Utjecaj kontakta čestica na dinamičko cikličko ponašanje pijesaka


Dinamičko cikličko ponašanje pijesaka predstavlja relativno čest predmet istraživanja. Dosadašnjim istraživanjima određene su graniče vrijednosti relativnih posmičnih cikličkih deformacija za prirast pornih pritisaka, definirani su načini konzistentnih ispitivanja te je istražen postupak pripreme uzoraka za kvalitetno ispitivanje. Međutim, u okviru prethodnih istraživanja nije potpuno dokumentiran utjecaj kontakta čestica na dinamičko cikličko ponašanje pijesaka. Preliminarna ispitivanja u uređaju za jednostavno smicanje ukazala su na moguću pojavu ojačanja krupnozrnastog tla pri malim relativnim posmičnim cikličkim deformacijama bez povećanja pornih pritisaka. Istraživanja su provedena samo za jedan tip frekvencije. Ovim projektom dodatno bi se istražilo ponašanje krupnozrnastog materijala tla (pijeska) pri malim relativnim posmičnim cikličkim deformacijama. Dobiveni rezultati koristili bi se za unaprijeđenje postojećeg matematičkog modela cikličke degradacije saturiranih pijesaka te implemntacije matematičkog modela u računalni kôd za dinamički efektivini seizmički odziv tla. Ispitivanja ce se provesti u Laboratoriju za geotehniku Gradevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci korištenjem opreme za dinamičko cikličko troosno ispitivanje tla, dobivenom kroz projekt ”Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (RC.2.2.06-0001) koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH”.


Istraživački tim
Željko Arbanas zeljko.arbanas@gradri.uniri.hr
Ivan Dražić ivan.drazic@riteh.hr
Sara Pajalić spajalic@gradri.uniri.hr
Mladen Vučetić vucetic@ucla.edu
Vedran Jagodnik vedran.jagodnik@gradri.uniri.hr

doc.dr.sc. Vedran Jagodnik mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

e-pošta: vedran.jagodnik@uniri.hr
prostorija: G - 230/ G - 067
telefon: 00 385 51 265 941