dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Filozofski fakultet Odsjek za kulturalne studije

e-pošta : izuric@ffri.hr

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2013. dr. sc. iz humanističkih znanosti Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1999. - 1.1.2005. Prof. sociologije i dipl. komparatistica književnosti Sociologija / Komparativna književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1999. - Filozofija i religijske znanosti Filozofski fakultet Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

18.1.2008. - Znanstvena novakinja / viša asistentica Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2010. - Centar za psihodramu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Uvod u književnost
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2012. - Identitet, gluma i self-help priručnici
Gluma i mediji
Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2012. - Uvod u kulturalnu povijest
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 82,5
1.1.2008. - Etnički, nacionalni i rasni identiteti
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 41,25
1.1.2008. - Pravci u suvremenoj kulturalnoj teoriji
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

11.9.2014. - Kritika univerzalnih vrijednosti
Eric Ušić
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Iva Žurić Jakovina
Projekcije na terapiji: o medijskoj reprezentaciji psihoterapije u Hrvatskoj
Medijska istraživanja 21 35-57 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11499

Q3

2. Žurić Jakovina, Iva
Književni transfer: transformacijski i terapijski učinci čitanja
Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura 175-189 - 2015.

3. Jakovina, Iva Žurić;
Literary Transference: Transformational and Therapeutic Effects of Reading
Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura - 2015.

4. Jakovina, Iva Žurić;
Projections in Treatment: on Media Representation of Psychotherapy in Croatia
Medijska istraživanja 21 35-57 - 2015.

5. Žurić Jakovina, Iva;
Projekcije na terapiji: o medijskoj reprezentaciji psihoterapije u Hrvatskoj
Medijska istraživanja 21 35-57 - 2015.

6. Jakovina, Iva Žurić;
Samopomoć kao kulturalni fenomen: kontekstualni aspekti nastanka i razvoja knjiga za samopomoć i psihoterapijskog diskurza
Holon 5-34 - 2014.

7. Jakovina, Iva Žurić;
SELF-HELP AS A CULTURAL PHENOMENON: CONTEXTUAL ASPECTS OF BIRTH AND DEVELOPMENT OF SELF-HELP BOOKS AND PSYCHOTHERAPEUTIC DISCOURSE
Holon postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis 4 5-34 - 2014.

8. Žurić Jakovina, Iva
Priručnici za samopomoć - tekst i kontekst (samo)pomoći( Self-help books - text and context of (self)help )
- 2013.

9. Jakovina, Iva Žurić;
Self-help books-text and context of (self) help
AVANTURE kulture: kulturalni studiji u lokalnom kontekstu: zbornik Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci - 2013.

10. Jakovina, Iva Žurić;
Application of Therapeutic Reading Model in Psychodrama
Double 1 102-125 - 2013.

11. Jakovina, Iva Žurić;
Reading as transference: text and context of (self) help in self-help books and psychotherapy novels
- 2013.

12. Jakovina, Iva Žurić;
Reading as transference–theoretical frame of transformational and therapeutic e ffect of reading
8. međ unarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima - 2012.

13. Žurić, Iva;
Literary transference: transformational and psychoterapeutic effects of reading
HUMANISTIKA U POSTTRANZICIJI. Prva međunarodna poslijediplomska konferencija Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura - 2012.

14. Zuric, Iva;
PERSONAL IDENTITY AS A PLACE OF THE DOUBLE IN THE NOVELS THE NEW YORK TRILOGY
KNJIZEVNA SMOTRA 42 67-74 - 2010.

15. Žurić, Iva;
Monsters inside us and aliens above us: representation of science and the role of scientists in american science-fiction films of the 1950s
Hrvatski filmski ljetopis 2 46-56 - 2010.

16. Žurić, Iva;
Personal identity as a place of the double in the novel" The New York Trilogy"
Književna smotra 2 67-74 - 2010.

17. Žurić, Iva; Biliško, Maruša;
Popular psychology-text and context of the self-help
Kroskulturalna psihologija - 2010.

18. Žurić, Iva;
Narrative construction of identity
19. Dani Frane Petrića - 2010.

19. Žurić, Iva
Čudovišta u nama i izvanzemaljci iznad nas: reprezentacija znanosti i uloga znanstvenika u američkim znanstvenofantastičnim filmovima 1950-ih( Monsters inside us and aliens above us: representation of science and the role of scientists in american science-fiction films of the 1950s )
Hrvatski filmski ljetopis (1330-7665) 2 (2010), 62; 46-56

20. Žurić, Iva
Wittgenstein i dekonstrukcija( Wittgenstein and deconstruction )
Filozofska istraživanja (0351-4706) 3 (2005); 663-669

21. Žurić, Iva
Orao protiv morskog psa( Eagle vs shark )
Hrvatski filmski ljetopis (1330-7665) 55 (2009); xy

22. Žurić, Iva
Peter Weir - majstor začudnog u australskoj divljini( Peter Weir - Master of the Extraordinary in Australian Wilderness )
Hrvatski filmski ljetopis (1330-7665) 52 (2007); 90-95

23. Žurić, Iva
Osobni identitet kao socijalni konstrukt( Personal identity as a social construct )
Libra libera (1331-9868) 11 (2002); 69-80

24. Žurić Jakovina, Iva
Čitanje kao transfer - teorijski okviri transformacijskog i terapijskog učinka čitanja( Reading as transference – theoretical frame of transformational and therapeutic effect of reading )
KNJIGA SAŽETAKA 8. međunarodnog znanstvenog skupa Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima / Marina Milkovic, Dalibor Doležal, Gordana Hržica, Jasmina Stošic (ur.). - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveucilište u Zagrebu , 2012. 111-111 (ISBN: 978-953-6418-71-8).

25. Žurić, Iva
Narrative construction of identity
19. Dani Frane Petrića / Pitanja identiteta / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo , 2010. 186-187 (ISBN: 978-953-164-145-6).

26. Žurić, Iva
Osobni identitet kao mjesto dvojnika u "Newyorškoj trilogiji"( Personal identity as a place of the double in the novel "The New York Trilogy" )
Književna smotra (0455-0463) 2 (2010), 156; 67-74

27. Žurić Jakovina, Iva
Upotreba modela terapijskog čitanja u psihodrami( Application of Therapeutic Reading Model in Psychodrama )
Double (1848-9729) 1 (2013), 1; 102-125

28. Žurić Jakovina, Iva
Samopomoć kao kulturalni fenomen: Kontekstualni aspekti nastanka i razvoja knjiga za samopomoć i psihoterapijskog diskurza( SELF-HELP AS A CULTURAL PHENOMENON: CONTEXTUAL ASPECTS OF BIRTH AND DEVELOPMENT OF SELF-HELP BOOKS AND PSYCHOTHERAPEUTIC DISCOURSE )
Holon postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis (1848-3518) 4 (2014), 1; 5-34

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Hibridni identiteti i kulture granica; Znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Recenzije

1. 2010. Kako možemo voljeti teorijom( How can we love with theory? )
2. 2010. Self-Help Literature as the Other Help
3. 2010. How can we love with theory?
4. 2009. Eagle vs shark
5. 2008. A bit of everything and mostly space (Australian life and film festival)
6. 2008. I am legend

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Psihodramska suradnica
Centar za psihodramu   Koterapijsko vođenje psihodramskih terapijskih grupa s nekliničkom populacijom

Javno djelovanje

Medijski nastupi

1. 10.3.2014. - Detalji
3. program hrvatskog radija
Zagreb