Interaktivna nastava povijesti


Istraživanje se usmjerava ka svrhovitoj implementaciji inovativnih metoda i digitalnih alata u poučavanju povijesti. Interaktivne metode poučavanja osmišljene su u okviru jednostavnog principa, odnosno, bez praktične primjene znanja studenti često ne uspijevaju shvatiti i usvojiti sve aspekte povijesnih problematika. Interaktivne metode u poučavanju svih razdoblja povijesti polučit će pozitivne ishode i potaknuti studente na veći angažman u nastavnom procesu od jednodimenzionalnog, pasivnog usvajanja znanja. Naime, u pokušaju da se potakne motivacija studenata, koji brzo i često gube koncentraciju pri frontalnom obliku rada, interaktivne metode potiču atmosferu aktivne participacije te stimuliraju studente ne samo na alternativni način usvajanja znanja, nego i na njegovu praktičnu primjenu. Takva praktična primjena stečenog povijesnog znanja odnosi se na usvajanje vještina digitalizacije građe te njene multimedijalne prezentacije, čime se omogućuje studentima otvoreni pristup informacijama i novim tehnologijama. Koristeći materijale iz različitih povijesnih razdoblja (antička povijest, srednjovjekovlje i novovjekovlje) ovo će se istraživanje usmjeriti ka pronalasku i implementaciji inovativnih metoda kojima će se olakšati prijenos i usvajanje povijesnog znanja i shvaćanje povijesne problematike.

Istraživanje uključuje uporabu softvera Tech Smith SNAGIT za podučavanje u nastavi. Temeljem korištenja softvera Tech Smith SNAGIT omogućit će se stvaranje vizualnih materijala i video prezentacija, snimanje zaslona u odabranom programu, uređivanje slikovnog materijala i uporaba navedenih alata za učenje na daljinu. 

Ovakvo istraživanje pomoći će članovima tima u usvajanju novih interaktivnih metoda za podučavanje u nastavi te omogućiti članovima tima daljnji prijenos znanja o implementaciji takvih metoda i alata.  Ovom potporom ostvaruju se neki od ciljeva Strategije razvoja znanstvenoistraživačkoga rada Filozofskog fakulteta u Rijeci, a to su: nove teme koje se planiraju istraživati s ciljem razvoja znanstvenog područja, surađivati u interdisciplinarnom istraživanju društveno-humanističkih aspekata znanosti i tehnologija, povećati objavljivanje na stranim jezicima i aktivno sudjelovati u radu međunarodnih znanstvenih skupova.


Istraživački tim
Maja Ćutić Gorup mcutic@ffri.hr
Lucijana Šešelj lseselj@ffri.hr
Kosana Jovanović kjovanovic@ffri.hr
Marko Maliković marko@ffri.hr
Marinović Marijana marijana.marinovic@azoo.hr

dr. sc. Maja Ćutić Gorup docentica

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 447/IV
e-pošta: mcutic@ffri.hr
mobitel: 091 509 8621


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac