Uloga cirkadijalnih satnih gena u patogenezi planocelularnog karcinoma larinksa


Glavni cilj ovog istraživanja je provesti analizu ekspresije glavnih satnih gena te imunohistokemijski validirati ekspresiju odabranih satnih proteina u tkivima pacijenata oboljelih od planocelularnog karcinoma larinksa. S obzirom na dosadašnje iskustvo predlagatelja u izučavanju glavnih cirkadijalnih satnih gena, te na naša prethodna istraživanja cirkadijalnih gena koja pokazuju kako postoji mogućnost korelacije genetskog statusa ili genske ekspresije s malignim oboljenjima, želi se detaljnije istražiti uloga glavnih cirkadijalnih gena i proteina u patogenezi planocelularnog karcinoma larinksa. Naime, cirkadijalni 24-satni ritmovi reguliraju izuzetno važne fiziološke procese. Perturbacije procesa koje reguliraju cirkadijalni satni geni povezuju se u znanstvenoj literaturi s patološkim stanja, kao što su primjerice depresija, dijabetes, metabolički sindrom i karcinom. Satni geni kontroliraju širok niz cirkadijalnih ritmova koji su pozadini fizioloških procesa i ponašanja. Na molekularnoj razini, regulacija cirkadijalnog sustava odvija se interakcijama deset glavnih satnih gena, Period (Per1,2,3), Cryptochrome (Cry1,2), Arntl, Clock, Npas2, Rev-erbα i Rorα. Ovi su geni odgovorni za pozitivne/negativne transkripcijsko/translacijske mehanizme povratne sprege na kojima se temelje molekularni mehanizmi cirkadijalnih oscilacija i njihova je uloga u različitim oboljenjima detaljno opisana u znanstvenoj literaturi. Osobito je u malignim oboljenja pokazano kako postoji deregulacija njihove aktivnosti što može biti u korelaciji s razvojem tumora. Primjerice, u planocelularnim karcinomima glave i vrata (engl. HNSCC) su nedavno opisani poremećaji u transkripciji glavnih 'clock' gena u malignom tkivu. Međutim, malo se zna o cirkadijalnoj kontroli HNSCC i točnim funkcionalnim povezanostima ključnih satnih gena s razvojem ove vrste raka, pogotovo u karcinomu larinksa. Poznato je kako cirkadijalni sat kontrolira vrijeme staničnog ciklusa u zdravim tkivima te da poremećaj sata dovodi do povećavanja tumorigeneze. S toga smatramo kako je znanstveno i klinički vrlo važno nastaviti istraživanja u ovom smjeru te analizirati profile ekspresije glavnih satnih gena i razjasniti moguću povezanost s patogenezom planocelularnog karcinoma larinksa.

Dobiveni rezultati u sklopu ove potpore upotpuniti će dosadašnje spoznaje o ulozi cirkadijalnih gena u patogenezi metastatskog planocelularnog karcinoma larinksa i pomoći boljem razumijevanju molekularne pozadine procesa koji dovode do karcinogeneze. Očekujemo također, kako će dobiveni rezultati i znanja stečena kroz ovo istraživanje otvoriti nove mogućnosti identifikacije i predviđanja maligne progresije u najranijim stadijima karcinoma larinksa, što bi moglo u budućnosti doprinijeti učinkovitijim liječenjem.


Istraživački tim
Krešimir Pavelić pavelic@biotech.uniri.hr
Dr. med. Diana Maržić diana.marzic@icloud.com
Miroslav Puškarić miroslav.puskaric@cnrm.uniri.hr
Sadia Rahman, M.Sc sadia.rahman@student.uniri.hr
Leon Cindrić, mag.biotech.in med leoncindric@gmail.com

Doc.dr.sc. Elitza Petkova Markova Car

Odjel za biotehnologiju

e-pošta: elitza@biotech.uniri.hr

google scholar