Izvanstanične vezikule kao klinički markeri neuroregeneracije nakon teške ozljede mozga


Izvanstanične vezikule (IV-e) su membranom obavijene čestice nanometarskih veličina koje stanice izlučuju u tjelesne tekućine i koriste za međustaničnu komunikaciju. Molekulski sastav IV-a uključuje proteine, lipide i nukleinske kiseline i ovisi o vrsti i (pato)fiziološkom stanju stanica iz kojih IV potječu. Budući da su dostupne putem tjelesnih tekućina i svojim promjenjivim sastavom mogu ukazati na postojeće procese u tkivima i organima, IV imaju veliki prognostički i dijagnostički potencijal, a njihovo istraživanje je jedno od najintenzivnijih biomedicinskih područja u posljednjih 10 godina u svijetu.

Naše dosadašnje istraživanje je primjenom imunodetekcije i napredne analize praćenja nanočestica (nanoparticle tracking analysis) pokazalo da teška ozljeda mozga u ljudi uzrokuje rane promjene u veličini i proteinskom sastavu IV-a iz intrakranijalne cerebrospinalne tekućine. Ta dinamika intrakranijalnih IV-a ukazuje na novi odgovor ljudskog mozga na ozljedu i otvara mogućnost praćenja moždanih neuroregeneracijskih procesa. Cilj ove potpore je istražiti proteinski sastav IV-a s posebnim naglaskom na proteine uključene u neuroregeneraciju. Pritom će se uvesti nove metode poput kromatografske izolacije IV-a, imunodetekcije pomoću slot-blota, vizualizacije IV-a pomoću mikroskopa atomskih sila i scanning elektronskog mikroskopa i mjerenja aktivnosti acetil-kolin esteraze.

Navedena postignuća i predloženo istraživanje iz područja translacijske medicine rezultat su suradnje znanstvenika s Odjela za biotehnologiju i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Karakterizacija IV-a s potencijalnom primjenom u prognostici neuroregeneracijskih procesa predstavlja inovativni pristup u istraživanju teške ozljede mozga i uključit će Sveučilište u Rijeci u aktualna nanomedicinska istraživanja.


Istraživački tim
Mladenka Malenica Staver mladenkams@biotech.uniri.hr
Janja Kuharić janja.kuharic@medri.uniri.hr
Vlatka Sotošek-Tokmadžić vlatkast@medri.uniri.hr
Pero Lučin pero.lucin@uniri.hr
Olga Shevchuk Olga.Shevchuk@helmholtz-hzi.de

doc.dr.sc. Kristina Grabušić dipl. ing.

Odjel za biotehnologiju

e-pošta: kristina.grabusic@uniri.hr