Automatsko raspoznavanje rukometnih akcija i analiza rukometnih tehnika kod mladih sportaša


Posljednjih godina postoji sve veći interes za analizom akcija i aktivnosti osoba u video snimkama i to u različitim domenama primjene. Danas je posebno značajna analiza aktivnosti osoba kao pomoć očuvanju sigurnosti prilikom nadzora javnih prostora, granica ili kod detekcije sumnjivog ponašanja, kod rehabilitacije i nadzora starih i nemoćnih osoba te kod sportskih analiza i radi unapređenja sportskih tehnika.

U okviru ovog projekta predlaže se proširenje postojećih istraživanja kako bi se razvili modeli za automatsku detekciju i raspoznavanje rukometnih akcija u video materijalima u svrhu praćenja i analize razvoja rukometnih tehnika kod mladih sportaša tijekom škole rukometa.

Rukomet je odabran kao popularan, grupni, olimpijski sport koji je djeci i mladima zabavan, jednostavan je za uvođenje bez velikih financijskih sredstava, u kojem školska djeca mogu brzo postići rezultate kroz postepeno usvajanje i razvoj motoričke vještine i rukometnih tehnike neovisno o tome što je profesionalni rukomet jedan od najzahtjevnijih taktičkih i fizičkih sportova.

Cilj projekta je razviti modele i napraviti preduvjete koji će omogućiti automatsko raspoznavanje rukometnih akcija kao što su dodavanje lopte, hvatanje lopte, šut, skok-šut i drugih tehnika koje mladi sportaši usvajaju i treniraju u svrhu praćenja i analizu motoričkih vještina kod djece. U suradnji sa trenerima i rukometašima razmotrit će se različite metode primjene definiranih modela za unapređenje razvoja motoričkih vještina i za određivanje rukometnih taktika koje su primjerene dobi i motoričkim sposobnostima mladih sportaša.

Projekt će omogućiti formiranje istraživačkog tima koji će raditi na razvoju metoda strojnog učenja i modela temeljenog na dubinskim neuronskim mrežama kako bi se razvile robusne metode koje omogućuju preciznije raspoznavanje akcija. Formirana baza multimedijalnog sadržaja i razvijeni modeli bit će podloga za daljnja istraživanja na području razvoja metoda za raspoznavanje složenijih akcija i aktivnosti u video snimkama u različitim domenama primjene.

Predstavljanjem projekta rukometašima, ekspertima i korisnicima iz domene sporta promovirat će se prototip modela i steći uvid u dodatne zahtjeve korisnika i moguća poboljšanja kao i promovirati uloga znanstvenika u našoj zajednici.

Sva znanja i iskustva članova istraživačkog tima stečena tijekom rada na projektu omogućit će profiliranje i razvoj njihovih kompetencija te povećanje istraživačkog potencijala i konkurentnosti na području informacijskih i komunikacijskih znanosti, a posebno na području raspoznavanja uzoraka i računalnog vida. Također, projekt će omogućiti podizanje razine postojećih istraživanja i istraživačkog kapaciteta na Odjelu za informatiku te unaprijediti prepoznatljivosti i ugled u međunarodnoj znanstvenoj zajednici kako istraživača koji sudjeluju na projektu tako i Odjela za informatiku i Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
Marina Ivašić Kos marinai@uniri.hr
Miran Pobar mpobar@uniri.hr
Martina Badurina badurina@pfri.hr
Matija Burić matija.buric@hep.hr

doc. dr.sc. Marina Ivašić Kos prof. mat. i inf.

Odjel za informatiku
Odjel za informatiku

prostorija: 510
e-pošta: marinai@uniri.hr
mobitel:


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 102 5 3
LinkedIn
ORCID
ResearcherID
Scopus 41 3 3