Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)


http://emocnet.uniri.hr

Cilj je projekta Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem mogućnosti stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Značaj ovog projekta je u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, prikupljanju građe o komunikaciji emocija pomoću metoda korpusne i računalne lingvistike te izradi softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome.

Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija i otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija.

Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/ , seminarima i znanstvenim radovima, a omogućiti će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu i prepoznavanje emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija i intra-kulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena.


Istraživački tim
Lucia Načinović Prskalo lnacinovic@uniri.hr
Slobodan Beliga sbeliga@inf.uniri.hr
Diana Grgurić dgrguric@ffri.hr
Benedikt Perak bperak@uniri.hr
Filip Rodik filip.rodik@gmail.com

dr.sc. Benedikt Perak znanstveni suradnik

Filozofski fakultet

prostorija: 811
e-pošta: bperak@ffri.hr
mobitel: 098622793

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia edu top 5%
Google scholar 67 1 1
Researchgate