sudjeluju i ostali mehanizmi poput onih posredovanih granulizinom te citokinima TNF obitelji, TRAIL i LIGHT. Stoga su glavni ciljevi istraživanja razjasniti ulogu citokina TNF obitelji, LIGHT te njegovih receptora HVEM, LTβR i DcR3 u PV i LP, kao i obrazac ekspresije citokina TRAIL i njegovih receptora DR4 i DR5 te DcR1 i DcR2 u LP. U skupinama bolesnika s PV i LP istražit će se također uloga granulizin posredovane citolize u razvoju tih bolesti. Obrazac ekspresije ispitivanih citokina i receptora utvrdit će se metodom imunohistokemije na tkivnim rezovima promijenjene i nepromijenjene kože oboljelih od PV i LP te kože zdravih ispitanika. Udio stanica koje sadrže pojedine citokine i pripadajuće receptore odredit će se u dermisu metodom jednostruke imunoflorescencije, dok će se zastupljenost liganada i receptora među stanicama upalnog infiltrata utvrditi metodom dvostruke imunofluorescencije, koristeći protutijela protiv odgovarajućih površinskih biljega stanica imunološkog sustava (limfocita, dendritičkih stanica i makrofaga). Zastupljenost membranskih i unutarstaničnih citolitičkih molekula u perifernoj krvi odredit će se metodom istovremenog obilježavanja na protočnom citometru, dok će se obilježavanje vršiti FITC-om i fikoeritrinom za dvostruko bojanje i analizu na FACS-u. Očekujemo da će ekspresija citokina LIGHT te njegovih receptora biti povišena u promijenjenoj koži bolesnika sa PV i LP. Također se očekuje povišena ekspresija citokina TRAIL i LIGHT u promijenjenoj koži bolesnika s lichenom kao i među stanicama upalnog infiltrata. Nadalje, očekujemo da će se utvrditi dolazi li pri nastanku i tijekom razvoja psorijatične odnosno lihenoidne lezije do promjene u ispoljavanju granulizina u limfocitima periferne krvi i njihovim subpopulacijama (CTL, NK, NKT) te u infiltratima T stanica unutar kožnih lezija.


Istraživački tim
Marija Kaštelan, redoviti profesor marijakastelan@medri.uniri.hr
Marijana Vičić, dr.med. marijana.kurilic@medri.uniri.hr
Larisa Prpić Massari, izvanredni profesor larisa.prpic@medri.uniri.hr
Ines Brajac, redoviti profesor ines.brajac@medri.uniri.hr
Sandra Peternel, docent sandra.peternel@medri.uniri.hr

prof.dr.sc. Marija Kaštelan dr.med

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: marija.kastelan@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
marija.kastelan@uniri.hr 499 14 15