dr.sc. Emilia Mišćenić dipl.iur.

Pravni fakultet Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

prostorija : Pravni fakultet
e-pošta : emiscenic@pravri.hr
mobitel :

Google Scholar
Researchgate profil
Academia.edu profil
Linkedin profil

Obrazovanje

1.2.2008. - 30.3.2008. E-učenje u nastavnom procesu Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, IT Akademija
15.1.2008. - 15.2.2008. Tečaj i obuka za sudske tumače Strukovna udruga stalnih sudskih tumača
26.6.2007. - 29.6.2006. TAIEX seminar „European Consumers Law“ TAIEX, DG Enlargement, Europska komisija
2.10.2006. - 8.7.2009. Doktorica pravnih znanosti Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens Universität Graz
10.1.2006. - 30.1.2006. Wirtschaftssprache Deutsch - ösd ösd - Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.10.2004. - 6.6.2006. Magistrica pravnih znanosti Europa-Institut, Universität des Saarlandes
17.5.2004. - 14.6.2006. Tečajevi europskog i poredbenog prava (opći, posebni i napredni) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.10.1999. - 22.1.2004. Diplomirana pravnica Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - 1.12.2017. pravna savjetnica Ministarstvo financija Republike Hrvatske
1.2.2017. - pravna savjetnica Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
12.9.2015. - 19.9.2015. gostujuća predavačica Faculté Libre de Droit Université Catholique de Lille
26.9.2014. - 5.10.2014. gostujuća predavačica Faculté Libre de Droit Université Catholique de Lille
13.7.2014. - 19.7.2014. gostujuća predavačica Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
1.7.2013. - docentica Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
23.7.2012. - 25.7.2012. gostujuća predavačica Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
1.2.2012. - 30.6.2013. redaktorica pravnih prijevoda za engleski i njemački jezi Sud EU i European Personnel Selection Office (EPSO)
11.1.2010. - 1.7.2013. viša asistentica - znanstvena novakinja Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
7.1.2008. - sudski tumač za njemački jezik Postavljena rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci
1.7.2004. - 30.6.2006. sudska vježbenica - volonter Trgovački sud u Rijeci
15.5.2004. - 11.1.2010. asistentica - znanstvena novakinja Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

30.6.2016. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
28.2.2013. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
25.2.2013. Odabrana od Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost u dvadeset najuspješnijih znanstvenih novaka RH prema posebnim kriterijima izvrsnosti
18.12.2012. Zahvalnica Zaklade Sveučilišta u Rijeci za postignuća u 2012. godini koja pridonose promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
30.9.2012. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
14.2.2012. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2010./11. za područje društvenih i humanističkih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti
21.12.2011. Zahvalnica Zaklade Sveučilišta u Rijeci za postignuća u 2011. godini koja pridonose promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
29.11.2011. Citat od nezavisne odvjetnice Trstenjak u predmetu Suda EU C-453/10, Pereničová et Perenič
25.6.2011. Godišnja Državna nagrada za znanost za znanstvene novake u području društvenih znanosti za 2010. godinu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskog sabora
1.7.2010. Novčana potpora Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji izdavačke djelatnosti
1.4.2010. Nagrada za finaliste u natjecanju za nagradu Frederic Eisemann Award Best Team Orals od Udruženja za organizaciju i promociju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
1.3.2010. Nagrada austrijske Land Steiermark, Wissenschaft und Forschung u svrhu izdavačke djelatnosti
1.6.2008. Stipendija Max-Planck društva za poticanje znanstvene suradnje sa stranim zemljama u znanstveno-istraživačkog boravka
10.4.2008. Stipendija i priznanje Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja
10.10.2007. Stipendija Rektorske konferencije ARGE Alps-Adria
23.7.2007. Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za ak.god. 2007./2008.
6.10.2005. Stipendija njemačkog Saveznog Ministarstva vanjskih poslova (Auswärtiges Amt)
1.10.2002. Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvrsne studente

Članstva

4.7.2017. - European Civil Procedure, Universita degli Studi di Milano
12.12.2016. - Međunarodni uređivački odbor časopisa Studia Iuridica Toruniensia, Wydział Prawa i Administracji
1.10.2016. - Međunarodni uređivački odbor časopisa Harmonius: Journal of Legal and Social Studies in South East Europe
14.11.2014. - Global Legal Network
31.7.2014. - Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori - Lista arbitara
1.5.2013. - 15.3.2015. Radna skupina Sveučilišta u Rijeci: Priznavanje izvannastavnih aktivnosti kroz ECTS-bodove
1.11.2012. - Uređivački odbor časopisa Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
23.8.2012. - Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
9.1.2012. - 22.5.2017. Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci
15.12.2011. - The Common Core of European Private Law
1.10.2009. - 1.4.2013. Civil Law Forum for South East Europe, South East European Law School Network
10.4.2008. - Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD-Alumni
14.2.2007. - 1.5.2017. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta u Rijeci
11.12.2006. - Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupcima akademskog priznavanja i priznavanja razdoblja studija inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Pravnog fakulteta u Rijeci
15.4.2005. - Radna skupina 28. Zaštita potrošača i zdravlja u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom
15.1.2005. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo
22.1.2004. - Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Klinika za europsko pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2014. - 15.6.2015. Posredničko pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2014. - European Private Law (Erasmus)
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2014. - Consumer Protection Law (Erasmus)
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
13.7.2014. - 19.7.2014. Consumer Sales Contracts
Summer School on European and International Consumer Law
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
nastavnik
Norma sati:
1.9.2013. - 1.3.2016. European Contract Law
Programme de Master Droit International et Européen
Faculté Libre de Droit l'Université Catholique de Lille
nastavnik i nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2012. - 15.6.2013. Međunarodno privatno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2012. - 15.6.2013. Seminar Međunarodno privatno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2012. - 15.6.2013. Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu i SEPA
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
23.7.2012. - 25.7.2012. Consumer Credit Agreements
Summer School on European and International Consumer Law
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth
nastavnik
Norma sati:
1.10.2011. - Pravo zaštite potrošača
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2011. - Europsko privatno pravo
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2010. - 15.6.2011. Vježbe Međunarodno privatno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2010. - 15.6.2011. Europsko privatno pravo
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - 15.6.2012. Institucije Europske unije
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - 15.6.2010. Moot Court
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - Pravo zaštite potrošača
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2009. - Istraživački seminar Institucije Europske unije
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2009. - Case Study Institucije Europske unije
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2008. - 15.6.2009. Bankovno i burzovno pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2007. - Europsko pravo II
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2007. - Seminar Europsko pravo II
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2007. - Istraživački seminar Europsko pravo II
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik i sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2006. - 15.6.2008. Pravno pisanje
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2005. - 15.6.2007. Seminar Uvod u europsko pravo
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.10.2005. - 15.6.2006. Međunarodno trgovačko pravo
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

5.6.2006. - 15.6.2006. Judicial Protection in EU Law / Sudska zaštita u pravu EU
Poslijediplomski specijalistički tečaj Zavoda za europsko i usporedno pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati:

Javno djelovanje

Intervjui

1. 10.3.2013. - Mladi riječki znanstvenici među najboljim novacima u Hrvatskoj: Treba otići, ali i vratiti se
Novi list
Rijeka
2. 23.11.2012. - Znanost i biznis - planirano zastarijevanje i zaštita potrošača
Radio 101
Zagreb
3. 1.3.2012. - Intervju povodom dodijele Državne nagrade za znanost
Radio Rijeka
Rijeka
4. 6.10.2011. - Svečana sjednica Hrvatskoga sabora u povodu obilježavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske i svečana dodjela hrvatskih državnih nagrada za znanost
HRT-HTV 1
Zagreb