doc. dr. sc. Danijela Marot Kiš

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

e-pošta : dmarot@ffri.hr
mobitel :
prostorija : 704

Obrazovanje

1.1.2001. - 1.1.2006. Doktor znanosti Književnost i društveno-humanistički kontekst Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1999. Prof. hrvatskoga jezika i književnosti Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

1.8.2009. - Docent Filozofski fakultet u Rijeci
8.12.2006. - 1.8.2009. Viši asistant Filozofski fakultet u Rijeci
- 8.12.2006. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2016. - Povjerenstvo fakultetskog vijeća za znanstvenoistraživačku djelatnost i poslijediplomske studije
1.1.2015. - Povjerenstvo za izdavačku djelatnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Književna genologija
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Voditelj
Norma sati: 60
1.1.2014. - Tekstualnost i narativnost
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet u Rijeci
Voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2009. - Povijest romana
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2009. - Tumačenje romana
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2008. - 1.1.2009. Uvod u znanost o književnosti
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2007. - 1.1.2008. Povijest književnih teorija
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2007. - 1.1.2008. Suvremene književne teorije
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2007. - Pregled stilističkih škola i pravaca
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
1.1.2007. - Teorija i analiza diskursa
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2006. - 1.1.2007. Tekstualnost i narativnost
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2005. - 1.1.2009. Stilistika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5

Mentor u završnim radovima

19.9.2013. - Rodni identiteti u Ani Karenjinoj L. N. Tolstoja
Iva Kezele
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2013. - Tipologija ženskih likova u Zolinom romanu Germinal
Ivana Lukšić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2013. - Tvorba identiteta u suvremenom hrvatskom ženskom pismu
Morena Rendulić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Propitivanje jastva na primjerima Pirandellove drame Šest lica traži autora i Shakespearovih drama Hamlet i Kralj Lear
Petra Balić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Strategije reklamnog diskursa
Emina Kolarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Tragovi tijela u jeziku
Anja Kučan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Različitost kao princip osobnog identificiranja - Iskazi invaliditeta u književnom djelu
Maša Blagonić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2012. - Analiza reklamnog diskursa (na primjeru reklama za proizvode namijenjene zdravstvenoj njezi)
Eni Banovac
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Ideološki slojevi feminizma (na primjeriuma romana Pijanistica Elfriede Jelinek i Mramorna koža Slavenke Drakulić)
Dina Dragosavac
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
14.10.2009. - Ideologija u obrazovnim tekstovima
Tamara Legović
Kulturologija

7.10.2009. - Analiza moderne bajke
Maša Blagonić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2009. - Reklamni diskurs
Iva Đurđek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2009. - Marija Jurić Zagorka - feministička perspektiva literarnog diskursa
Maja Ferenac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2009. - Ideološki aspekti publicističkog diskursa
Nikolina Volovšćak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.9.2009. - Razvoj novinarstva u Hrvatskoj
Doris Kramarić
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
23.12.2008. - Mediji, tekst, subkulture
Ante Ljubičić
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2007. - Konstrukcija objektivnosti u diskursu o ratu
Snježana Kordun
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Danijela Marot Kiš Mihaela Matešić
Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti
Fluminensia 103-116 - 2015.

2. Danijela Marot Kiš
Autobiografija, memorija, imaginacija u romanima Čovjek bez sudbine i Dosje K. Imrea Kertésza
Književna smotra 111-116 - 2015.

3. Danijela Marot Kiš Nikolina Palašić
Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića
Zbornik "Šegrt Hlapić – Od čudnovatog do čudesnog" 91-105 - 2015.

4. Danijela Marot Kiš Marina Biti
Percepcija, empatija i pitanje kredibiliteta književnoga lika: U agoniji Miroslava Krleže
Fluminensia 7-18 - 2014.

5. Danijela Marot Kiš
(Ne)stabilnost identiteta: reprezentacije jastva u noveli Brada Janka Polića Kamova
Fluminensia, 25 47-58 - 2013.

6. Danijela Marot Kiš, Nikolina Palašić
Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji
Zbornik radova, Bosanskohercegovački slavistički kongres 1 453-462 - 2012.

7. Danijela Marot Kiš
Metaforičko konstruiranje tjelesnosti kao ishodišta identiteta
Filozofska istraživanja 30 655-670 - 2010.

8. Danijela Marot Kiš i Marina Biti
Prostorno kodiranje značenja: Planine Petra Zoranića
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008 223-241 - 2010.

