Dr. sc. Stjepan Gadžo

Pravni fakultet Katedra za financijsko pravo

e-pošta : sgadzo@pravri.hr

Academia.edu
LinkedIn

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 12 3
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

30.3.2011. - 9.5.2016. doktor znanosti Doktorski studij pravnih znanosti, smjer "Fiskalni sustav i fiskalna politika" Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2005. - 1.1.2010. magistar prava integrirani diplomski sveučilišni studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. srednja stručna sprema opća gimnazija Prva Sušačka Hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

1.2.2011. - znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta znanstveno-istraživački rad na znanstvenom projektu br. 115-1151212-2498 „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“; izvođenje i sudjelovanje u nastavi (predavanja, seminari i konzultacije), sudjelovanje u provedbi dijela ispita te drugi poslovi po nalogu dekana Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijedoktorand Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

3.6.2017. European Academic Tax Thesis Award 2017
Rektorova nagrada za najboljeg studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2009/10.
Dekanova nagrada za postignuti uspjeh u ak. god. 2010/11.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

19.5.2017. - Financiranje lokalnog i regionalnog razvoja
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.2.2011. - Porezno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.2.2011. - Financiranje javne uprave
Stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.2.2011. - Međunarodno financijsko pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.2.2011. - Financijsko pravo i financijska znanost
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.2.2011. - Financiranje javnog sektora
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Gostujući nastavnik

9.4.2018. - 14.4.2018. International Tax Law
LLM Master of Laws
Strathmore University, Nairobi, Kenija
gostujuči predavač
Norma sati: 25 sati nastave
1.10.2012. - Financijsko pravo
stručni studij za računovodstvo i financije
RRIF Visoka škola za financijski menadžment
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

18.9.2017. - 18.3.2018. IBFD Postdoctoral Research Fellowship


Norma sati:
1.2.2015. - 31.3.2015. znanstveno istraživanje u svrhu pisanja doktorske disertacije


Norma sati:
15.9.2014. - 15.11.2014. Erasmus+ professional training


Norma sati:
1.5.2013. - 30.6.2013. Research project "The impact of CCCTB Directive on harmonization of company taxation in the EU"


Norma sati:
1.9.2012. - Training Harmonisation of South East European States' Legislation with the EU Law


Norma sati:
19.7.2010. - 23.7.2010. CEE Vienna International Tax Law Summer School 2010.


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gadžo, Stjepan
Oporezivanje dobiti multinacionalnih kompanija i pravo državnih potpora Europske unije: studija "slučaja Apple"
Pravni vjesnik 34 97-124 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938594

2. Gadžo, Stjepan
The Principle of ‘Nexus’ or ‘Genuine Link’ as a Keystone of International Income Tax Law: A Reappraisal
Intertax 46 194-209 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931491

3. Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: promises and pitfalls of the OECD’s common reporting standard
Public sector economics 1 207-226 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883829

4. Gadžo, Stjepan
Prilog istraživanju sadržaja načela pravednosti kao kriterija evaluacije normi međunarodnog poreznog prava
Pravni vjesnik 31 131-155 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=775585

5. Gadžo, Stjepan
Nematerijalna imovina multinacionalnih korporacija u kontekstu međunarodnog poreznog prava
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 743-773 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820796

6. Gadžo, Stjepan
Položaj javnopravnih tijela u novom hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Hrvatska i komparativna javna uprava 15 847-874 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823840

7. Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan
Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 245-270 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758509

8. Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
• Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on the recent developments in the European Union
Financial Theory and Practice 38 277-302 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758510

9. Žunić Kovačević. Nataša ; Gadžo, Stjepan
Institut zakonskog poreznog jamstva nakon novele Općeg poreznog zakona 2012.: «Proboj pravne osobnosti» trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 393-416 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=647284

10. Gadžo, Stjepan
Oporezivanje elektroničkih usluga porezom na dodanu vrijednost – pravni okvir EU
Pravo i porezi 22 18-25 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623708

11. Gadžo, Stjepan
Oporezivanje elektroničke trgovine porezom na dodanu vrijednost: poreznopravni okvir Europske unije
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 803-843 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623401

12. Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan
Zlouporaba pogodnosti iz Direktive o spajanjima u praksi Europskog suda
Hrvatska pravna revija 2 88-97 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547832

Znanstvene knjige

1.
Gadžo, Stjepan
Nexus Requirements for Taxation of Non- Residents’ Business Income: A Normative Evaluation in the Context of the Global Economy
IBFD - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=942722
2.
Gadžo, Stjepan
Tax Procedure Law in Transition: Croatian Experience
Milosavljević, Bojan ; Jevremović Petrović, Tatjana ; Živković, Miloš University of Belgrade, Faculty of Law - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918443
3.
Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan ; Hodžić, Sabina ; Klemenčić, Irena
Chapter 9: Croatia
Lang, Michael ; Owens, Jeffrey ; Pistone, Pasquale ; Rust, Alexander ; Schuch, Josef ; Staringer, Claus IBFD - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823847
4.
Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan
Proposals for reform of the agency permanent establishment concept: examination of BEPS Action 7
Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej CEMAFI International - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823905
5.
Gadžo, Stjepan ; Jengić, Anamarija ; Jerčinović, Ana
Primici fizičkih osoba ostvareni u virtualnim svjetovima i teorijski okvir oporezivanja dohotka
Mihelčić, Gabrijela ; Miščenić, Emilia ; Hadžimanović, Nataša ; Bodul, Dejan Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758506
6.
Gadžo, Stjepan : Žunić Kovačević, Nataša
Neka otvorena pitanja u postupku utvrđivanja i naplate komunalne naknade iz financijsko-pravne perspektive
Kuzmić, Marica Inženjerski biro - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651104
7.
Gadžo, Stjepan ; Žunić Kovačević, Nataša
Zloporaba pogodnosti iz Direktive o spajanjima u praksi Europskog suda
Bodiroga - Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Pošćić, Ana Inženjerski biro d.d. - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623701

Pozvana predavanja

1. Stjepan Gadžo
Tax procedure law in transition: Croatian experience
Beograd, Srbija - 23.3.2017. http://www1.ius.bg.ac.rs/2017/03/24/international-conference-on-law-and-transition/
2. Gadžo, Stjepan; Klemenčić, Irena
Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: Promises and pitfalls of the OECD's common reporting standard
Zagreb - 10.10.2016. http://www.ijf.hr/eng/conferences/public-sector-economics/1120/
3. Stjepan Gadžo, Irena Klemenčić
Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on the recent developments in the European Union
Zagreb - 20.6.2014. http://www.ijf.hr/eng/conferences/
4. Stjepan Gadžo Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Neka otvorena pitanja u postupku utvrđivanja i naplate komunalne naknade iz financijsko-pravne perspective
Opatija, Hrvatska - 10.10.2013. http://www.ingbiro.hr/knjige/stojedanaest.html
5. Stjepan Gadžo Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Institut zakonskog poreznog jamstva nakon novele Općeg poreznog zakona 2012.: «Proboj pravne osobnosti» trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava
Poreč, Hrvatska - 17.4.2013.
6. Žunić Kovačević, Nataša, Gadžo Stjepan
Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava
Poreč
7. Žunić-Kovačević Nataša, Gadžo Stjepan, Klemenčić Irena, Hodžić Sabina
General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World? – National Report Croatia
Rust, Austrija
8. Nataša Žunić Kovačević; Stjepan Gadžo
Proposals for reform of the agency permanent establishment concept: examination of BEPS Action 7
Opatija, Hrvatska https://www.efri.uniri.hr/hr/medunarodne_konferencije/euconf
9. Gadžo Stjepan
Nexus requirements in the taxation of non-residents' business income: conceptual reconsideration in the global economy context
Amsterdam, Nizozemska http://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/Events/Doctoral-Meeting-Researchers-International-Taxation-DocMIT-and-Postdoctoral-0#tab_program
10. Žunić Kovačević, Nataša ; Jurić, Dionis ; Gadžo, Stjepan
Cross-border transfer of company’s seat and exit taxation in the European Union
Varšava, Poljska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858112
11. Žunić Kovačević, Nataša ; Jurić, Dionis ; Gadžo, Stjepan
Cross-border transfer of company’s seat and exit taxation in the European Union
Varšava, Poljska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858112
12. Dobrić, Dana; Bodul, Dejan; Gadžo, Stjepan
Problem bankrota lokalnih jedinica u kontekstu proeuropskih reformi lokalnog upravljanja
Osijek, Hrvatska http://www.pravos.unios.hr/pfo/sites/default/files/users/user3/vijece2014/program-skupa.pdf
13. Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan
Tax Rulings and EU State Aid Law: Lessons for Croatia
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=925228

Znanstveni projekti

1. 1.2.2011. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=5-05&ID=1533
2. -
Legal Aspects of Corporate Acquisitions and Knowledge Driven Corporate Restructuring; Član tima; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.croatiamergers.eu/

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Intervjui

1. 31.8.2016. - Nije vam posve jasno zašto Apple mora platiti onu kaznu? Zamolili smo stručnjaka s Prava da pojednostavi
Telegram.hr
Zagreb
2. 31.8.2016. - Nije vam posve jasno zašto Apple mora platiti onu kaznu? Zamolili smo stručnjaka s Prava da pojednostavi
Telegram.hr
Zagreb