Popis Sveučilišnih projekata

doc.dr.sc. Goran Hauser dr.med.

" Akutni pankreatitis uzrokovan invazivnim medicinskim postupcima (ERCP) i akutni pankreatitis bilijarne ili alkoholne etiologije: imunološki i klinički različiti entiteti?"

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog dipl.san.ing.

"Biološki monitoring hlapljivih aromatskih ugljikovodika i njihov utjecaj na zdravlje ljudi Primorsko-goranske županije "

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec red.prof.

(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Anastazija Vlastelić docent

„Što treba žena“: Jezik i ideologija u hrvatskim ženskim časopisima 30-ih i prve polovice 40-ih godina 20. st.

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. sc. Goran Mauša mag. ing. el.

Adaptacija više-ciljnog genetskog programiranja za rješavanje složenih kombinatornih problema

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Nena Rončević

Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Siniša Volarević dr.med.

Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti.

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Astrid Krmpotić dr. med.

Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi

Potpora za postojeća istraživanja
Neven Grbac

Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Jelena Jardas Antonić docent

Analiza efikasnosti menadžmenta sigurnosti u javnim institucijama Republike Hrvatske

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Tihana Galinac Grbac dipl. ing.

Analiza i inovativni pristupi razvoju, upravljanju i primjeni kompleksnih softverskih sustava

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski dipl. ing.

Analiza i procjena trajnosti konstrukcija koje sadrže pukotine

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević mag.ing.aedif.

Analiza stijenske mase i pojava nestabilnosti na kontaktu krša i fliša

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Ilija Brizić mag. ing. biotechn.

Analiza transkriptoma tkivno-rezidentnih memorijskih CD8 limfocita T specifičnih za citomegalovirus

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Darko Mekterović

Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Zlatko Trobonjača , dr.med.

Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Davor Štimac dr. med.

Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom

Potpora za postojeća istraživanja
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dipl.ing.arh.

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs - povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Marko Gulić dipl. ing.

Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom metoda umjetne inteligencije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr.sc. Marina Ivašić Kos prof. mat. i inf.

Automatsko raspoznavanje rukometnih akcija i analiza rukometnih tehnika kod mladih sportaša

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak dipl. ing. preh. teh.

Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi

Potpora za postojeća istraživanja
Višnja Katić dr. dent. med.

Bioaktivni dentalni materijali - modulacija aktivne matrice radi unapređenja kliničke učinkovitosti i redukcije oštećenja DNK

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. prim. dr. sc. Tanja Batinac dr. med.

Biofilm i proteolitička aktivnost u procesu cijeljenja kronične rane

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić

Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian red. prof.

Biopsihosocijalni aspekti pretilosti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Dean Crnković

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Kosana Jovanović docent

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić prof. emeritus

Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Branka Blagović dipl. inž. kem. teh.

Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. Rozi Andretić Waldowski

Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Diana Grgurić doc.

Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: 'Canzonette popolari', popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Neira Torić Malić dipl.ing.grad.

Detekcija oštećenja u mikroarmiranom betonu primjenom metode rezonantne frekvencije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Danijela Jakšić

Dizajn temporalnog sistemskog kataloga skladišta podataka

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Slađana Bursać dipl.san.ing.

Doprinos pogrešaka u sintezi proteina procesima koji uzrokuju starenje u sisavaca

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Gordana Pelčić dr.med.

Edukacijom do podizanja svijesti o cijepljenju

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević dipl. ing.

Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Pavle Jakovac

Ekonomska znanost na raskrižju: teorijski pristup budućnosti globalizacije, kapitalizma i ekonomske teorije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. Nela Vlahinić Lenz

Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rast

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr.sc. Vanja Travaš dipl.ing.građ.

Eksperimentalna istraživanja interakcije slane i slatke vode na nizvodnom toku i ušću Rječine

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Natalia Kučić dr. med.

Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Pero Lučin dr. med.

Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom

Potpora za postojeća istraživanja
Irena Bogunović

Engleske riječi u hrvatskome jeziku: istraživanje jezične obrade i asocijativnih veza

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Gordana Župan dr.med.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Jasminka Ledić red.prof.

Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić univ. dipl. kem.

Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Marina Šantić dipl.sanit.ing.

Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Saša Potočnjak viši asistent - znanstveni suradnik

FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac dr.med.

Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Miran Pobar dipl.ing.el.

Generiranje baze za učenje modela za raspoznavanje akcija

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Sergej Nadalin dr. med.

Genetički i biokemijski biljezi metabolizma membranskih fosfolipida i masnih kiselina kao predskazatelji odgovora na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s psihotičnom epizodom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Jadranka Vraneković prof.biol.i kem.

GENETIČKI I EPIGENETIČKI ČIMBENICI U ETIOLOGIJI PRIROĐENIG SRČANIH GREŠAKA U OSOBA SA SINDROMOM DOWN

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović dipl.inž.

Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Smiljana Ristić dipl. ing.

Genetska analiza multiple skleroze

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr.sc. Ivana Mikolašević dr.med.

Genetska predispozicija za nastanak nealkoholne masne bolesti jetre nakon transplantacije jetre

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Saša Ostojić dr.med.

Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Nina Pereza dr. med.

Genska varijabilnost i epigenetički čimbenici u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Igor Ružić dipl.ing.građ

Geološki hazard u području Kvarnera

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić dipl.ing.biol.

Globalna metilacija DNA i sindrom Down

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić

Gospodarsko korištenje pomorskog dobra - izazovi usklađivanja, tumačenja i provedbe nacionalnog prava u skladu s europskim pravom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dipl. ing.

Granični teoremi za linearne procese

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red.prof.dr.sc. Predrag Dominis Prester dipl.inž.fiz.

Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Andrea Švob

Hadamardove matrice, linearni kodovi i Cameron-Lieblerov problem

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić dipl.inž.građ.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Diana Stolac red. prof.

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Mihaela Matešić doc.

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik

Potpora za postojeća istraživanja
viši asistent Asmir Gračanin PhD

Identificiranje biološki važnih osobina ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju i autonomnu aktivaciju

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Lucia Načinović Prskalo

Identifikacija i automatsko razrješavanje višeznačnosti homografa u hrvatskom jeziku (Identification and Automatic Disambiguation of Homographs for Croatian – IDIHO)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. sc. Boran Berčić

Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. Dr. Sc. Jonatan Lerga dipl. ing.

Implementacija vremensko-frekvencijskih i drugih naprednih algoritama u analizi biomedicinskih signala

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Akademik Daniel Rukavina Profesor emeritus

Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Damir Grebić dr. med.

IMUNOMODULACIJSKA SVOJSTVA PROTEINA GP96 U BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE U OVISNOSTI O NJEGOVIM MOLEKULARNIM PODTIPOVIMA

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Marija Kaštelan dr.med

Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lichen planusa

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Vinko Tomas red.prof.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim prometnim sustavima

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Ivan Dražić prof.

Inicijalno-rubni problemi u istraživanju kompresibilnog mikropolarnog termoprovodljivog fluida

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Ivan Dražić prof.

Inicijalno-rubni problemi u istraživanju modela mikropolarnog kontinuuma

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Sanja Skočić Mihić docent

Inkluzivnost u školi iz perspektive učenika i učitelja: proinkluzivni stavovi, vrijednosti i razredna klima

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Ana Čuić Tanković mag.mus.

Inovativni glazbeni događaji za turizam budućnosti

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Tomislav Galovic

Inovativnost, produktivnost i izvozna konkurentnost poduzeća Europske unije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić M.D.

Integrativna genomika i proteomika u istraživanju metastatskog tumora

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Sunčica Buljević dipl.san.ing.

Interakcija DP8 i 9 proteina i makrofaga u upali i regeneraciji

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Dražen Brščić dipl.ing.

Interakcija ljudi i robota u stvarnim i virtualnim okruženjima

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. sc. Nives Jonjić dr. med.

Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. art. Lara Badurina mr. art

Interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. Ivan Šoša dr. sc.,dr. med.

Interakcija tromba i mikrookoliša kao pokazatelji zaživotnosti ozljede u sudskoj medicini - izraženost koštanog morfogenetskog proteina - 9 i transformirajućeg čimbenika rasta - beta

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Maja Ćutić Gorup docentica

Interaktivna nastava povijesti

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić

Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Robert Domitrović dipl.ing.med.biokem.

Intereakcija fitokemikalija i lijekova in vivo: modulacija nefrotoksičnosti cisplatina

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc Branko Rafajac red.prof

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama

Potpora za postojeća istraživanja
Gordan Jelenić

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sci. Željka Marija Bošnjak

Istrazivanje astrofizickih ultrarelativistickih mlazova kroz opservacije i modeliranje ekstragalaktickih bljeskova gama zracenja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. sc. Marin Dominović dipl. sanit. ing.

ISTRAŽIVANJE CITOTOKSIČNOSTI OVISNE O PERFORINU KAO POTENCIJALNE PODLOGE RAZVOJA NEURODEGENERATIVNIH BOLESTI

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Anica Trp dipl. ing. str.

Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Tea Marohnić dipl. ing.

Istraživanje i razvoj primjene metoda strojnog učenja u naprednoj karakterizaciji ponašanja materijala

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc Serđo Kos dipl. ing.

Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija.

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Ante Skoblar dipl.ing.

Istraživanje nisko-frekventnih slobodnih vibracija kolosječne konstrukcije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Branka Drljača Margić izvanredni profesor

Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester dipl. inž.

Istraživanje strukture svemira optičkim i Čerenkovljevim teleskopima

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr. sc. Nataša Erceg prof.

Istraživanje studentskog konceptualnog razumijevanja mikroskopskih modela u termodinamici i razvoj suvremenih metodičkih alata

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Ivana Munitić

Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Goran Cukor dipl. ing. strojarstva

Istraživanje visokoproduktivne obrade odvajanjem čestica na inteligentnim obradnim sustavima

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Marko Jurjako

Između zdravog razuma i neuropsihologije: problem sučeljavanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Sanja Dević Pavlić dipl. sanit. ing.

Izolacija i karakterizacija izvanstaničnih vezikula iz humane folikularne tekućine

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv. prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović dr.med.

Izražaj i prognostički značaj LMO2 i STAT3 proteina kao biljega angiogeneze u difuznom B-velikostaničnom limfomu

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. Kristina Grabušić dipl. ing.

Izvanstanične vezikule kao klinički markeri neuroregeneracije nakon teške ozljede mozga

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Benedikt Perak znanstveni suradnik

Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan dipl. ing.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić dipl. ing. biol.

Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Marin Karuza

Kinetička detekcija astročestica

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Iris Vidmar

Književnost kao domena etičnosti

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Dražen Domijan

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić dipl. ing.

Kompleksne mreže jezika - LangNet

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red.prof.dr.sc. Domagoj Lanc dipl.ing.

Konačnoelementno modeliranje laminatno kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Siniša Kušić

Koncept održivosti u obrazovanju budućih učitelja i nastavnika

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Mira Dimitrić Ph.D

Koncepti i metode troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru republike Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Heri Bezić

Konkurentnost hrvatskog izvoza

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Sandra Milić dr.med.

Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Amir Muzur dr. med.

Korijeni bioetike - američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Lidija Vujičić izvanredni profesor

Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac dr.med.

Kvaliteta humanih gameta

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr.sc. Dragan Ribarić dip.ing.građ.

Lateralna stabilnost lameliranih površinskih struktura

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Igor Kardum red. prof.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Nada Gosić

Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Nada Karaman Aksentijević

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković dipl. ing

Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Nino Krvavica

Međudjelovanje mora i rijeka u kontekstu klimatskih promjena

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. Vladimir Takšić prof. psihologije

Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Željka Maglica

Mehanizam djelovanja polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Sandra Šućurović mag. biol. mol.

Mehanizam djelovanja progesterona u uterusu tijekom implantacije embrija

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Ivana Gobin dipl.san.ing

Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Romana Jerković redoviti profesor

Mehanizmi regeneracije skeletnog mišića i perifernog živčanog sustava u šećernoj bolesti tip 1

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Valnea Žauhar

Metakognitivno nadgledanje kategorijalnog učenja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić

Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Gordana Đorđević dr.med.

MIKROOKOLIŠNI ČIMBENICI U PROGNOZI KARCINOMA PROSTATE

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Ervin Kamenar mag. ing. el.

Mjerenje, modeliranje i kompenzacija trenja kod visokopreciznih sustava: od makrometarske do nanometarske razine

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Iva Mrak mag.arh.

Model intervencije u prostoru za valorizirani, uključivi i zdravi prostor

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red. prof. dr. sc. Ingrid Brdar

Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr. sc. Bojan Crnković

Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Bojan Crnković

Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Sanjin Braut dipl.ing.

Modeliranje i vibracijska dijagnostika rotacijskih strojeva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić

Modeliranje kabelskih sustava pomoću geometrijski točne gredne teorije uz eksperimentalnu validaciju modela

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Sandro Doboviček dipl. ing. str.

Modeliranje rekonfigurabilnih proizvodnih struktura

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Ivan Marović dipl. ing. građ.

Modeliranje sustava za podršku odlučivanju u upravljanju urbanim sustavom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Mladen Petravić redoviti profesor

Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala

Potpora za postojeća istraživanja
Docent Tamara Braut dr. med.

Molekularni markeri u prekanceroznim lezijama i invazivnim karcinomima larinksa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr.sc. Tihana Lenac Roviš

Molekularni mehanizam citomegalovirusnog utjecaja na molekulu PVR i njene interakcijske partnere

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Maja Abram dr.med

Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Elvira Mustać dr.med.

Molekularni mehanizmi tumorske progresije i metastaziranja raka dojke

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Božena Ćurko-Cofek dr.med.

Molekularni mehanizmi učinaka preopterećenja željezom u eksperimentalnom autoimunosnom encefalomijelitisu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija redoviti profesor u trajnom zvanju

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr. sc. Damir Tulić

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Damir Tulić

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Ivica Kožar dipl.ing.građ.

Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Aleš Omerzu

Napredni funkcionalni materijali na osnovi poluvodičkih oksida

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.sc. Karlo Wittine

Napredni materijali za sprječavanje nastanka bakterijskih biofilmova kod ugradnje implantata i proteza

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Samir Žic dipl. ing. str.

Napredno numeričko modeliranje i optimizacija dobavljačkih lanaca s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i utrošene energije sukladno EN 16258

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Estela Banov

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Tomislav Terzić dipl. inž. fizike

Narušenje Lorentzove simetrije - LIV

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Davor Dragičević

Neautonomni dinamički sustavi: hiperboličnost i statistička svojstva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić

Neuronsko strojno prevođenje za hrvatski kao ciljni jezik (NEUMATRAC)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Marino Brčić dipl.ing.

Numerička analiza i eksperimentalna istraživanja svojstava nanokompozitnih struktura

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Josip Brnić dipl. ing

Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Goran Gregov mag.ing.mech.

Numerička i eksperimentalna analiza hidrostatsko-mehaničkih prijenosnika snage

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Leo Škec mag.ing.aedif.

Numeričko i eksperimentalno istraživanje raslojavanja u klizećem modu ovisno o brzini nanošenja opterećenja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić dipl. ing brodogradnje

Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. Goran Vukelić dipl.ing.stroj.

Numeričko modeliranje pojave i širenja pukotina kod konstrukcija

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Marino Brčić dipl.ing.

Numeričko modeliranje ponašanja i istraživanje utjecaja nesavršenosti i nedostataka ugljičnih nanomaterijala na nanokompozitne strukture

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. phil. Nikolina Palašić prof.

Od značenja do smisla – inferencijalni aspekt jezične komunikacije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle dipl. inž., specijalist med. biokemije

Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Zoran Sušanj red. prof.

ODREDNICE I UČINCI ORGANIZACIJSKE (NE)PRAVEDNOSTI

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Goran Volf dipl.ing.građ.

Određivanje tereta onečišćenja u svrhu upravljanja slivnim područjem sjevernog Jadrana

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv. prof. dr.sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag.ing.aedif.

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Ksenija Baždarić dipl. psih.-prof.

Osobitosti znanstvene čestitosti nastavnika Sveučilišta u Rijeci

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Vanda Juranić Lisnić dipl.ing.bioteh.

Patogeneza citomegalovirusa u jajniku i očuvanje plodnosti

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Jasminka Zloković red.prof

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Bojana Olgić Draženović docent

Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Ester Pernjak-Pugel dr.med.

Perinatalni citomegalovirusni encefalitis

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. Vedrana Mikulić Crnković prof.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Vedrana Mikulić Crnković prof.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Anita Zovko red. prof.

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Martina Holenko Dlab

Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Sergej Nadalin dr. med.

Polimorfizmi gena za fosfolipaze A2, ciklooksigenazu-2 i peroksisomnim proliferatorom aktivirani receptor alfa i odgovor na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Helena Blažić Redoviti profesor u trajnom zvanju

Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc

Potencijal strateškog promišljanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr. sc. Marko Turk

Poučavanje usmjereno na studenta: preduvjeti za implementaciju u nacionalnom sustavu visokoga obrazovanja (PUNSRI)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Bozidar Kovačić doc.

Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan dr.dent.med.spec.stom.prot

Povezanost promjena u ekspresiji P2X3 i P2Y2 ionskih kanala na nivou talamusa i hipokampusa sa kontralateralnom boli maseteričnog mišića

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Stefan Ivić mag. ing. mech.

Praćenje područja u izmijenjivim uvjetima pomoću bespilotnih letjelica

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Vladimir Mićović dr.med.

Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj dr. med. dent., mag. nov.

Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.Sc. Felix Wensveen Dipl. Biolog

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.Sc. Felix Wensveen Dipl. Biolog

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Silvana Vranić red. prof.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Brigita Tićac dr.med.

Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergijskih bolesti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Branimir Pavković dipl. ing. stroj.

Primijenjena istraživanja trigeneracijskih sustava s dizalicama topline koje rade s prirodnim radnim tvarima

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. Mladenka Malenica Staver dipl.ing.

Primjena nanotehnologija za karakterizaciju bioloških nanočestica

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.sc. Elvis Žic dipl.ing.građ.

Primjena računalne dinamike fluida u rješavanju složenih hidrotehničkih problema

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc Đuro Josić

Priprema uzoraka za metaboličku, proteomičku i glikomičku analizu

Potpora za postojeća istraživanja
prof. Ivo Ipšić

Prirodna i višemodalna komunikacija čovjek stroj

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Igor Eterović znanstveni suradnik

Prirodni okoliš – doprinosi humanističkih i društvenih znanosti promišljanju teme

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Mirela Sedić

Probir i biološka evaluacija inhibitora humane kisele ceramidaze i sfingozin kinaze kao nove klase protu-tumorskih spojeva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš

Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić dipl.ing.građ.

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Renata Čepić

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Marko Klobučar

Profiliranje N-glikana imunoglobulina G seruma pacijenata oboljelih od metastatskog i nemetastatskog planocelularnog karcinoma grkljana pomoću visokoprotočnih analitičkih metoda

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Igor Prpić dr. med.

Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi: utjecaj okolišnih, nutritivnih i genetskih čimbenika

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Mile Pavlić redoviti profesor

Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama umjetne inteligencije

Potpora za postojeća istraživanja
Petra Tariba Knežević dr.med.dent

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI ESTETSKE UPORABE PRP TEHNIKE I HIJALURONSKE KISELINE U PERIORALNOJ REGIJI

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv.prof.dr.sc. Zoran Čarija dipl.ing.

Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Božo Smoljan dipl. ing.

Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar dipl. ing. rač.

RadiologyNet: Strojno učenje za prijenos znanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. sc. Jelena Radić Nišević dr. med.

Rano dijagnosticiranje neuropsihijatrijskih poremećaja i identifikacija rizičnih i zaštitnih čimbenika u psihološkoj prilagodbi djece sa Dravet sindromom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc Nataša Vlah doc.

Razine rizika za probleme u ponašanju kod djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Zlatan Car dipl.ing.str.

Razvoj Cloud Manufacturing inteligentnih sustava za nadzor, vođenje i automatizaciju proizvodnog procesa

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović mag. ing. mech.

Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Vinko Kandžija

Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić izvanredni profesor

Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom.

Potpora za postojeća istraživanja
doc. Željko Svedružić dr.sc.

Razvoj i komercijalizacija inhibitora ljudske DNA metiltransferaze Dnmt1 s ciljem reprogramiranja funkcionalne organizacije genoma ljudskih stanica

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar dipl. ing. stroj.

Razvoj i primjena metoda optmizacije lamelnih izmjenjivača topline s mikrokanalima

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Mehmed Čaušević dipl. ing. građ.

RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. Nataša Rupčić dipl.oec

Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Slaven Jurković prof. mat. i fiz.

