Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata


Narušena estetika ima utjecaj na psihološki razvoj djeteta te se roditelji s djecom u periodu mijene zubi najčešće obraćaju ortodontu. Međutim, dijagnostika i terapija malokluzija u tom periodu najmanje je pouzdana zbog dinamičnih procesa rasta i psihološkog razvoja. Potrebu za terapijom te prednosti rane u odnosu na kasniju ortodontsku terapiju potrebno je valorizirati s biološkog, biomehaničkog, psihološkog i javnozdravstvenog aspekta. Cilj je projekta istražiti prediktore traženja ortodontske terapije, čimbenike koji utječu na uspjeh ortodontske terapije, kooperabilnosti djece tijekom terapije te prediktore odustajanja od terapije. Analizira se učinak rane terapije malokluzija klase II/1 i klase III u dentalnim, skeletnim i mekotkivnim odnosima te kvaliteti života. Ispituje se prediktivna vrijednost biomehaničkih čimbenika stabilnosti ortodontskih miniiplantata kao najpouzdanijih sidrišnih jedinica koje osiguravaju uspjeh ortodontske terapije te interakcija miniiplantata sa sredstvima za prevenciju gingivitisa, mukozitisa i periimplantitisa. Istražuju se kraniodentofacijalni prediktori stupnja samopouzdanja djece i adolescenata te medijacijski i moderatorski učinak crta ličnosti. Koriste se psihometrijska, antropometrijska, fotogrametrijska, rendgenkefalometrijska te gnatometrijska mjerenja. Za ispitivanje kvalitete života povezane s malokluzijama validiraju se instrumenti kvalitete života vezane uz oralno zdravlje i dentofacijalnu estetiku koji do sada još nisu korišteni u Hrvatskoj i čije su nam metrijske sposobnosti u našem društveno-kulturnom okruženju nepoznate (Child Perception Questionnaire, Oral Impacts on Daily Performance i Orthognatic Quality of Life Questionnaire). Istraživanje je multicentrično i provodi se u tri države (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina). Projekt omogućuje širenje istraživačkog portfelja tima i fakulteta na područje javnozdravstvene dentalne medicine. Definiranje prediktora traženja terapije, kooperabilnosti pacijenta tijekom terapije te uspjeha terapije pružit će smjernice za usmjeravanje limitiranih sredstava sustava javnog zdravstva u izbor pacijenata koji će od nje imati najveći benefit.

  

PRETHODNI RADOVI ČLANOVA ISTRAŽIVAČKE SKUPINE NA KOJI SE NADOVEZUJE SVEUČILIŠNA POTPORA 13.06.2.1.53

1. Spalj S, Slaj M, Varga S, Strujic M, Slaj M. Perception of orthodontic treatment need in children and adolescents. Eur J Orthod. 2010;32:387-94. (Q1-SJR) (Q4-JCR) IF 0.932
2. Cala L, Spalj S, Slaj M, Lapter MV, Slaj M. Facial profile preferences: differences in the perception of children with and without orthodontic history. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010;138:442-50. (Q1-SJR) (Q2-JCR) IF 1.354
3. Spalj S, Mestrovic S, Lapter Varga M, Slaj M. Skeletal components of class III malocclusions and compensation mechanisms. J Oral Rehabil. 2008;35:629-37. (Q1-SJR) (Q3-JCR) IF 1.356
4. Slaj M, Spalj S, Jelusic D, Slaj M. Discriminant factor analysis of dental arch dimensions with 3-dimensional virtual models. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;140:680-7. (Q1-SJR) (Q2-JCR) IF 1.381
5. Sasso A, Spalj S, Mady Maricic B, Sasso A, Cabov T, Legovic M. Secular trend in the development of the permanent teeth in a population of Istria and littoral region of Croatia. J Forensic Sci. 2013;58:673-7 (Q1-SJR) (Q2-JCR) IF 1.306

 


Istraživački tim
Dr. sc. Zoran Domitran, mag. ing. mech. zoran.domitran@fsb.hr
Doc. dr. sc. Martina Šlaj, dr. med. dent. mslaj@sfzg.hr
Magda Mlacović Zrinski, dr. med. dent. magda.zrinski@medri.hr
Zlatka Roksandić Vrančić zlatka604@gmail.com
Andrej Pavlić, dr. med. dent. pavlic.andrej@yahoo.com
Dr. sc. Neda Stefanović, dr. med. dent. neda712@yahoo.com
Dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. mech. smaricic@riteh.hr
Doc. dr. sc. Enita Nakaš, dr. med. dent. enitta@gmail.com
Višnja Katić, dr. med. dent. visnja.katic@medri.uniri.hr
Mr. sc. Andrej Katalinić, dr. med. dent. andrejk@medri.hr
Mr. sc. Marijana Rinčić Mlinarić marijari@inet.hr
Brumini Martina martina.brumini@gmail.com

Izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj dr. med. dent., mag. nov.

Medicinski fakultet

mobitel:
prostorija: Katedra za ortodonciju
e-pošta: stjepan.spalj@medri.uniri.hr

ORCID
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 862 18 26
javni profil UNIRI