izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić

Pravni fakultet Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

prostorija : Pravni fakultet
e-pošta : emiscenic@pravri.hr
mobitel :

Researchgate profil
Academia.edu profil
Linkedin profil
SSRN
Google Scholar
ORCID ID
ResearcherID

Obrazovanje

1.2.2008. - 30.3.2008. E-učenje u nastavnom procesu Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, IT Akademija
15.1.2008. - 15.2.2008. Tečaj i obuka za sudske tumače Strukovna udruga stalnih sudskih tumača
26.6.2007. - 29.6.2006. TAIEX seminar „European Consumers Law“ TAIEX, DG Enlargement, Europska komisija
2.10.2006. - 8.7.2009. Doktorica pravnih znanosti Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens Universität Graz
10.1.2006. - 30.1.2006. Wirtschaftssprache Deutsch - ösd ösd - Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.10.2004. - 6.6.2006. Magistrica pravnih znanosti Europa-Institut, Universität des Saarlandes
17.5.2004. - 14.6.2006. Tečajevi europskog i poredbenog prava (opći, posebni i napredni) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.10.1999. - 22.1.2004. Diplomirana pravnica Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

10.6.2018. - 15.6.2018. gostujuća predavačica Faculté Libre de Droit Université Catholique de Lille
20.2.2018. - COST external expert COST - European Cooperation in Science & Technology
1.10.2017. - 1.12.2017. pravna savjetnica Ministarstvo financija Republike Hrvatske
1.2.2017. - pravna savjetnica Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
12.9.2015. - 19.9.2015. gostujuća predavačica Faculté Libre de Droit Université Catholique de Lille
26.9.2014. - 5.10.2014. gostujuća predavačica Faculté Libre de Droit Université Catholique de Lille
13.7.2014. - 19.7.2014. gostujuća predavačica Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
1.7.2013. - docentica Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
23.7.2012. - 25.7.2012. gostujuća predavačica Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
1.2.2012. - 30.6.2013. redaktorica pravnih prijevoda za engleski i njemački jezi Sud EU i European Personnel Selection Office (EPSO)
15.7.2011. - pravna savjetnica Accession to Internal Market of the Delegation of the European Union to Montenegro, Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
11.1.2010. - 1.7.2013. viša asistentica - znanstvena novakinja Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
7.1.2008. - sudski tumač za njemački jezik Postavljena rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci
1.7.2004. - 30.6.2006. sudska vježbenica - volonter Trgovački sud u Rijeci
15.5.2004. - 11.1.2010. asistentica - znanstvena novakinja Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

30.6.2016. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
28.2.2013. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
25.2.2013. Odabrana od Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost u dvadeset najuspješnijih znanstvenih novaka RH prema posebnim kriterijima izvrsnosti
18.12.2012. Zahvalnica Zaklade Sveučilišta u Rijeci za postignuća u 2012. godini koja pridonose promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
30.9.2012. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
14.2.2012. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2010./11. za područje društvenih i humanističkih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti
21.12.2011. Zahvalnica Zaklade Sveučilišta u Rijeci za postignuća u 2011. godini koja pridonose promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
29.11.2011. Citat od nezavisne odvjetnice Trstenjak u predmetu Suda EU C-453/10, Pereničová et Perenič
25.6.2011. Godišnja Državna nagrada za znanost za znanstvene novake u području društvenih znanosti za 2010. godinu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskog sabora
1.7.2010. Novčana potpora Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji izdavačke djelatnosti
1.4.2010. Nagrada za finaliste u natjecanju za nagradu Frederic Eisemann Award Best Team Orals od Udruženja za organizaciju i promociju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
1.3.2010. Nagrada austrijske Land Steiermark, Wissenschaft und Forschung u svrhu izdavačke djelatnosti
1.6.2008. Stipendija Max-Planck društva za poticanje znanstvene suradnje sa stranim zemljama u znanstveno-istraživačkog boravka
10.4.2008. Stipendija i priznanje Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja
10.10.2007. Stipendija Rektorske konferencije ARGE Alps-Adria
23.7.2007. Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za ak.god. 2007./2008.
6.10.2005. Stipendija njemačkog Saveznog Ministarstva vanjskih poslova (Auswärtiges Amt)
1.10.2002. Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvrsne studente

Članstva

15.5.2018. - Komisija ICC-a za bankovnu tehniku i praksu
14.2.2018. - Povjerenstvo za nakladničku djelatnost Pravnog fakulteta u Rijeci
4.7.2017. - European Civil Procedure, Universita degli Studi di Milano (http://sites.unimi.it/EUCivilProcedure/index.php/croatia/)
12.12.2016. - Međunarodni uređivački odbor časopisa Studia Iuridica Toruniensia, Wydział Prawa i Administracji
1.10.2016. - 1.10.2017. ad hoc Povjerenstvo za akreditaciju programa združenog poslijediplomskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.10.2016. - Međunarodni uređivački odbor časopisa Harmonius: Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (http://www.harmonius.org/emilija-miscenic/?lang=en)
16.1.2016. - International Association of Consumer Law (L'Association Internationale de Droit de la Consommation)
14.11.2014. - Global Legal Network (https://www.globallegalnetwork.eu/)
31.7.2014. - Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori - Lista arbitara
1.5.2013. - 15.3.2015. Radna skupina Sveučilišta u Rijeci: Priznavanje izvannastavnih aktivnosti kroz ECTS-bodove
1.11.2012. - Uređivački odbor časopisa Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
23.8.2012. - Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
9.1.2012. - 22.5.2017. Koordinatorica za e-učenje Pravnog fakulteta u Rijeci
9.1.2012. - 22.5.2017. Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci
15.12.2011. - The Common Core of European Private Law
1.10.2009. - 1.4.2013. Civil Law Forum for South East Europe, South East European Law School Network
10.4.2008. - Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD-Alumni
14.2.2007. - 1.5.2017. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta u Rijeci
11.12.2006. - Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupcima akademskog priznavanja i priznavanja razdoblja studija inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Pravnog fakulteta u Rijeci
15.4.2005. - Radna skupina 28. Zaštita potrošača i zdravlja u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom
15.1.2005. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo
22.1.2004. - Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

10.6.2018. - 15.6.2018. Business & Human Rights
Common Transatlantic Summer Program
Faculté Libre de Droit l'Université Catholique de Lille
nastavnik
Norma sati:
1.3.2018. - 15.6.2018. Europsko privatno pravo
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2017. - Klinika za europsko pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2014. - 15.6.2015. Posredničko pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2014. - European Private Law (Erasmus)
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2014. - Consumer Protection Law (Erasmus)
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
13.7.2014. - 19.7.2014. Consumer Sales Contracts
Summer School on European and International Consumer Law
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
nastavnik
Norma sati:
1.9.2013. - 1.3.2016. European Contract Law
Programme de Master Droit International et Européen
Faculté Libre de Droit l'Université Catholique de Lille
nastavnik i nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2012. - 15.6.2013. Međunarodno privatno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2012. - 15.6.2013. Seminar Međunarodno privatno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2012. - 15.6.2013. Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu i SEPA
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
23.7.2012. - 25.7.2012. Consumer Credit Agreements
Summer School on European and International Consumer Law
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
nastavnik
Norma sati:
1.10.2011. - Pravo zaštite potrošača
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2011. - Europsko privatno pravo
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2010. - 15.6.2011. Vježbe Međunarodno privatno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2010. - 15.6.2011. Europsko privatno pravo
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - 15.6.2012. Institucije Europske unije
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - 15.6.2010. Moot Court
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - Pravo zaštite potrošača
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2009. - Istraživački seminar Institucije Europske unije
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - Case Study Institucije Europske unije
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2008. - 15.6.2009. Bankovno i burzovno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2007. - Europsko pravo II
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2007. - Seminar Europsko pravo II
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2007. - Istraživački seminar Europsko pravo II
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2006. - 15.6.2008. Pravno pisanje
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2005. - 15.6.2007. Seminar Uvod u europsko pravo
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2005. - 15.6.2006. Međunarodno trgovačko pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

5.6.2006. - 15.6.2006. Judicial Protection in EU Law / Sudska zaštita u pravu EU
Poslijediplomski specijalistički tečaj Zavoda za europsko i usporedno pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mišćenić, Emilia ; Kovčalija, Stefan
Zaštita potrošača kod online kupoprodaje i plaćanja
Pravo i porezi 2 58-64 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=887173

2. Mišćenić, Emilia ; Kovčalija, Stefan
Uređenje prava i obveza ugovornih strana kod online potrošačke kupoprodaje i plaćanja
Pravo i porezi 3 7-13 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=887176

3. Mišćenić, Emilia
The Images of the Consumer in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law, by Dorota Leczykiewicz and Stephen Weatherill (eds), (Oxford: Hart Publishing, 2016), 488pp., hardback, L85, ISBN: 9781849465441
European Law Review 42 927-930 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919185

4. Emilia, Mišćenić
Order of the Supreme Court of the Republic of Croatia in the case Franak – 3 October 2017, Revt 575/16-5 – consumer credit agreements denominated in Swiss Francs (CHF)
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918105

5. Mišćenić, Emilia
Croatian Case “Franak”: Effective or “Defective” Protection of Consumer Rights?
Harmonius Journal of Legal and Social Studies in South East Europe 5 184-209 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=859339

6. Mihelčić, Gabrijela ; Mišćenić, Emilia
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 317-365 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835410

7. Mišćenić, Emilia
Country Report for Croatia in: Reich, Norbert / Jessel-Holst, Christa / Josipović, Tatjana / Dollani, Nada (ur.), Autonomy and Antidiscrimination in Private Law - The Experience of the Western Balkans
83-105 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=707197

8. Mišćenić, Emilia ; Srdoč, Ena
Studentski krediti kao sredstvo financiranja visokog obrazovanja
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 111-138 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741155

9. Dollani, Nada ; Krstić, Ivana ; Meškić, Zlatan ; Mišćenić, Emilia ; Reich, Norbert ; Spaić, Aneta ; Zdravdeva Neda
Autonomy and Antidiscrimination in Private Law - The Experience of the Western Balkans
15-34 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760799

10. Mišćenić, Emilia
Nada Bodiroga–Vukobrat/Gerald G. Sander (Hrsg.): Die Europäische Union und Südosteuropa – Herausforderungen und Chancen, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2009
Revija za Evropsko pravo XV 158-162 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651763

11. Mišćenić, Emilia
Europsko ugovorno pravo na putu od soft prema hard law, Osvrt na opcionalno zajedničko europsko pravo prodaje (CESL)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 695-745 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651706

12. Mišćenić, Emilia
Nepoštene ugovorne odredbe u ugovornom pravu Republike Hrvatske/Unfair Contract Terms in the Contract Law, Country Report for Croatia
184-200-195-223 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651797

13. Mišćenić, Emilia
Povezani ugovori o kreditu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 155-189 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539368

14. Čikara, Emilia
Nada Bodiroga–Vukobrat/Gerald G. Sander (ur.): Die Europäische Union und Südosteuropa – Herausforderungen und Chancen, Verlag Dr. Kovač, 2009., str. 255
Hrvatska pravna revija X 109-110 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471978

15. Čikara, Emilia
Prijevremena otplata kredita prema novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 151-171 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450727

16. Čikara, Emilia
Offene Methode der Koordinierung im Verbraucherschutzbereich?
Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union, Bodiroga-Vukobrat, Nada, Gerald G., Sander, Barić, Sanja (ur.), Verlag Dr. Kovač 301-329 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450752

17. Čadjenović Zvezdan ; Mišćenić Emilia ; Dabović Anastasovska Jadranka ; Dollani Nada ; Gavrilović Nenad ; Karanikić Mirić Marija ; Meškić Zlatan ; Zdraveva Neda
EU Consumer Contract Law ; Potrošačko ugovorno pravo Evropske unije
407-741 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539690

18. Mišćenić, Emilia
Overview of the Commission Proposal for a “Directive of the European Parliament and of the Council on Consumer Rights“ ; Pregled Predloga Komisije o „Direktivi Evropskog Parlamenta i Saveta o pravima potrošača“
551-558 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539728

19. Čikara, Emilia
Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (II.)
Pravo i porezi 9 88-96 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=429456

20. Čikara, Emilia
Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu
Pravo i privreda 9-12 301-345 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392403

21. Čikara, Emilia
Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (I.)
Pravo i porezi 7-8 94-102 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396261

22. Čikara, Emilia
Novosti u razvoju europskog prava zaštite potrošača ; Osvrt na Zelenu knjigu o reviziji pravne stečevine na području zaštite potrošača Europske zajednice
Hrvatska pravna revija 8 60-71 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320392

23. Čikara, Emilia
Praksa Europskog suda u pravu zaštite potrošača
Hrvatska pravna revija 8 88-94 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330671

24. Čikara, Emilia
Die Angleichung des Verbraucherschutzrechts in der Europäischen Gemeinschaft Unter besonderer Berücksichtigung des Verbraucherschutzrechtes in der Republik Kroatien
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1067-1112 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320382

25. Čikara, Emilia
Unmittelbare Drittwirkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 985-1004 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271945

26. Mišćenić, Emilia
Legal Translation vs. Legal Certainty. Issues of Legal Translation in Legal Approximation and Application of EU Law
EULITA 28

27. Tomljenović, Vesna ; Mišćenić, Emilia
Nacionalno izvješće za Hrvatsku

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918564

28. Mišćenić, Emilia
Ugovor o potrošačkom kreditu
Bankovni i financijski ugovori / Slakoper, Zvonimir (ur.) 595-649

29. Mišćenić, Emilia, Butorac Malnar, Vlatka
Online rješavanje potrosackih sporova
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 103-142

30. Mišćenić, Emilia
Kada se suglasnost za obradu podataka smatra nepoštenom ugovornom odredbom?
5. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević 1-27

31. Mišćenić, Emilia, Raccah, Aurélien
Legal risks in EU Law: Interdisciplinary studies on legal risk management and better regulation in Europe
Springer 1-256

32. Mišćenić, Emilia
Legal Translation vs. Legal Certainty in EU Law
Springer 87-107

33. Mišćenić, Emilia
Legal Risks in Development of EU Consumer Protection Law
Springer 135-163

34. Mišćenić, Emilia
The Impact of the Croatian Anti-Discrimination Law on Private Law Relations
Springer 97-135

35. Mišćenić, Emilia
Recenzija znanstvene monografije doc.dr.sc. Nataše Petrović Tomić „Zaštita potrošača usluga osiguranja – Analiza i predlog uređenja regulatornog okvira
Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu 27-33

36. Mišćenić, Emilia
Novo europsko uređenje hipotekarnih kredita
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 113-169

37. Mišćenić, Emilia
Effects of Yugoslavia's Disintegration on Private Individuals Rights: Chosen Matters
Konrad Adenauer Foundation, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

38. Mišćenić, Emilia
Mortgage Credit Directive (MCD): Are Consumers Finally Getting the Protection They Deserve?
Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc / Slakoper, Zvonimir (ur.) 219-260

39. Mišćenić, Emilia
Consumer Protection Law
Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.)., Kluwer 279-290

40. Mihelčić, Gabrijela ; Mišćenić, Emilia ; Hadžimanović, Nataša ; Bodul, Dejan
Proces preobrazbe hrvatskog visokoobrazovnog sustava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 318

41. Mišćenić, Emilia
Usklađivanje prava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 145-176

42. Mišćenić, Emilia
Nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu
Nepoštene ugovorne odredbe : europski standardi i hrvatska provedba : zbornik radova / Tomljenović, Vesna ; Petrić, Silvija ; Mišćenić, Emilia (ur.).,Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 113-164

43. Mišćenić, Emilia
Platne usluge u Europskoj uniji
„Uslužno pravo“, Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu / Mićović, Miodrag (ur.) 313-359

44. Mišćenić, Emilia
Praksa Europskog suda u pravu zaštite potrošača
Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Đerđa, Dario ; Pošćić, Ana (ur.). 335-349

45. Mišćenić, Emilia, Šarčević, Susan
Uporaba europskoga ili nacionalnoga nazivlja u preuzimanju direktiva EU-a u hrvatsko zakonodavstvo
Hrvatski jezik na putu u EU: terminološki ogledi / Bratanić, Maja (ur.) 113-131

46. Mišćenić, Emilia
Pojmovi u bazi podataka strukovnog nazivlja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: e-STRUNA
Hrvatsko strukovno nazivlje 204

47. Mišćenić, Emilia
Otvorena pitanja potrošačkog kreditiranja u hrvatskome pravu
Zbornik 48.susreta pravnika - Opatija '10 / Barbić, Jakša, Giunio, 305-335

48. Mišćenić, Emilia
Zakon o potrošačkom kreditiranju iz aspekta javnobilježničkih isprava
Javni bilježnik 60-68

49. Mišćenić, Emilia
Offene Methode der Koordinierung im Europäischen Privatrecht
Interdisziplinäre Gesellschaft für Komparistik und Kollisionsrecht (IGKK), Beč

50. Mišćenić, Emilia, Šarčević, Susan
European vs. National Terminology in Croatian Legislation Transposing EU Directives
Šarčević S. (ur), Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues, Globus 193-214

51. Mišćenić, Emilia
Der Verbraucherkreditvertrag in der EU und Kroatien aus materiell– und kollisionsrechtlicher Sicht
Pravni fakultet, Graz 469

52. Mišćenić, Emilia
Consumer Protection in the Light of Private Autonomy
Masaryk University, muni Press 45-46

53. Šarčević Petar, Tomljenović, Vesna, Mišćenić, Emilia
Chapitre IV : Croatie
Régimes matrimoniaux, successions et libéralités dans les relations internationales et interne / Verwilghen, Michel (ur.). Bruxelles: Bruylant 65-127

54. Mišćenić, Emilia
Staatliche Exportkredite und Exportkreditversicherungen: Ausfuhrförderung oder Ausfuhrsubventionen? Darstellung der Lösungen in der Rechtsordnungen der Welthandelsorganisation, der Europäischen Union und der Republik Kroatien
Pravni i ekonomski fakultet, Europa-Institut, Sveučilište u Saarlandu 1-153

Znanstvene knjige

1.

Legal Risks in EU Law
Mišćenić, Emilia ; Raccah, Aurélien Springer International Publishing - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835420
2.

Proces preobrazbe hrvatskog visokoobrazovnog sustava
Mihelčić, Gabrijela ; Mišćenić, Emilia ; Hadžimanović, Nataša ; Bodul, Dejan Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741177
3.

Nepoštene ugovorne odredbe. Europski standardi i hrvatska provedba
Tomljenović, Vesna ; Petrić, Silvija ; Mišćenić, Emilia Pravni fakultet u Rijeci - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684045
4.
Čikara, Emilia
Gegenwart und Zukunft der Verbraucherkreditverträge in der EU und in Kroatien, Die Umsetzung der Richtlinie 87/102/EWG und Richtlinie 2008/48/EG in das deutsche, österreichische und kroatische Verbraucherkreditrecht
LIT Verlag - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450707
5.
Čadjenović Zvezdan ; Mišćenić Emilia ; Dabović Anastasovska Jadranka ; Dollani Nada ; Gavrilović Nenad ; Karanikić Mirić Marija ; Meškić Zlatan ; Zdraveva Neda
EU Consumer Contract Law/Potrošačko ugovorno pravo Evropske unije
Jugoslovenski pregled, Denona d.o.o. - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931080

Pozvana predavanja

1. Mišćenić, Emilia
Povezani ugovori o kreditu
Poreč, Hrvatska
2. Mišćenić, Emilia
Kada se suglasnost za obradu podataka smatra nepoštenom ugovornom odredbom?
Opatija, Hrvatska
3. Mišćenić, Emilia
Novo europsko uređenje hipotekarnih kredita
Zenica, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762888
4. Mišćenić, Emilia
Effects of Yugoslavia's Disintegration on Private Individuals Rights: Chosen Matters
Wroclaw, Poljska
5. Mišćenić, Emilia
The Future of the Consumer Contract Law in the European Union and in South East Europe
Cavtat, Hrvatska
6. Mišćenić, Emilia
Consumer Protection in the Light of Private Autonomy
Brno, Češka
7. Mišćenić, Emilia
The Interpretation of Commercial Contracts in European Private Law
Edinburgh, Škotska
8. Mišćenić, Emilia
EU Contract Law
Lille, Francuska
9. Mišćenić, Emilia
Offene Methode der Koordinierung im Europäischen Privatrecht
Beč, Austrija
10. Mišćenić, Emilia
Slučajevi diskriminacije u hrvatskim medijima
Rijeka, Hrvatska
11. Mišćenić, Emilia
Nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651783
12. Mišćenić, Emilia
Consumer Credit Agreements
Bayreuth, Njemačka
13. Čikara, Emilia
Zakon o potrošačkom kreditiranju iz aspekta javnobilježničkih isprava
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450782
14. Mišćenić, Emilia
Legal Translation vs Legal Certainty: Issues of Legal Translation in Legal Approximation and Application of EU Law
Opatija, Hrvatska
15. Mišćenić, Emilia
Otvorene metode koordinacije u pravu zaštite potrošača
Rijeka, Hrvatska
16. Mišćenić, Emilia, Butorac Malnar, Vlatka
Online rješavanje potrošacˇkih sporova
Split, Hrvatska
17. Mišćenić, Emilia
Prijevremena otplata kredita prema novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Poreč, Hrvatska
18. Mišćenić, Emilia
Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu
Vrnjačka banja, Srbija
19. Mišćenić, Emilia
Consumer Sales Contracts
Bayreuth, Njemačka
20. Mišćenić, Emilia, Mihelčić, Gabrijela
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma?
Poreč, Hrvatska
21. Mišćenić, Emilia
European Private Law: Legal Risks in the Development of the EU Consumer Protection Law
Lille, Francuska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835426
22. Mišćenić, Emilia, Tomljenovic, Vesna
Country Report for Croatia
Luxembourg
23. Mišćenić, Emilia
EU Contract Law
Lille, Francuska
24. Čikara, Emilia
Otvorena pitanja potrošačkog kreditiranja u hrvatskome pravu
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471974
25. Mišćenić, Emilia
Studentski krediti kao sredstvo financiranja visokog obrazovanja
Rijeka, Hrvatska
26. Mišćenić, Emilia
Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
Poreč, Hrvatska
27. Mišćenić, Emilia
Discrimination based on sexual orientation
Tirana, Albanija
28. Mišćenić, Emilia
Legal Consequences of Unfairness of Contractual Terms
Skopje, Makedonija
29. Mišćenić, Emilia
The Impact of the Croatian Anti-Discrimination Law on Private Law Relations
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790700
30. Mišćenić, Emilia
Distance Selling in Croatian Consumer Protection Act (CPA)
Bruxelles, Belgija
31. Mišćenić, Emilia
Platne usluge u Europskoj uniji
Kragujevac, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651747
32. Mišćenić, Emilia
Usklađivanje hrvatskog prava sa EU antidiskriminacijskim direktivama
Opatija, Hrvatska
33. Mišćenić, Emilia
Croatian Case “Franak”: Effective or “Defective” Protection of Consumer Rights?
Hamburg, Njemačka
34. Mišćenić, Emilia
Usklađivanje prava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj
Ika, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651718

Znanstveni projekti

1. 3.6.2016. - 3.6.2018.
Međunarodni znanstveni projekt 11 EU sveučilišta: The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection; suradnica na projektu; Universita degli Studi Mediterranea; ; https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16277/progetto-di-ricerca-the-influence-of-european-legislation-on-national-legal-systems-in-the-field-of-consumer-protection-il-prof-angelo-viglianisi-ferraro-e-il-co-direttore-scientifico
2. 1.12.2015. - 30.12.2017.
European Commission Study JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082 on National Civil Procedure Laws of 28 MS and the Enforcement of European Union Law; suradnica na projektu; Europska komisija; Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law; ; https://www.mpi.lu/european-commission-study-on-the-impact-of-national-civil-procedure/
3. 14.11.2014. -
Legal Risks in EU Law: Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe; suvoditeljica projekta; Global Legal Network; ; https://www.globallegalnetwork.eu/single-post/2016/02/12/Legal-Risks-in-EU-Law-Interdisciplinary-Studies-on-Legal-Risk-Management-and-Better-Regulation-in-Europe
4. 4.4.2012. - 12.3.2013.
Civil Law Forum for South East Europe: Autonomy and Antidiscrimination in Private Law - The Experience of the Western Balkans; suradnica na projektu; SEELS Network; Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo; Open Regional Fund for South East Europe; Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ); ; http://swbplus.bsz-bw.de/bsz410489689inh.pdf ; http://www.seelawschool.org/index.php?lang=en
5. 1.1.2012. - 30.12.2014.
Znanstveni projekt studenata i nastavnika: Proces preobrazbe hrvatskog visokoobrazovnog sustava; suvoditeljica projekta; Pravni fakultet u Rijeci; ; http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4615%3Aproces-preobrazbe-hrvatskog-visokoobrazovnog-sustava-novi-list-13-12-2014&catid=54%3Amediji-o-sveuilitu&Itemid=154&lang=hr
6. 18.10.2011. -
Međunarodni znanstveni projekt The Common Core of European Private Law: The Interpretation of Commercial Contracts in European Private Law; članica radne skupine; The Common Core of European Private Law; ; http://www.common-core.org/node/135
7. 4.8.2011. - 11.1.2012.
Civil Law Forum for South East Europe: Unfair Contract Terms in General Contract Law; suradnica na projektu; SEELS Network; Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo; Open Regional Fund for South East Europe; Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ); ; http://www.seelawschool.org/images/seels-pdf/Civil-Law-Forum-Book-V2.pdf
8. 1.1.2010. - 30.12.2013.
Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije (HPEU); suradnica na projektu; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=164
9. 28.9.2009. - 25.11.2010.
Civil Law Forum for South East Europe: EC Consumer Contract Law; suradnica na projektu; Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo; Open Regional Fund for South East Europe; Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ); ; https://bib.irb.hr/datoteka/539728.gtz2010-en-civil-law-forum-vol-3.pdf
10. 9.1.2006. - 30.12.2014.
Strategije za prevođenje pravne stečevine Europske unije (115-1300619-2662); suradnica na projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=32&offset=100&ID=2007
11. 22.1.2004. - 30.12.2007.
TEMPUS PROJECT IB_JEP-17071-2002: Training Courses for Institution Building – Institute of European Law and Comparative Legislation; izvršna voditeljica; Europska komisija; ;
12. 22.1.2004. - 9.1.2006.
Međunarodno privatnopravni aspekti zaštite potrošača - usklađivanje s pravom EU (0115019); suradnica na projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ; http://zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/prikaz_det.asp?offset=1109&ID=0115019

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Intervjui

1. 10.3.2013. - Mladi riječki znanstvenici među najboljim novacima u Hrvatskoj: Treba otići, ali i vratiti se
Novi list
Rijeka
2. 23.11.2012. - Znanost i biznis - planirano zastarijevanje i zaštita potrošača
Radio 101
Zagreb
3. 1.3.2012. - Intervju povodom dodijele Državne nagrade za znanost
Radio Rijeka
Rijeka
4. 6.10.2011. - Svečana sjednica Hrvatskoga sabora u povodu obilježavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske i svečana dodjela hrvatskih državnih nagrada za znanost
HRT-HTV 1
Zagreb