Analiza efikasnosti menadžmenta sigurnosti u javnim institucijama Republike Hrvatske


Korištenje digitalne tehnologije u svim aspektima poslovanja danas predstavlja imperativ konkurentnosti. Direktive koje nameće Europska unija, strategija digitalnog razvoja EU, poslovanje u oblaku, Internet of Things te Big Data predstavljaju  samo neke od temeljnih odrednica koje je potrebno slijediti  želimo li biti konkurentni na globalnom tržištu, reducirati troškove poslovanja te maksimizirati dostupnost usluga korisnicima. Digitalizacija poslovnog procesa, iako vidljivo pozitivna za poslovanje, u poslovnom okruženju može biti ogroman rizik ukoliko prilikom njene implementacije nisu zadovoljeni svi sigurnosni aspekti. U pokušaju praćenja galopirajućeg tempa promjena u digitalnom okruženju javne institucije nisu svjesne cijelog spektra sigurnosnih rizika i prijetnji koje takav vid poslovanja donosi i jednostavno ga nesvjesno zanemaruju. Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Svjesna tog sigurnosnog problema i problema usklađenosti na razini EU, Europska Komisija izdaje polovicom 2016. godine regulativu General Data Protection Regulation (GDPR) koja stupa na snagu 25. svibnja 2018.godine. Ovom općom uredbom se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će za posljedicu imati jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji te uvesti cijeli niz sigurnosnih mjera.
U okviru projekta provest će se empirijsko istraživanje kako bi se utvrdila razina svjesnosti vodećih struktura javnih institucija Republike Hrvatske o važnosti podatkovne sigurnosti na svim razinama, utvrditi će se metrika uz pomoć koje će se odrediti način na koji mjeriti razinu sigurnosti i stupanj zrelosti sustava na temelju razrađenih pristupa (poput npr. COBIT metodologija), te detektirati organizacijske probleme uvođenja GDPR regulative. Na temelju prikupljenih podataka provest će se kvantitativna analiza kako bi se ocijenila razina efikasnosti javnih institucija koje su ušle u analizu kako bi se sukladno dobivenim rezultatima predložile mjere za poboljšanje te potencijalna rješenja.


Istraživački tim
Jana Špirkova jana.spirkova@umb.sk
Nenad Vretenar nenad.vretenar@efri.hr
Antonija Kranjec antonija.kranjec@efri.hr
Ana Babić ana.babic@efri.hr
Jelena Jardas Antonić jelena.jardas.antonic@efri.hr

dr.sc. Jelena Jardas Antonić docent

Ekonomski fakultet

prostorija: kabinet br.89
e-pošta: jjardas@gmail.com
telefon: 051-355-140

Google Scholar