Analiza transkriptoma tkivno-rezidentnih memorijskih CD8 limfocita T specifičnih za citomegalovirus


Humanim citomegalovirusom inficirana je  većina svjetske populacije. Nakon primarne infekcije citomegalovirus ulazi u stanje latencije kao i ostali herpesvirusi. Iako je infekcija citomegalovirusom uobičajeno asimptomatska, ovaj virus uzrokuje značajnu bolest u imunokompromitiranih i imunološki nezrelih osoba. Kongenitalna infekcija citomegalovirusom je vodeći infektivni uzročnik dugotrajnih neurorazvojnih poremećaja. Intraperitonealna infekcija novookoćenih miševa mišjim citomegalovirusom (MCMV) je izvrstan model za istraživanje kongenitalne infekcije citomegalovirusom. U ovom modelu pokazano je da imunološki odgovor tijekom infekcije ima ključnu ulogu u razvoju oštećenja središnjeg živčanog sustava. U našem nedavnom istraživanju (Brizić et al 2018, European Journal of Immunology) otkrili smo da infekcija novookoćenih miševa citomegalovirusom rezultira formiranjem tkivno-rezidentnih memorijskih CD8+ limfocita T u mozgu, koji ostaju doživotno u mozgu unatoč razrješenju akutne infekcije. Za razliku od ''klasičnih'' memorijskih limfocita T, tkivno-rezidentni memorijski limfociti ne cirkuliraju između limfoidnih i nelimfoidnih organa. Iako ove stanice pokazuju značajke mirujućih stanica koje slabo proliferiraju, pokazali smo da su ključne za kontrolu latentnog virusa, te za kontrolu upale u mozgu. S obzirom na izrazito važnu ulogu tkivno-rezidentnih memorijskih CD8+ limfocita T u mozgu, naš je sljedeći cilj napraviti visoko-protočnu (high-throughput) analizu transkriptoma ovih stanica s ciljem njihovog boljeg razumijevanja. Naime, trenutno nije poznato koliko su ove stanice drugačije od cirkulirajućih memorijskih CD8+ limfocita T, te koji su mehanizmi važni za uspostavu svojstva tkivne-rezidentnosti i održavanje ovih stanica u tkivu. S obzirom na specifičnost mikrookoliša u mozgu, cilj je također odrediti transkriptom tkivno-rezidentnih stanica smještenih u žlijezdama slinovnica iz istih miševa kako bi odredili tkivno-specifične karakteristike memorijskih CD8+ limfocita T iz mozga i žlijezda slinovnica. Na kraju, cilj je da ovo istraživanje bude ishodišna točka za buduća istraživanja biologije tkivno-rezidentnih limfocita T, s posebnim naglaskom na kontekst virusne infekcije u središnjem živčanom sustavu.


Istraživački tim
Astrid Krmpotić astrid.krmpotic@medri.uniri.hr
Lea Hiršl lea.hirsl@medri.uniri.hr
Edvard Ražić edvard.razic@medri.uniri.hr

dr. sc. Ilija Brizić mag. ing. biotechn.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet