Izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić

Pravni fakultet Katedra za kazneno pravo

prostorija : 1
e-pošta : skoric@pravri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 29 3 0

Obrazovanje

1.1.2005. - doktor pravnih znanosti Kazneno pravo i kaznenopravne znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2000. - magistar prava Međunarodno javno i privatno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1995. - diplomirani pravnik dodiplomski sveučilišni studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Izvanredni profesor na Katedri za kazneno pravo Znanost, nastava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. Docent na Katedri za kazneno pravo Znanost, nastava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2009. Viši asistent Znanost, nastava Pravni fakultete Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2006. znanstveni novak - asistent Znanost, nastava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2015. - Radna skupina Ministarstva pravosuđa za praćenje provedbe Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u praksi
1.1.2015. - Uredništvo Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu
1.1.2013. - 1.1.2014. Radna skupina Ministarstva pravosuđa za izradu Prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
1.1.2013. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo
1.1.2009. - Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo
1.1.2005. - Hrvatsko udruženje za kazneno pravo i praksu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Posebni dio kaznenog prava
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Maloljetničko kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Penitencijarno pravo i penologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Forenzička psihopatologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Kriminologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Forenzička psihopatologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2009. Kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultete Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2002. Kazneno postupovno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Nasilje u obitelji
Iva Stipković
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prava zatvorenika kroz praksu Europskog suda za ljudska prava
Marina Primc
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Javna kleveta u praksi Općinskog suda u Rijeci
Ana Špoljarić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom
Kristijana Matejčić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Počiniteljice kaznenih djela u praksi Općinskog suda u Labinu
Kristina Karužić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu
Ana Janko
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kazneno djelo sramoćenja
Mauro Jurišić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kazneno djelo prijevare
Marino Marković
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Smanjena ubrojivost
Željana Maretić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kaznena djela primanja i davanja mita
Žaklina Stijepić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ubojstvo i njegovi privilegirani oblici
Adriana Jelovac
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kaznenopravni aspekt nasilja na sportskim natjecanjima
Toni Pranjić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pravni položaj neubrojivih osoba
Nina Radošević
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni falultet Sveučilišta u Rijeci
- Nasilje u obitelji
Ana Srok
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakltet Sveučilišta u Rijeci
- Aternativa kratkotrajnim zatvorskim kaznama
Sonier Jeremić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rad za opće dobro - alternativa kaznama
Ivan Crljenica
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ubrojivost u kaznenom pravu
Tihana Slivar
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni falultet Sveučilišta u Rijeci
- Prisilna hospitalizacija neubrojivih osoba
Ena Srdoč
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni falultet Sveučilišta u Rijeci
- Kaznena djela protiv sigurnosti cestovnog prometa s posebnim osvrtom na kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu
Mate Makovac
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Razbojništvo i razbojnička krađa
Vučković Paula
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučišta u Rijeci
- Novčana kazna u praksi Općinskog suda u Puli
Filip Petrović
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Recidivizam u kaznenom pravu
Kristina Rukavina
Integrirani sveučilištni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kazneno djelo krađe u praksi Općinskog suda u Rijeci
Emil Košeto
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučišta u Rijeci
- Kazneno djelo razbojništva u praksi Županijskog suda u Osijeku
Darija Tokić
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučišta u Rijeci
-Gostujući nastavnik

1.1.2000. - 1.1.2003. Osnove kaznenog prava i postupka
Stručni studij Upravnog prava
Veleučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2006. - Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2013. - Kazneno pravo, opći dio

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Uvod u kazneno pravo

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Škorić, Marissabell
Škorić, Marissabell, Utjecaj Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na kaznenopravni institut neubrojivosti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 1027 – 1056 - 2017.

A1

2. Škorić, Marissabell, Srdoč, Ena,
Pravni položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u Republici Hrvatskoj
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 53 933-953 - 2016.

A1

3. Škorić, Marissabell, Rittossa, Dalida
Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 483-521 - 2015.

4. Škorić, Marissabell, Stipković, Iva
Praksa Europskog suda za ljudska prava u slučajevima obiteljskog nasilja
Hrvatska pravna revija, 13 – 24 - 2015.

5. Škorić Marissabell, Srdoč Ena
Pravni položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u Republici Hrvatskoj
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 53 933-953 - 2015.

6. Škorić, Marissabell; Fabijanić - Gagro, Sandra
Fight against terrorism within the rules of international law and Croatian legislative response
ISBN 978-80-87927-04-5 414-438 - 2014.

7. Grozdanić, Velinka, Škorić, Marissabell, Rittossa, Dalida
Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 - 2014.

Q4

8. Škorić, Marissabell
Obilježja spola i roda u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na kaznena djela silovanja i nasilničkog ponašanja u obitelji (Sex and Gender Characteristics in the Criminal Code of the Republic of Croatia with special reference to the criminal offences of rape and domestic violence)
Temida 35-53 - 2013.

9. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor
Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona (Criminal Law Protection of Workers according to the Provisions of the new Criminal Code)
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 473-499 - 2012.

10. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Vinja, Ileana
Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona (Domestic Violence in Light of Changes of the Criminal Code)
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 669-699 - 2010.

11. Škorić, Marissabell; Kokić Puce, Zdenka
Nova uloga rada za opće dobro na slobodi (The New Role for Community Service in Croatia)
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (1330-6286) 2 (2009); 687-709 687-709 - 2009.

12. Fabijanić Gagro, Sandra; Škorić, Marissabell
Zločin genocida u praksi međunarodnih kaznenih ad hoc tribunala (The Crime of Genocide in the Case Law of International Criminal ad hoc Tribunals)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 1387-1419 - 2008.

13. Škorić Marissabell; Fabijanić Gagro Sandra
Suradnja država s Međunarodnim kaznenim sudom (State Cooperation with the International Criminal Tribunal)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 887-915 - 2008.

14. Škorić, Marissabell
Pravna regulacija reproduktivnog i terapeutskog kloniranja u hrvatskom i usporednom pravu (Legal Regulation of Reproductive and Therapeutic Cloning in Croatian and Comparative Law)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1239-1267 - 2007.

15. Škorić, Marissabell
Posebnosti ovlasti tužitelja Međunarodnog kaznenog suda da u interesu pravde odustane od istrage i kaznenog progona (čl. 53. Rimskog statuta) (Discretionary Power of the Prosecutor of the International Criminal Court to Withdraw from Investigation and Criminal Prosecution in the Interest of Justice)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 57 577-601 - 2007.

16. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell
Izmjene Kaznenog zakona - od znatnog ublažavanja do znatnog pooštrenja kaznenopravne represije (Criminal Law Reform - From Significant Reduction to Significant Increase of Criminal Repression)
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 806-825 - 2006.

17. Škorić, Marissabell
Mješoviti međunarodni kazneni sudovi (International "mixed" criminal tribunals)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 933-970 - 2005.

Znanstvene knjige

1. Koautor
Grozdanić, V., Škorić, M. i dr.
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Velinka Grozdanić Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2015.
2. Autor poglavlja u knjizi
Škorić, Marissabell
Comparative Counter-Terrorism Law, Croatia, u: (ed.), 2015.
Comparative Counter-Terrorism Law Roach, Kent Cambridge University Press New York - 2015.
3. Koautor sveučilišnog udžbenika
Grozdanić, V., Škorić, M., Martinović, I.
Kazneno pravo, opći dio
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
4. Autor poglavlja u knjizi

Žene i nasilje – žrtve i počiniteljice, Utjecaj činjenice nasilja na izbor vrste i mjere kazne u sudskoj praksi (Victims and Offenders, How the Fact of Violence Influences Court's Decision on Type and Measure of Punishment in Court Practice)
Kad žena ubije Grozdanić, Velinka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2011.
5. Koautor sveučilišnog udžbenika
Grozdanić, V., Škorić, M.
Uvod u kazneno pravo, opći dio
Organizator Zagreb - 2009.
6. Autor poglavlja u knjizi

The Cooperation of the State in the Case of an On Site Investigations of the Prosecutors of the International Criminal Tribunals
Responsibility for War Crimes, Croatian Perspective – selected issues Josipović, Ivo Pavni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 2005.

Pozvana predavanja

1. Škorić, Marissabell
Criminal Mediation in Croatian Laws International scientific conference" The Victim in the “Brave New World” of Criminal Mediation. Profiles of absence"
Rovigo (Italija) - 25.5.2018.
2. Škorić Marissabell
Pravilnik o vrstama i načinu primjene prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama
Rab - 20.5.2016.
3. Škorić, M., Rittossa, D.
Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu
Opatija - 4.12.2015.
4. Škorić, Marissabell
Zaštita podataka osoba s duševnim smetnjama u funkciji njihove destigmatizacije
Ljubljana (Slovenija) - 16.11.2015.
5. Škorić Marissabell
Kaznenopravna zaštita od nasilja u obitelji
Rijeka - 29.11.2014.
6. Škorić, Marissabell
Liječnička tajna i medicinska dokumentacija u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama
Vrapče, Zagreb - 6.6.2014.
7. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor
Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona (Criminal Law Protection of Workers according to the Provisions of the new Criminal Code)
Opatija
8. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Vinja, Ileana
Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona (Domestic Violence in Light of Changes of the Criminal Code)
Opatija
9. Škorić, Marissabell; Kokić Puce, Zdenka
Nova uloga rada za opće dobro na slobodi (The New Role for Community Service in Croatia)
Opatija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. -
Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama - interdisciplinarni pristup i europske perspektive; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena (European Perspectives of the Criminal Legal Status of Women); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Tranziciija sustava kaznenog postupka (Transition of Criminal Procedure Systems); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
4. 1.1.1996. - 1.1.2001.
Državna pripadnost broda (Nationality of ship); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Znanstveni skupovi

1. 31.1.2018. - 31.1.2018.
Osobe s duševnim smetnjama u suvremenom društvu Rijeka Izlaganje referata Utjecaj Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na kaznenopravni institut neubrojivosti.
2. - 14.9.2017.
International Academic Conference: Mental health legislation in Croatia: past, current state and future challenges. Firenza, Italija Izlaganje referata
3. - 15.9.2016.
„5th European Conference on Mental Health“ Prag Izlaganje referata The Metal Health Law Reform in Croatia - The Implementation of the European Standards.
4. - 20.5.2016.
Krizna stanja i primjena mjera prisile u psihijatriji Rab Izlaganje referata
5. - 5.12.2015.
Hrvatsko kazneno pravo u procijepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa Opatija Izlaganje referata
6. - 16.11.2015.
Položaj posameznikov z duševnimi motnjami v visokotehnološki družbi Ljubljana Izlaganje referata
7. - 1.12.2014.
Zaštita žrtava nasilja u obitelji, Ex Yu konferencija Rijeka Izlaganje referata
8. - 4.9.2014.
Prague 12th Academic Conference Prag Izlaganje referata
9. - 8.12.2012.
Novo hrvatsko kazneno pravo i pravosuđe pred vratima Europske unije – novi izazovi i stari problem u kontekstu dovršenih pregovora i (još uvijek) nedovršene reforme Opatija Izlaganje referata
10. - 23.11.2012.
Žrtve i savremeni drustveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam Beograd Izlaganje referata
11. - 7.7.2011.
Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem Ljubljana Izlaganje referata
12. - 4.12.2010.
Reforma posebnog dijela Kaznenog zakona – dvojbe i iskoraci Opatija Izlaganje referata
13. - 5.12.2009.
Na vratima reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva Opatija Izlaganje referata
14. - 5.9.2009.
Crime Victims and the Violation of Rights Sorrento (Italija) Izlaganje referata
15. - 23.7.2009.
6th International Conference on Law Atena (Grčka) Izlaganje referata
16. - 13.6.2007.
Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj Izlaganje referata
17. - 14.6.2006.
Bioetika i nova epoha Mali Lošinj Izlaganje referata

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Recenzije

1. 2015. Recenzent Pravnog vijesnika, časopis Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
2. 2014. Recenzent Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu
3. 2006. Recenzent Zbornika Pravog fakulteta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
30.3.2015. -
Edukacija sudaca Županijskog suda u Splitu o primjeni novog ZZODS-a
Županijski suda u Splitu   edukator
2.
26.2.2015. -
Edukacija sudaca Županijskog suda u Varaždinu o primjeni novog ZZODS-a
Županijski sud Varaždin   edukator
3.
30.5.2014. -
Edukacija psihijatara, psihologa i policijskih službenika o primjeni novog ZZODS-a na Psihijatrijskoj bolnici na Rabu
Psihijatrijska bolnica na Rab   edukator
4.
1.1.2001. -
Pravosudni ispit
Ministarstvo pravosuđa  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 4.4.2012. - Detalji
Tribina Zaklade Sveučiliša u Rijeci
Rijeka
2. 4.4.2006. - Detalji
Tribina Udruge mladih Akcija, uz pokroviteljstvo Grada Rijeke
Rijeka