Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba


Debljina je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i medicinskih izazova 21. stoljeća. Napredak tehnologije prehrambene industrije i sve veća dostupnost rafinirane, energijom bogate, ali nutritivno siromašne hrane udruženi s dominatno sjedilačkim načinom života glavni su čimbenici energetske neravnoteže modernog čovjeka koja rezultira prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva u organizmu. Kronična upala niskog intenziteta je patološka osobina čitavog spektra kroničnih nezaraznih bolesti poput srčanožilnih bolesti, šećerne bolesti tipa 2, nealkoholne masne  bolesti  jetre te nekih vrsta karcinoma koje ujedno predstavljaju i najčešće metaboličke komplikacije debljine. Prehrana ima veliku ulogu u nastanku pretilosti, a sve je više dokaza o utjecaju prehrane na modulaciju kronične upale niskog intenziteta odnosno s njom povezanih kroničnih nezaraznih bolesti. Smatra se da protuupalna prehrana može doprinijeti smanjenju stupnja kronične upale te modulirati ekspresiju gena povezanih s upalom, međutim još uvijek nema dovoljno istraživanja i dokaza o vrsti i količini hranjivih tvari koje mogu učinkovito terapijski djelovati na smanjenje upale. Kako bi se olakšalo istraživanje utjecaja prehrane na zdravlje ljudi, dizajniran je Prehrambeni upalni indeks (engl. Dietary Inflammatory Index; DII) za procjenu upalnog potencijala prehrane pojedinca koji korelira s razinom upalnih biomarkera u serumu, osobito IL-6 i hs-CRP. DII procjenjuje unos 45 hranjivih tvari i namirnica za koje se smatra da djeluju protuupalno ili proupalno, a dobiveni skor pomaže u ocjeni načina prehrane pojedinca odnosno pruža informaciju da li je njegova prehrana proupalnog ili protuupalnog karaktera. Ciljevi ovog istraživanja su ispitati povezanost upalnog potencijala prehrane s upalnim statusom i imunosnim odgovorom pretilih osoba te utvrditi promjene u imunosnom odgovoru, upalnom i metaboličkom statusu nakon nutricionističke intervencije temeljene na protuupalnoj prehrani. Pomoću medicinskog analizatora sastava tijela pratit će se promjene u tjelesnom sastavu s posebnim osvrtom na promjene u količini visceralnog masnog tkiva. Važnost predloženog translacijskog istraživanja se ogleda u interdisciplinarnosti, povezanosti temeljnih i kliničkih istraživanja te mogućim javnozdravstvenim implikacijama, poglavito oblikovanju prehrambenih smjernica temeljenih na protuupalnoj prehrani. Krajnji cilj je doprinos zaustavljanju epidemije debljine i smanjenju prevalencije vodećih kroničnih nezaraznih bolesti današnjice povezanih s kroničnom upalom niskog intenziteta. Rezultati će se koristiti i za izradu doktorske disertacije.


Istraživački tim
Sanja Klobučar Majanović sanja.klobucar@uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@medri.uniri.hr
Ines Mrakovčić-Šutić ines.mrakovcic.sutic@medri.uniri.hr
Gordana Kenđel Jovanović gordana.kendel-jovanovic@zzjzpgz.hr
Dijana Detel dijana.detel@medri.uniri.hr
Olga Peloza olga.cvijanovic@medri.uniri.hr
Ivana Šutić ivana.sutic@medri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: sanja.klobucar@uniri.hr, sanja.klobucarm@gmail.com
prostorija: KBC Rijeka, lokalitet Rijeka, zgrada Poliklinike, 1. kat


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med.
Google Scholar 93 4 3
Sanja Klobučar Majanović