9. Danijela Marot Kiš
Nedjeljko Fabrio i pisanje vremena
Rijeka Fabriju: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga kolokvija Rijeka Fabriju održanoga u Rijeci 16. studenoga 2007. 97-111 - 2009.

10. Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić
Jezična politika u javnoj komunikaciji – elementi političke retorike
Jezična politika i jezična stvarnost/Language Policy and Language Reality, ur. Jagoda Granić, HDPL, Zagreb 360-369 - 2009.

11. Danijela Marot
Kultura razmjene u diskursu pogranične književnosti
Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, Rijeka, 2008. 429-440 - 2008.

12. Danijela Marot Kiš i Ivan Bujan
Tijelo, identitet i diskurs ideologije
Fluminensia 20 109-123 - 2008.

13. Danijela Marot Kiš
Tijelo, um i zabranjene istine: kognitivistička perspektiva romana Ime ruže Umberta Eca
Fluminensia 19 73-93 - 2007.

14. Danijela Marot
Hrvatsko-slovenske književne veze u doba moderne
Fluminensia 18 105-122 - 2006.

15. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji

Fluminensia 17 53-70 - 2005.

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Aleksandar Mijatović i Danijela Marot Kiš
Personifik(a)cije: Književni subjekt i politika impersonalnosti
Facultas Rijeka Rijeka - 2013.
2. Autor knjige
Marina Biti i Danijela Marot Kiš
Poetika uma - osvajanje, propitivanje i spašavanje značenja
Hrvatska sveučilišna naklada i Izdavački centar Rijeka Zagreb - Rijeka - 2008.

Kongresna priopćenja

1.
Danijela Marot Kiš
Doslovno u prenesenom - metafora u suvremenoj retorici Usmeno Istraživanja govora - osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 1.1.2013. http://ig.ffzg.hr
2.
Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić
Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića usmeno Međunarodna znanstvena konferencija „Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ Slavonski Brod - 1.1.2013. http://www.hidk.hr/
3.
Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić
Misao sputana jezikom usmeno Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka - 1.1.2012.
4.
Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić
Vizualne strategije političkih plakata usmeno Znanstveni skup Slika i riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Rijeka - 2.12.2011. http://issuu.com/puffri/docs/knjiga_sa_etaka
5.
Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić
Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji usmeno Bosanskohercegovački slavistički kongres 1 Sarajevo - 1.1.2011. http://www.slavistickikomitet.ba/zbornik1/files/res/downloads/download_0452.pdf
6.
Danijela Marot Kiš i Marina Biti
Prostorno kodiranje značenja: Planine Petra Zoranića usmeno Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka - 1.1.2008. http://www.scribd.com/doc/91021010/Biti-Marot-Ki%C5%A1-Zorani%C4%87-za-nastavu
7.
Danijela Marot i Nikolina Palašić
Jezična politika u javnoj komunikaciji – elementi političke retorike usmeno Jezična politika i jezična stvarnost, 21. međunarodni znanstveni skup u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split - 1.1.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=338788
8.
Danijela Marot Kiš
Nedjeljko Fabrio i pisanje vremena usmeno Međunarodni znanstveni kolokvij Rijeka Fabriju Rijeka - 1.1.2007.
9.
Danijela Marot
Kultura razmjene u diskursu pogranične književnosti usmeno Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka - 1.1.2006.
10.
Danijela Marot
Hrvatska i slovenska književnost u kontekstu mita o velikim i malim kulturama usmeno Međunarodna konferencija Lica kulture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarnost / International Conference, Faces of Culture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarity Rijeka - Opatija - 1.1.2005.

Znanstveni projekti

1. 28.3.2008. -
(Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija ; Istraživač; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. - 1.1.2012.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka Članica organizacijskoga odbora
2. - 16.10.2005.
Međunarodna znanstvena konferencija Lica kulture 1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarnost Rijeka - Opatija Članica organizacijskoga odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
ECTS koordinator za jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci  
2.
1.1.2013. -
Uredništvo časopisa Fluminensia
Filozofski fakultet u Rijeci   Član uredništva
3.
1.1.2007. - 1.1.2009.
Tajnica poslijediplomskoga studija književost i društveno-humanistički kontekst
Filozofski fakultet u Rijeci   Tajnica

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.3.2013. - - Predstojnica katedre
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku; Katedra za stilistiku i teoriju književnosti

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Član
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
2. 13.7.2007. - - Član
Povjerenstvo fakultetskog vijeća za znanstvenoistraživačku djelatnost i poslijediplomske studije