Utjecaj posture i veličine jedinke na građu mišića iliopsoasa


Građa skeletnog mišića u direktnoj je vezi sa njegovom funkcijom. Mišići sa primarno posturalnom funkcijom pokazuju predominaciju sporih tip I mišićnih vlakana, dok mišići sa primarno dinamičkom ulogom pokazuju veći postotak brzih, tip II, mišićnih vlakana. Različite vrste životinja, uključujući i čovjeka, međusobno se razlikuju prema veličini svoga tijela, a utjecaj gravitacije različit je za male i velike jedinke. Kod manjih životinja gravitacijsko ograničenje manje je važno nego kod velikih, pa prema tome, u manjih jedinki možemo očekivati i manji postotak sporih tip I mišićnih vlakana.

M. iliopsoas sastoji se od dva mišića: m. psoas major i m. iliacus. M. psoas major ima segmentalno polazište i polazi sa slabinskih kralježaka, a u svinje i goveda i od posljednjeg rebra. M. psoas major zajedno s  m. iliacus je glavni fleksor u zglobu kuka, a kod čovjeka m. psoas major sudjeluje i u održavanju lumbalne lordoze te stabilizira sakroilijačni zglob i zglob kuka.

Naša dosadašnja istraživanja čovjeka i štakora pokazala su da postoje razlike u građi m.iliopsoasa u kranio-kaudalnom smjeru koje se mogu povezati sa različitom veličinom tijela. Stoga je cilj ovog istraživanja utvrditi segmentalnu građu m. iliopsoas u svinje i goveda kao srednje velikog i velikog četveronošca. Na taj način ispitali bi da li veličina tijela utječe na građu m. iliopsoasa. Također, s obzirom na to da je čovjek za razliku od životinja dvonožac, ispitali bi i da li osim veličine tijela na promjene u građi mišića utječe i postura.

Ispitivanje će biti provedeno na 5 domaćih goveda i 15 domaćih svinja. U lijevom i desnom m. psoas major analizirat će se uzorci mišića veličine 1x1x1cm, segmentalno, na četiri različite razine njegova polazišta. Također, analizirat će se i uzorak mišića iz desnog i lijevog m. iliacus. Tipizacija mišićnih vlakana će se vršiti primarnim monoklonskim protutjelima specifičnim za različitu izoformu teškog lanca miozina (BA-F8, SC-71, BF-35, BF-F3 te S58H2). Pomoću svjetlosnog mikroskopa, unutar pet vidnih polja, utvrđivati će se pojedini tipovi mišićnih vlakana, njihov broj i omjer, te površina njihovog poprečnog presjeka. Statistička analiza rezultata provest će se programom Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA).

Očekujemo da ćemo ovim istraživanjem utvrditi tko ima veći utjecaj na građu mišiće, postura ili veličina tijela. Ako razumijemo što može utjecati na građu mišića lakše ćemo razumjeti složenu funkciju m. iliopsoasa.


Istraživački tim
Juraj Arbanas juraj.arbanas@medri.uniri.hr
Hrvoje Vlahović hrvoje.vlahovic@medri.uniri.hr
Daniela Malnar daniela.malnar@medri.uniri.hr
Verner Marijančić verner.marijancic@medri.uniri.hr

Doc.dr.sc. Juraj Arbanas dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: juraj.arbanas@medri.uniri.hr
telefon: 051/651-225
prostorija: Zavod za Anatomiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Schoolar 183 8 8