Interakcija DP8 i 9 proteina i makrofaga u upali i regeneraciji


Upalne bolesti crijeva su kompleksne, kronične, imunološki posredovane bolesti obilježene ponavljajućim upalnim procesima koji rezultiraju oštećenjem i gubitkom funkcije crijevne sluznice. Mehanizami upalnog procesa još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni te narušavanje integriteta, kao i posljedična regeneracija tkiva i dalje predstavlja područje od velikog znanstvenog interesa. Dosadašnja istraživanja ukazuju da su makrofagi jedna od ključnih populacija koje doprinose razvoju oštećenja, ali i da je njihova uloga u koordinaciji procesa regeneracije oštećenoga tkiva neupitna. Utvrđeno je da u procesu diferencijacije makrofaga do funkcionalno različitih fenotipova presudnu ulogu nosi interakcija između uvjeta mikrookoliša i aktivacije specifičnih molekula ključnih signalnih puteva. Pokazano je da su proteini obitelji dipeptidil-peptidaze (DP) 4/CD26, posebice, nedovoljno istraženi  članovi, DP8 i 9 putem svojih enzimskih i kostimulacijskih učinaka uključeni u modulaciju imunoloških mehanizama odnosno proliferaciju i aktivacijui stanica makrofagnog porijekla koji vode k razvoju upalne bolesti crijeva. Nadalje, u skladu s noviji saznanjima pretpostavlja se da DP8 i 9 proteini nemaju isključivo citoplazmatsku lokalizaciju kako se do sada smatralo. Stoga su ciljevi predloženog istraživanja na in vivo modelu upalne bolesti crijeva (i) ispitati promjene izražaja DP8 i 9 tijekom aktivacije i polarizacije makrofaga (ii) odrediti promjene u aktivnosti IFN-g/NF-kB, IFN-g/STAT1/AP-1 i IL4/STAT6 signalnih puteva te (iii) ispitati lokalizaciju i sublokalizaciju DP8 i 9 proteina. Očekujemo da će predloženi smjer istraživanja proširiti istraživački portfelj te dati nova saznanja u razumijevanju uloge proteina obitelji DP4/CD26 u biokemijskim, staničnim i molekularnim mehanizmima razvoja upale.  


Istraživački tim
Lara Batičić Pučar lara.baticic@medri.uniri.hr
Iva Vukelić
Iva Vukelić iva.vukelic@uniri.hr
Dijana Detel dijana.detel@medri.uniri.hr
Barišić Karmela kbarisic@pharma.hr
Sunčica Buljević suncica.buljevic@uniri.hr
Ester Pernjak-Pugel ester.pernjak.pugel@medri.uniri.hr

dr.sc. Sunčica Buljević dipl.san.ing.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: suncica.buljevic@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 56 4 3
ORCID 42 4
Researcher ID 42 4
Scopus 49 4
Web of Science 33 3 1