Razvoj metodologije eksperimentalnog vrednovanje algoritama za izračunavanje raspodjele apsorbirane doze baziranih na Monte Carlo simulaciji

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Kristina Marković dipl. ing.

Razvoj modela za ispitivanje ponašanja nekonvencionalnih materijala

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Draško Tomić

RAZVOJ NAPREDNOG IN SILICO MODELA MALIGNIH BOLESTI

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Jelena Ban mag. biol.

Razvoj nove metode za kvantifikaciju i identifikaciju neuralnih matičnih stanica središnjeg živčanog sustava sisavaca

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Dalibor Broznić dipl.ing.

Razvoj novih analitičkih metoda u analizi ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata u pčelinjim proizvodima podrijetlom iz pčelinjih zajednica Primorsko-goranske županije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Barbara Karleuša mag.ing.aedif.

Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Goran Turkalj dipl. ing. stroj.

Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Mirna Marić docent

RAZVOJ POKAZATELJA ZA IDENTIFIKACIJU POTENCIJALNO DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE I OSNOVNOŠKOLSKE DOBI U GLAZBENOM I LIKOVNOM PODRUČJU - RAPIPODAD

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc Dražen Lušić dipl.sanit.ing.

RAZVOJ PREDIKTIVNOG MODELA ZA PROCJENU KAKVOĆE MORA ZA KUPANJE

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. sc. Miljenko Katunarić mag.biol.

Razvoj protokola za tekućinsku biopsiju u dijagnostici limfoplazmacitnog limfoma

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Sanja Čandrlić

Razvoj QA sustava nad relacijskom bazom podataka

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red.prof.dr.sc. Željko Arbanas dipl.ing.građ.

Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Ivana Sušanj mag. ing. aedif.

RAZVOJ SUSTAVA RANOG UZBUNJIVANJA ZA NEPOGODNO DJELOVANJE VJETARA

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Gordana Blagojević Zagorac dr.med., mag.oec.

Reciklirajući endosomalni putovi

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić dipl. ing.

Redukcija vibracija i buke rotacijskih strojeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić dr.med.

Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Tonči Mikac dipl. ing.

Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Boris Sviličić

Rezonantni MEMS elementi izvedeni u silicij-karbidu

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Ivana Marić dr.med.

Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i malignim bolestima crijeva

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Damir Klepac dipl. ing.

Sinteza i karakterizacija pametnih polimernih nanočestica s nitroksidnim radikalima

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.sc. Nela Malatesti docent

Sinteza piridilporfirina i priprema lipidnih konjugata za fotodinamičku terapiju

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Robert Peter , prof.

Sinteza tankih filmova cinkovog oksida s precizno kontroliranim svojstvima za fotokatalitičke primjene

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Maja Verdonik

Slikovnica u osnovnoj školi

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. Nada Bodiroga-Vukobrat

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

Potpora za postojeća istraživanja
DR.SC. Marina Vicelja Matijašić RED.PROF.

SREDNJOVJEKOVNA SPOMENIČKA BAŠTINA KVARNERA

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo

Srednjovjekovni drveni liturgijski namještaj na sjevernom Jadranu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Goran Poropat dr.med.

Statini u prevenciji post-ERCP pankreatitisa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Luka Samaržija

Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj)

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Maja Matetić prof.

Strojno učenje kao potpora jezičnim tehnologijama

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Srećko Valić prof.

Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula

Potpora za postojeća istraživanja
izv.prof.dr.sc. Miroslav Joler

Studija utjecaja proreza na ponašanje rezonantnih frekvencija mikrotrakastih antena

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. Dr. Nicholas James Bradshaw PhD

Sumoilacija proteina uključenih u kronične mentalne bolesti

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Antonija Primorac

Što čitamo kad čitamo Sherlocka Holmesa u prijevodu: o teoriji i praksi prevođenja popularne književnosti

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. sc. Lada Badurina red. prof.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. Zoran Kaliman

Teorijsko istraživanje međudjelovanja fotona s helijem i pozitronijem

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Berislav Lisnić dipl. ing.

Transkriptomska analiza mikroglije nakon infekcije citomegalovirusom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Dean Markić dr. med.

Tumor infiltrirajući limfociti i stanična citotoksičnost kod karcinoma bubrega

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić

Učenje temeljeno na pogreškama i unaprjeđenje strojnog prevođenja za hrvatski jezik

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski dr.med.

Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova

Potpora za postojeća istraživanja
Marko Tomljanović univ.spec.oec.

Ulaganje u istraživanje i razvoj i konkurentnost Republike Hrvatske i zemalja Zapadnoga Balkana

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Mateja Ožanič dipl. sanit. ing

Uloga cinka u preživljavanju i razmnožavanju F. novicida unutar vodenog mikrookoliša

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Elitza Petkova Markova Car

Uloga cirkadijalnih satnih gena u patogenezi planocelularnog karcinoma larinksa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Uloga fofatidilinozitida u nastanku trombocita

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Maja Cokarić Brdovčak dipl.ing.biologije

Uloga heterogenih nuklearnih ribonukleoproteina (hnRNP) u odgovoru stanica na virusnu infekciju

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Olga Peloza dr.med., viši znanstveni suradnik

Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv.prof.dr.sc. Toni Valković dr.med.

Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Bojan Polić dr. med.

Uloga mehanizama prirođene imunosti u razvoju kronične upale visceralnog masnog tkiva i dijabetesa melitusa tipa 2

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr. sc. Dragica Bobinac doktor medicine

Uloga mikroRNA u nastanku oštećenja krvnih žila koje uzrokuje kronična bubrežna bolest

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc Igor Jurak doc.

Uloga miRNA u infekciji herpes simplex virusa 1

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. Ksenija Jurinović dr. med.

Uloga osteopontina u progresiji tumora

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele dr. med.

Uloga polifenola u eksperimentalnom modelu multiple skleroze

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević

Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Dijana Detel dr.med

Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Nada Starčević Čizmarević dipl.ing.

Uloga željeza u etiopatogenezi multiple skleroze

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. Dr. Stipan Jonjić MD

Uloge temeljnih imunoloških mehanizama u nadzoru herpesvirusnih infekcija i razvoj novih virusnih cjepiva i vektora za cjepiva

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Nina Kudiš red. prof.

Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel dipl. ing.

UNAPREĐENJE METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA PROCESA GRADNJE BRODA

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Marija Turk red. prof.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Dinko Vitezić dr.med.

Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc. Edna Mrnjavac redovita profesorica u trajnom zvanju

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Ines Matić univ. spec. crim.

Usklađivanje djelovanja visokoškolskih institucija s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. Emilia Mišćenić dipl.iur.

Usklađivanje, tumačenje i provedba hrvatskog privatnog prava sukladno pravu EU

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Goran Poropat dr.med.

Usporedba agresivne hidracije otopinom Ringer laktata i balansirane kristaloidne otopine u prevenciji post-ERCP pankreatitisa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dipl.ing.građ.

Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr. sc. Saša Mićanović dipl. inž. fizike

Utjecaj atmosfere na performanse opservatorija Cherenkov Telescope Array

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. Sandra Pavičić-Žeželj dipl.sanit.ing.

Utjecaj debljine na serumsku koncetraciju vitamina D i koncentraciju proupalnih citokina u studentskoj populaciji

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr.sc Tamara Turk Wensveen dr.med.

Utjecaj inzulinske rezistencije na imunološki sustav u debljini i šećernoj bolesti tip 2

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik mag.ing.aedif.

Utjecaj kontakta čestica na dinamičko cikličko ponašanje pijesaka

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
red. prof. Maja Franković mr.art.

UTJECAJ KVALITETE PAPIRA I PROCESA IZRADE MATRICA NA OTISAK U UMJETNIČKOJ GRAFICI

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić DMD

Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Juraj Arbanas dr.med.

Utjecaj posture i veličine jedinke na građu mišića iliopsoasa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović dr. med.

Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. Alan Šustić dr.med.

Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Tomislav Galovic

Utjecaj terorizma na izvoznu konkurentnost Europske unije i svjetskog gospodarstva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Nina Pereza dr. med.

Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc. dr. sc. Damir Kolić dipl.ing.

Vitka analiza proizvodnih procesa brodogradilišta

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc redoviti profesor

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar

Značaj dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) u procesu cijeljenja rana u eksperimentalnom dijabetesu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv.prof.dr.sc. Sanja Štifter spec.patolog

Značaj polarizacije makrofaga u multiplom mijelomu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače