dr.sc. Marija Turk red. prof.


prostorija : 606
e-pošta : mturk@ffri.hr
mobitel : 098443566

Google Znalac
UNIRI profil

Obrazovanje

1.1.1984. - 1.1.1987. Doktor znanosti Poslijediplomski studij iz lingvistike Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1978. - 1.1.1982. magistar znanosti Poslijediplomski studij iz lingvistike Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.1969. - redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

29.4.2014. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području humanističkih znanosti
22.3.1993. Nagrada Grada Rijeke za "vrhunska ostvarenja u području fonologije hrvatskog jezika".

Članstva

1.1.2009. - Hrvatsko filološko društvo
1.1.2008. - 1.1.2013. Predsjednica Hrvatskog slavističkog odbora
1.1.1993. - Matica hrvatska
1.1.1990. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - 1.1.2014. Uvod u frazeologiju
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2012. - Frazeološka istraživanja
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2012. Frazeologija
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Semantika
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Lingvistika jezičnih dodira
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2005. - Teorija jezika
Jednopredmetni prediplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Teorija jezika
Dvopredmeni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

29.6.2017. - 10.7.2017. Kajkavska frazeologija
Valerija Pintarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet
15.5.2017. - 30.6.2017. O nekim pitanjima purizma u hrvatskome jeziku
Marija Mitar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet
1.7.2016. - 15.8.2016. Frazemi u hrvatskom prijevodu zbirke "Crni mačak i druge priče" Edgara Allana Poea
Araminčić, Lea
Frvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.5.2016. - 24.9.2016. Romanizmi u mjesnom govoru Lopara na Rabu
Škarić, Antonio
Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
3.5.2016. - 20.8.2016. Slika čovjeka u hrvatskoj paremiologiji
Wankiewicz, Paulina
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
3.5.2016. - 1.7.2016. Zoonimski frazemi motivirani stereotipima u hrvatskome i engleskome jeziku
Blašković, Martina
Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.5.2016. - 3.9.2016. Umjetnost u hrvatskoj frazeologiji
Bišćan, Sanja
hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2015. - Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema s onimskom sastavnicom
Dunja Zoričić
Dvopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.9.2015. - Eufemizmi u Rječniku Vladimira Anića i aktivnoj uporabi
Ana Sudec
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
15.9.2015. - Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa sastavnicom boja
Ivana Cindrić
Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
6.11.2014. - Romanizmi i germanizmi kao sastavnice hrvatskih frazema
Sara Blažina
Hrvatski jezik i književnost -
Filozofski fakultet
30.9.2014. - Hungarizmi i turcizmi kao sastavnice hrvatskih frazema
Diana Fumić
Hrvatski jezik i književnost -
Filozofski fakultet
18.9.2014. - Hrvatski kao jezik medija
Anita Tomas
Hrvatski jezik i književnost -
Filozofski fakultet
10.7.2014. - Hrvatski frazemi s onomastičkom sastavnicom
Anita Hodak
Diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2014. - 1.9.2014. Hrvatski jezik kao jezik medija
Tomas, Anita
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - Frazeologija mjesnoga govora Orleca (sintaktički i semantički aspekt i konceptualna analiza)
Antonela Deželić
Jednopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2011. - Metafora u elektrotehničkom nazivlju
Mirjana Jambrošić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Anglizmi u hrvatskome prijevodu knjige P.S. Volim te Cecelie Ahern
Lorena Kancijančić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Konceptualna analiza frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom i poljskom jeziku
Jelena Simić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Hrvatski frazemi s brojevnom sastavnicom
Ivana Svrtan
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
20.12.2010. - Hrvatski jezik na pragu Europske unije
Ana Simčić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
22.11.2010. - Holonimija i meronimija na primjerima frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku
Tanja Slaviček
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
11.10.2010. - Germanizmi u hrvatskome jeziku
Mirna Ćavar
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2010. - Neologizmi u hrvatskome jeziku
Hani Mohorovičić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2010. - Posuđenice u hrvatskom jeziku (s obzirom na jezik davalac)
Anita Pejić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.2010. - Koceptualna klasifikacija frazema mjesnoga govora Vrha
Josipa Mrakovčić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2010. - 15.9.2010. Germanizmi u hrvatskome jeziku
Čavar, Marina
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.11.2009. - Somatizmi u frazeologiji (na primjeru hrvatskog i engleskog jezika)
Ljiljana Buneta
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
21.10.2009. - Frazemski sinonimi i varijantni frazemi
Eva Al Damirja
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
6.10.2009. - Povijesni frazemi
Adriana Pavković
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2009. - Semantički opseg leksema srce i duša kao sastavnica frazema
Ivana Svrtan
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2009. - Imenice Bog/bog, vrag/đavao kao sastavnice frazema
Andreja Brusić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2009. - Prilog leksičnoj analizi Trsatskog statuta
Darja Šupljika
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2009. - Usporedba strukturno jednakih frazema i idioma s komponentom životinja u hrvatskom i engleskom jeziku
Una Matić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2009. - Hungarizmi u govoru Đurđevca
Ivana Topolčić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2009. - Frazemska sinonimija
Davorka Svoboda
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
16.6.2009. - Strukturna i semantičko-konceptualna analiza frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku
Martina Franković
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
26.5.2009. - Frazemi u pisanim medijima
Ana Grdaković
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
21.4.2009. - Koncept čovjekovih osobina u frazeologiji hrvatskoga jezika
Mlađana Žugić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
29.4.2008. - Usporedba hrvatske i njemačke frazeologije
Alen Mihelčić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
19.3.2007. - Podudarnosti u frazeologiji
Maja Opašić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2006. - Frazeologija mjesnoga govora Crikvenice
Andrea Car
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2005. - Frazemi hrvatskoga i engleskog jezika - podudarnosti i razlike
Anita Kuduz
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
14.6.2005. - Kalkiranje kao terminološki postupak
Iva Brajdić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
14.6.2005. - Latinske sentencije i hrvatski jezik
Barbara Renka
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
12.5.2005. - Poredbeni frazemi u hrvatskome i njemačkome jeziku
Martina Jovanović
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
19.4.2005. - Prilog poznavanju prevedenica nastalih prema njemačkome predlošku
Andrea Lerga
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.3.2005. - Frazeologija mjesnoga govora Krcula
Marija Barišić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
23.11.2004. - Frazeologija ravnogorskoga govora
Majda Burić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
2.9.2002. - Prilog poznavanju prevedenica prema engleskom modelu
Branka Drljača
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Turk, Marija
Međujezični dodiri i utjecaji: stranojezični elementi u leksiku hrvatskoga jezika
Riječki filološki dani - zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeciod 27. do 29. studenog 2014. 323-332 - 2016.

A2

2. Turk, Marija
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša
Hrvatski dijalektološki zbornik 179-187 - 2015.

3. Turk, Marija; Spicijarić Paškvan, Nina
Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom)
Animalistički frazemi u slavenskim jezicima; FF press Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1-14 - 2014.

A2

4. Marija Turk, Maja Opašić, Nina Spicijarić Paškvan
Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira
Zbornik Mađunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922-2009) 91-96 - 2014.

A2

5. Turk, Marija
Stranojezični elementi u rječnicima Dragutina Parčića( Foreign language elements in Dragutin Parčić's dictionaries )
Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (0449-363X) (2011) 195-3205 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=144494

A1

6. Turk, Marija; Opašić, Maja
O prihvatljivosti i prihvaćenosti zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku( The eligibility and acceptance of substitutes for loanwords in the Croatian language )
A tko to ide? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo - Hrvatska sveučilišna naklada 173-186 - 2013.

A2

7. Turk, Marija; Opašić, Maja; Spicijarić, Nina
Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji( Black on White: Black and White in the Croatian, Italian and German Phraseology )
Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.) / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). - Zagreb : FF press 269-282 - 2012.

A2

8. Turk, Marija; Opašić, Maja
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku( Cultural and historical context of creating calques in the Croatian language )
Kroatologija 1 300-316 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90678

A2

9. Turk, Marija
Status kolokacija u hrvatskim općim jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima( The status of collocations in Croatian monolingual and bilingual dictionaries )
Riječki filološki dani : zbornik radova sa 6. međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Badurina, L. ; Bačić-Karković, D. (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet - 2010.

A2

10. Turk, Marija; Sesar, Dubravka
Kalkovi - jedan oblik jezičnoga posuđivanja u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima( Calque - a form of linguistic borrowing in Croatian and other Slavic languages )
Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim 1. 111-119 - 2009.

A2

11. Turk, Marija; Opašić, Maja
Linguistic Borrowing and Purism in the Croatian Language
Suvremena lingvistika 65 73-88 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=61106

A1

12. Turk, Marija; Opašić, Maja
Supostavna raščlamba frazema( Contrasting Analysis of Phrasems )
Fluminensia 20 19-30 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=43123

A1

13. Turk, Marija
Hrvatski prijevodni ekvivalenti stručnog nazivlja u Parčićevim rječnicima( Croatian translation equivalents for the terminology in Parčić's dictionaries )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 18 41-52 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=9484

A1

14. Turk, Marija
Kalkovi: jezične inovacije i normativni problemi( Calques: language innovations and normative problems )
Od fonetike do etike / Pranjković, Ivo (ur.). - Zagreb : Disput 273-288. - 2005.

A2

15. Turk, Marija
Germanizmi u sjevernočakavskom arealu( Germanismen in nordčakavischen Areal )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 17 1-13 - 2005. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7112

A1

16. Turk, Marija;
Hrvatski u kontaktu tijekom 20. stoljeća
Hrvatski jezik u XX. stoljeću 423-447 - 2005.

A2

17. Turk, Marija
Neka odstupanja u antonimskoj simetriji u hrvatskom jeziku( Some deviations from antonymic symmetrics in Croatian )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 16 87-94 - 2004. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7143

A1

18. Turk, Marija;
Naporedna uporaba posuđenica i prevedenica u hrvatskome jeziku
Riječki filološki dani 6 - Zbornik radova 165-182 - 2004.

A2

19. Turk, Marija
Razumljivost i stilske značajke kalkova( Comprehension and stylistic characteristic of calques )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 15 9-24 - 2003. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10586

A1

20. Turk, Marija
Tipovi kalkova u hrvatskome i drugim slavenskim jezicima prema engleskome predlošku( Calques in Croatian and other slavic languages based on the english model )
Studia Slavica Savariensia 492-498 - 2003.

A2

21. Turk, Marija
Latentni stranojezični utjecaji na hrvatski( Latent foreign language influences on croatian language )
Zagrebačka slavistička škola / Jurković, Miljenko (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste 321-330. - 2003.

A2

22. Turk, Marija; Sesar, Dubravka
Kalkovi njemačkoga podrijetla u hrvatskome i u nekim drugim slavenskim jezicima( Loan translations in croatian and other slavic languages based on the german model )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 325-338 - 2003. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102671

A1

23. Fink, Željka; Turk, Marija
Koncept lijenosti u frazeologiji hrvatskoga, ruskog, talijanskog i njemačkog jezika( Concept of Laziness in the Phraseology of Croatian, Russian, Italian and German )
/ Stolac, Diana ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris (ur.). - Zagreb - Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku 247-258 - 2003.

24. Turk, Marija
Međučlanovi u antonimiji( Intermediate members in antonymy )
Riječki filološki dani, Zbornik radova 4 / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 519-528. - 2002.

A2

25. Turk, Marija; Pavletić, Helena
Kalkovi u hrvatskim dvojezičnim i višejezičnim rječnicima( Calque in Croatian bilingual and multilingual dictionaries )
Filologija 263-273 - 2002.

A1

26. Turk, Marija
Tvorbene značajke kalkova (pridjevi, glagoli, prilozi)( Word formation characteristics of calques (adjectives, verbs, adverbs) )
Fluminensia 14 47-66 - 2002. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10675

A1

27. Turk, Marija
Tvorbene značajke kalkiranih imenica( Word formation Characteristics of calqued Nouns )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27 267-280 - 2001. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102943

A1

28. Turk, Marija; Pavletić, Helena
Poluprevedenice - jedan oblik neologizama( Loan blends - a form of neologism )
Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I / Sesar, Dubravka (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet 643-647. - 2001.

29. Turk, Marija
Sociolingvističke pretpostavke za arhaizaciju i revitalizaciju leksema (na primjeru hrvatskog jezika)( Sociolinguistic Prerequisites for Lexeme Archaisation and Revitalisation (Illustrated by Examples from Croatian) )
WspoŁczesna leksyka - 2001.

A2

30. Turk, Marija
Neologizacija i arhaizacija leksema( Creation of Neologisms and Archaisation of Lexemes )
Bibliotheca Croatica Hungariae / Blažetin, Stjepan (ur.). - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod 98-111. - 2000.

A2

31. Turk, Marija
Višečlani izrazi s desemantiziranom sastavnicom kao nominacijske jedinice( Complex Words with desemantized Component as nominal Unit )
Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 477-486. - 2000.

A2

32. Turk, Marija; Pavletić, Helena
Posrednički jezici u kalkiranju( Intermediary Languages in Loan Translation )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25 359-375 - 1999. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103184

A1

33. Turk, Marija; Stojić, Aneta
Pridjevska antonimija i negacija u hrvatskome i njemačkome jeziku( Adjectival antonymy and negation in the Croatian and German language )
Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike 805-815 - 1999.

A2

34. Turk, Marija
Semantičke posuđenice - jedan oblik prevedenica( Semantic Loans - One Form of Translation Words )
Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 519-528. 519-528. - 1998.

A1

35. Turk, Marija
Prevedeno nazivlje u Šulekovu rječniku( Translated Terminology in Šulek's Dictionary )
Zbornik o Bogoslavu Šuleku / Moguš, Milan (ur.). - Zagreb : HAZU 177-190. - 1998.

A2

36. Turk, Marija; Bogović, Sanja
O nekim semantičkim odnosima u frazeologiji( On Some Semantic Relations in Phraseology )
Zbornik radova VI. međunarodnih slavističkih dana ; u: Bibliotheca Croatica Hungariae / Gadanji, Karlo (ur.). - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod 203-211. - 1998.

A2

37. Turk, Marija
Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku( Semantic Loans in the Croatian Language )
Croatica 45/46 203-213 - 1997.

A2

38. Turk, Marija
Jezični kalk: tipologija i nazivlje( Language calques: typology and terminology )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 9 85-104 - 1997.

A1

39. Turk, Marija
Modeli kalkiranja u slavenskim jezicima određeni povijesnim kontaktom( Calque models in Slavic languages conditioned by historical contacts )
Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1 / Stjepan Damjanović (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo 381-392 - 1997.

A2

40. Turk, Marija
Hungarizmi u hrvatskoj frazeologiji( Hungarian words in Croatian idioms )
Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika / Stjepan Blažetin, ml. (ur.). - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod (Horvat tudomanyos kutatok egyesülete) 265-274. - 1997.

A2

41. Turk, Marija;
Prilog proučavanju čakavske frazeologije (na građi iz krčkih govora)
Suvremena lingvistika 43-44 313-324 - 1997. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=37473

A1

42. Turk, Marija
Fran Kurelac i Riječka filološka škola
Zbornik radova Riječki filološki dana I. 7-15 - 1996.

43. TURK, Marija;
Inherentna distinktivna obiljeŽja i distribucija fonema u hrvatskome jeziku
Govor 13 41-54 - 1996.

A1

44. Turk, Marija
Jezični purizam
Fluminensia 63-79 - 1995.

A1

45. Turk, Marija
Njemačke primljenice u hrvatskome jeziku
Nemzetközi szlavisztiai napok V 183-193 - 1995.

A2

46. Turk, Marija;
Naznake o podrijetlu frazema
Fluminensia 6 37-47 - 1994.

A1

47. Turk, Marija
Leksički i semantički kalkovi
Fluminensia 39-48 - 1993.

A1

48. Turk, Marija
Teorijski i praktični problemi kalkiranja.
Jezik tako in drugače - Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije 339-386 - 1993.

A2

49. Turk, Marija
Glagolski oblici u čakavštini zapanog dijela otoka Krka
Fluminensia 103-112 - 1992.

A1

50. Turk, Marija
Književnojezična koncepcija Riječke filološke škole
Croatica 277-386 - 1992.

A2

51. Turk, Marija
Fonetika, fonologija i morfologija
Fluminensia 163-168 - 1990.

A1

52. Turk, Marija
Semantički kalkovi u hrvatskom jeziku (prilog poznavanju semantičkih kalkova njemačkog modela)
Dometi 345-352 - 1990.

A2

53. Turk, Marija
Književnojezični nazori u Kurelčevoj knjizi "Fluminensia"
Fluminensia 16-25 - 1990.

A1

54. Turk, Marija i Karković, Danijela
Problem određivanja i uporabe nekih termina (lingvističko-antropološki pristup)
Rječnik i društvo - Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji održanog 11 - 13. X. 1989. u Zagrebu 357-361 - 1989.

A2

55. Turk, Marija
O potencijalnim (orto)grafijskim rješenjima i nekim realizacijama u tekstovima riječkog "Razgovora"
Dometi 479-486 - 1989.

A2

56. Lukežić, Iva; Marija Turk
Mjesni govor Milohnića
Zbornik radova Otok Krk - zapadni dio posebno izdanje 231-255 - 1986.

A2

57. Turk, Marija; Cek, Ksenija; Martinčić, Edita
Funkcionalnost postojećeg modela razvijanja pisanog izraza studenata nastavničkih fakulteta
Suvremena metodika nastave hrvatskoga ili srpskoga jezika 36-43 - 1986.

A2

58. Turk, Marija
Interferencija na prozodijskom planu
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 125-131 - 1985.

A2

59. Turk, Marija
Pogreške u izgovoru njemačkog jezika s obzirom na dijalektalni adstrat kraja u kojem učenik živi
Godišnjak za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije 145-157 - 1984.

A2

60. Turk, Marija
Struktura sloga i njezin utjecaj na izgovor stranog jezika
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 209-215 - 1983.

A2

61. Turk, Marija
Tipovi pogrešaka u izgovoru konsonata njemačkog jezika.
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 241 - 247 - 1982.

A2

62. Turk, Marija
O grafemsko-fonemskim odnosima u Hermanovoj knjizi "Brašno duhovno"
Fluminensia 109-116

A1

63. Turk, Marija
Elementi interferencije u izgovoru vokala njemačkog jezika
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 339-349

A2

64.

hrvatski dijalektološki

Znanstvene knjige

1. suautor
Aneta Stojić / Marija Turk
Deutsch-kroatische Sprachkontakte - Historische Entwicklung und aktuelle Perspektiven auf lexikalischer Ebene
Knjiga Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Tübingen, NJemačka - 2017.
2. Urednik knjige

A tko to ide - Hrvatski prilozi XV. međunarodnog slavističkog kongresa
Zbornik radova Marija Turk i Maja Opašić Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb - 2013.
3. Autor knjige

Marija Turk, Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira
ur. Anita Šikić Hrvatska sveučilišna naklada - Filozofski fakultet u RIjeci Zagreb - 2013.
4. Urednik knjige

Peti hrvatski slavistički kongres I. i II.
Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u rijeci 0d 7. do10 rujna 2010. Marija Turk i Ines Srdoč-Konestra Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2012.
5. Urednik knjige

Riječki filološki dani 2 - Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani
Marija Turk Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 1998.
6. Autor knjige

Iva Lukežić, Marija Turk, Govori otoka Krka
Analize, portreti, studije ur. Ivo Volčić Libellus Crikvenica - 1998.
7. Urednik knjige
Marija Turk
Riječki filološki dani 1 - Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani 1
Pedagoški fakultet u Rijeci Rijeka - 1996.
8. Autor knjige
Marija Turk
Fonologija hrvatskoga jezika (raspodjela fonema)
Izdavački centar Rijeka i Tiskara Varaždin Rijeka - 1992.

Pozvana predavanja

1. Turk, Marija
Lingvokulturološki pogled na frazeologiju
Rijeka - 16.10.2015.
2. Marija Turk
Međujezični dodri i utjecaji: stranojezični elementi u leksiku hrvatskoga jezika
Rijeka - 27.11.2014.
3. Marija Turk
Status kolokacija; u hrvatskim jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima.
Rijeka - 6.11.2008.

Kongresna priopćenja

1.
Marija Turk, Željka Macan
Osjećaj (ne)sreće u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji referat International conference "Phraseology and (naive)psychologie Graz, Austria - 9.4.2016.
2.
Marija Turk
Lingvokulturološki pogled na frazeologiju pozvano predavanje Pogledi na književne i jezične teme Rijeka - 16.10.2015.
3.
Marija Turk
Proučavatelji hrvatsko-mađarskih jezičnih doddira referat Od početaka do danas. 120 godina budimpeštanske kroatistike Budipešta, Mađarska - 3.12.2014.
4.
Marija Turk
Međujezični dodiri i utjecaji: stranojezični elementi u leksiku hrvatskoga jezika pozvano predavanje Riječki filološki dani X. Rijeka - 27.11.2014.
5.
Marija Turk i Nina Spicijarić Paškvan
Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom) referat Animalistički frazemi u slavenskim jezicima Zagreb - 21.3.2014.
6.
Marija Turk i Maja Opašić
O prihvatljivosti i prihvaćenosti zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku referat XV. međunarodni slavistički kongres Minsk, Bjelorusija - 22.8.2013.
7.
Marija Turk, Maja Opašić, Nina Spicijarić Paškvan
Prinosi Žarka Muljkačića lingvistici jezičnih dodira referat Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića Zagreb - 15.11.2012.
8.
Marija Turk i Maja Opašić
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku referat Prva međunarodna kroatološka konferencija Zagreb - 1.10.2010.
9.
Marija Turk
Stranojezični elementi u rječnicima Dragutina Parčića. referat V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup “Povijesna leksikologija i leksikografija – Računalna leksikologija i leksikografija Zagreb - 4.12.2009.
10.
Marija Turk, Maja Opašić i Nina Spicijarić Paškvan
Boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji referat Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.), Zagreb - 13.1.2009.
11.
Marija Turk
Status kolokacija u hrvatskim jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima pozvano predavanje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka - 8.11.2008.
12.
Marija Turk i Maja Opašić
Poredbeni opis frazema u hrvatskome i drugim jezicima referat Međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb - 20.9.2007.
13.
Marija Turk
Semantička ekstenzija prevedenica referat Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin - Čakovec - 7.9.2006.
14.
Marija Turk
Hrvatski u kontaktu tijekom XX. stoljeća. referat Znanstveni skup Hrvatski u XX. stoljeću Zagreb - 1.1.2005.
15.
Marija Turk
Naporedna uporaba posuđenica i prevedenica u hrvatskome jeziku referat Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 6 Rijeka - 19.11.2004.
16.
Marija Turk
Kalkovi: jezične inovacije i normativni problemi referat Hrvatski jezikoslovni kolokvij u povodu 70. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Silića Zagreb - 27.3.2004.
17.
Marija Turk
Latentni stranojezični utjecaji na hrvatski jezik. referat XIII. međunarodni slavistički kongres Ljubljana - 17.8.2003.
18.
Marija Turk
Stranojezični elementi u rječnicima Dragutina Parčića referat VI. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, Mađarska - 5.12.2002.
19.
Marija Turk
Strane riječi u rječnicima Dragutina Parčića referat VI. međunarodni kroatistički skup Pečuh Mđarska - 4.12.2002.
20.
Marija Turk
Razumljivost i stilske značajke kalkova referat Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani IV Rijeka - 15.11.2002.
21.
Marija Turk
Razumljivost i stilske značajke kalkova referat Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka - 15.11.2002.
22.
Marija Turk
Hrvatski prijevodni ekvivalenti stručnog nazivlja u Parčićevim rječnicima referat Treći hrvatski slavistički kongres Zadar - 17.10.2002.
23.
Marija Turk i Dubravka Sesar
Kalkovi - jedan oblik jezičnog prožimanja (na primjeru hrvatskoga i drugih slavenskih jezika) referat Međunarodni slavistički dani Szombathely (Mađarska) - 23.5.2002.
24.
Marija Turk i Helena Pavletić
Kalkovi u hrvatskim višejezičnim rječnicima referat III. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Zagreb - 15.11.2001.
25.
Marija Turk i Željka Fink Arsovski
Koncept lijenosti u frazeologiji hrvatskoga, ruskog, talijanskog i njemačkog jezika referat Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici“; Opatija - 18.5.2001.
26.
Marija Turk
Mieczysław Małecki i krčka čakavština referat Znanstveni skup uz 70. obljetnicu knjige Przeg2000lądu słowiańskich gwar Istrii Pula - 11.12.2000.
27.
Marija Turk
Mieczysław Małecki i krčka čakavština referat Znanstveni skup uz 70. obljetnicu knjige Przeglądu słowiańskich gwar Istrii Pula - 11.12.2000.
28.
Marija Turk
Mieczysław Małecki i krčka čakavština referat Znanstveni skup uz 70. obljetnicu knjige Przeglądu słowiańskich gwar Istrii Pula - 11.12.2000.
29.
Marija Turk
Međučlanovi u antonimiji referat Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 4 Rijeka - 4.12.2000.
30.
Marija Turk
O nekim pitanjima antonimije u hrvatskome jeziku referat V. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, Mađarska - 24.11.2000.
31.
Marija Turk
Onekim pitanjima antonimije u hrvatskome jeziku referat V. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh Mđarska - 24.11.2000.
32.
Marija Turk
O nekim pitanjima antonimije u hrvatskome jeziku referat V. međunarodni kroatistički skup Pečuh Mađarsks - 24.11.2000.
33.
Marija Turk
Germanizmi u sjevernočakavskom arealu referat II. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Zagreb - 13.11.2000.
34.
Marija Turk, Helena Pavletić
Poluprevedenice jedan oblik neologizama referat Drugi hrvatski slavistički kongres Osijek - 16.9.1999.
35.
Marija Turk i Aneta Stojić
Pridjevski antonimi u hrvatskom i njemačkom jeziku referat XIII. savjetovanje Društva za primijenjenu lingvistiku o pragmalingvistici Opatija - 7.5.1999.
36.
Marija Turk
Višečlani izrazi s desemantiziranom sastavnicom kao nominacijske jedinice referat Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani III. Rijeka - 4.12.1998.
37.
Marija Turk, Sanja Bogović
O nekim semantičkim odnosima u frazeologiji referat V. međunarodni slavistički dani Szombathely (Mađarska) - 4.5.1998.
38.
Marija Turk
Semantičke posuđenice u hrvatskom jeziku. referat XII. međunarodni slavistički kongres Krakow, Poljska - 1.1.1998.
39.
Marija Turk
Neologizacija i arhaizacija leksema (oprimjerene hrvatsko-mađarskim dodirima) referat Međunarodni slavistički skup Pečuh (Mađarska) - 1.1.1998.
40.
Marija Turk
Višečlani izrazi s desemantiziranom sastavnicom kao nominacijske jedinice referat Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 3 Rijeka - 1.1.1998.
41.
Marija Turk
Sociolingvističke pretpostavke za arhaizaciju i revitalizaciju leksema (na primjeru hrvatskoga jezika) referat Međunarodna znanstvena konferencija Współczesna leksyka Łódź (Poljska) - 28.11.1997.
42.
Marija Turk
Sementičke posuđenice – jedan oblik prevedenica referat Otvorena pitanja hrvatske leksikografije Zagreb - 1.1.1997.
43.
Marija Turk
Veberova književnojezična koncepcija referat Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 2 Rijeka - 5.12.1996.
44.
Marija Turk
Hungarizmi u hrvatskoj frazeologiji. referat III. međunarodni slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika - Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika Pečuh (Mađarska) - 26.6.1996.
45.
Marija Turk
Izoglose starohrvatskih fonema u krčkim govorima referat VIII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb - 17.5.1996.
46.
Marija Turk
Inherentna distinktivna obilježja i distribucija fonema u hrvatskome jeziku referat XIII. znanstvenoj konferenciji Međunarodne komisije za fonetiku i fonologoiju slavenskih jezika Međunarodnoga slavističkoga komiteta Zagreb - 16.1.1996.
47.
Marija Turk
Prevedeno nazivlje u Šulekovu rječniku referat Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku Zagreb - 23.11.1995.
48.
Marija Turk
Status hrvatskoga jezika na visokim učilištima u zemljama njemačkog govornog područja. referat Prvi hrvatski slavistički kongres Pula - 1.1.1995.
49.
Marija Turk
Njemačke primljenice u hrvatskom jeziku. referat V. međunarodni slavistički dani Szombathely (Mađarska) - 5.6.1994.
50.
Marija Turk
Riječka filološka škola referat Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 1 Rijeka - 1.3.1994.
51.
Marija Turk
Teorijski i praktični problemi kalkiranja referat Međunarodni znanstveni skup Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije Ljubljana - 1.5.1993.
52.
Marija Turk
Književnojezična koncepcija Riječke filološke škole referat XI. međunarodni kongresu slavista Bratislava, Slovačka - 1.1.1993.
53.
Marija Turk
Ljudevit Jonke i standardologija referat Znanstveni skup uz 365. godišnjicu osnutka Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci Rijeka - 1.11.1992.
54.
Marija Turk
Kalkirani gramatički termini referat Međunarodni znanstveni skup Jezici i kulture u doticajima Pula - 11.10.1990.
55.
Marija Turk i Danijela Bačić-Karković
Problem određivanja i uporabe nekih termina (lingvističko-antropološki pristup) referat IV. konferencija o leksikografiji i lrksikologiji "Rječnik i društvo" Zagreb - 12.10.1989.
56.
Marija Turk
Fonetsko-fonološka struktura narječja i njezin utjecaj na izgovor stranog jezika referat Simpozij govorne komunikacije Zagreb - 15.12.1984.
57.
Marija Turk
Pogreške u izgovoru njemačkog jezika s obzirom na dijalektalni adstrat kraja u kojem učenik živi referat Treći kongres Saveza društva za primijenjenu lingvistiku Sarajevo - 3.6.1983.
58.
Marija Turk
Pogreške u izgovoru njemačkog jezika s obzirom na dijalektalni adstrat kraja u kojem učenik živi referat Treći kongres Saveza društva za primijenjenu lingvistiku Sarajevo - 3.6.1983.
59.
Marija Turk
Sociolingvističke pretpostavke za arhaizaciju i revitalizaciju leksema (na primjeru hrvatskoga jezika) referat Međunarodna znanstvena konferencija Współczesna leksyka Łódź, Poljska
60.
Marija Turk
Jezik čakavskog pjesništva referat Čakavsko pjesništvo od Gervaisa do danas Opatija
61.
Marija Turk
O potencijalnim (orto)grafijskim rješenjima i nekim realizacijama u tekstovima riječkog"Razgovora" referat Znanstveni skup Dijalekt i književni jezik Zagreb

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; voditeljica; Sveučilište u Rijeci; 33.114,70;
2. 1.1.2013. -
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; voditeljica; Sveučilište u Rijeci; 33.114,70;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; voditelj; MZOS; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Kalkiranje u hrvatskoj terminologiji ; voditelj; MZOS; ;
5. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Istraživanje u hrvatskoj leksikologiji ; voditelj; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Branka Barčot; Doktorat Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njamačkoj frazeologiji; Posljediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.; srpanj 2014.;
2. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Maja Opašić; Doktorat Biblizmi u hrvatskome jeziku; Poslijediplomski doktorski studij kroatistike; 9. listopada 2013.;
3. 1.1.2004. - 1.1.2015.
Željka Macan; Doktorat Frazemi s brojevnom sastavnicom u hrvatskom i njemačkom jeziku; Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; 6. 5. 2015. ;
4. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Aneta Stojić; Doktorat Hrvatsko-njemački jezični dodiri (sinkronijski i dijakronijski pristup); Doktorski studij opće lingvistike; 8. lipnja 2006.;

Znanstveni skupovi

1. 8.4.2016. - 10.4.2016.
Slavofraz 2016: International conference “Phraseology and (naive) psychology“ Graz predavač
2. 16.10.2015. - 17.10.2015.
Međunarodna studentska konferencija Pogledi na književne i jezične teme Rijeka predavač
3. 27.11.2014. - 29.11.2014.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani X Rijeka predavač
4. 10.9.2014. - 13.9.2014.
VI hrvatski slavistički kongres Vukovar i Vinkovci član Programskog odbora
5. 21.3.2014. - 22.3.2014.
Animalistički frazemi u slavenskim jezicima Zagreb predavač
6. 20.8.2013. - 27.8.2013.
XV. međunarodni slavistički kongres Minsk, Bjelorusija predsjednica Organizacijskog odbora za Hrvatsku i predavačica
7. 15.11.2012. - 17.11.2012.
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.) Zagreb predavač
8. 7.9.2010. - 10.9.2010.
Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka predsjednica Organizacijskog odbora
9. 3.12.2009. - 4.12.2009.
V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup “Povijesna leksikologija i leksikografija – Računalna leksikologija i leksikografija Zagreb predavač
10. 13.11.2009. - 14.11.2009.
Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.) Zagreb predavač
11. 1.10.2009. - 3.10.2009.
I. međunarodna kroatološka konfrenecija Zagreb predavač
12. 16.11.2008. - 18.11.2008.
Međunarodni kroatistički skup Riječki filološki dani VII Rijeka predavač
13. 20.9.2007. - 22.9.2007.
Međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb predavač
14. 5.9.2006. - 8.9.2006.
IV. hrvatski slavistički kongres Varaždin - Čakovec predavač
15. 20.1.2005. - 21.1.2005.
Znanstveni skup Hrvatski u XX. stoljeću Zagreb predavač
16. 18.11.2004. - 20.11.2004.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani VI Rijeka predavač
17. 15.12.2003. - 21.12.2003.
XVI. međunarodni slavistički kongres Ljubljana predavač
18. 4.12.2002. - 6.12.2002.
VI. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh predavač
19. 15.10.2002. - 19.10.2002.
Treći hrvatski slavistički kongres Zadar predavač
20. 23.5.2002. - 24.5.2002.
Međunarodni slavistički dani Szombathely predavač
21. 15.11.2001. - 16.11.2001.
Treći međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Zagreb predavač
22. 18.5.2001. - 19.5.2001.
Savjetovanje HDPL-a „Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici“ Opatija predavač
23. 11.12.2000. - 11.12.2000.
Znanstveni skup uz 70. obljetnicu knjige Przeglądu słowiańskich gwar Istrii Pula predavač
24. 3.12.2000. - 5.12.2000.
Međunarodni slavistički znanstveni skup Riječki filološki dani IV Rijeka predavač
25. 24.11.2000. - 25.11.2000.
V. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, predavač
26. 24.11.2000. - 25.11.2000.
V. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh predavač
27. 13.11.2000. - 14.11.2000.
Deveti znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb predavač
28. 14.9.1999. - 18.9.1999.
Drugi hrvatski slavistički kongres Osijek predavač
29. 7.5.1999. - 8.5.1999.
XIII. savjetovanje Društva za primijenjenu lingvistiku o pragmalingvistici Opatija predavač
30. 3.12.1998. - 5.12.1998.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani III. Rijeka predavač
31. 27.8.1998. - 2.9.1998.
XII. međunarodni slavistički kongres Krakow predavač
32. 19.6.1998. - 20.6.1998.
Međunarodni slavistički skup Pečuh predavač
33. 27.11.1997. - 29.11.1997.
Otvorena pitanja hrvatske leksikografije Zagreb predavač
34. 5.12.1996. - 7.12.1996.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 2 Rijeka predsjednica Organizacijskog odbora i predavačica
35. 16.5.1996. - 17.5.1996.
III. međunarodni slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika - Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika" Pečuh predavač
36. 16.5.1996. - 17.5.1996.
VIII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb predavač
37. 16.1.1996. - 17.1.1996.
XIII. znanstvena konferencija Međunarodne komisije za fonetiku i fonologoiju slavenskih jezika Međunarodnoga slavističkoga komiteta Zagreb predavač
38. 23.11.1995. - 24.11.1995.
Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku Zagreb predavač
39. 19.9.1995. - 23.9.1995.
Prvi hrvatski slavistički kongres Pula predavač
40. 1.12.1994. - 3.12.1994.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 1 Rijeka predsjednica Organizacijskog odbora i predavačica
41. 31.8.1993. - 9.9.1993.
XI. međunarodni kongres slavista Bratislava predavač
42. 2.6.1993. - 4.6.1983.
Treći kongres Saveza društva za primijenjenu lingvistiku Sarajevo predavač
43. 23.11.1992. - 24.11.1992.
Znanstveni skup uz 365. godišnjicu osnutka Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci Rijeka predavač
44. 11.10.1990. - 12.10.1990.
Međunarodni znanstveni skup Jezici i kulture u doticajima Pula predavač
45. 5.10.1989. - 13.10.1989.
IV. konferencija o leksikografiji i leksikologiji „Rječnik i društvo" Zagreb predavač
46. 14.12.1984. - 16.12.1984.
Simpoziju govorne komunikacije Zagreb predavač
47. -
Simpozij Čakavsko pjesništvo od Gervaisa do danas Opatija predavač
48. -
Znanstveni skup Dijalekt i književni jezik Zagreb predavač
49. -
Prvi kongres Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije „Jezik tako in drugače“ Ljubljana predavač
50. -
V. međunarodni slavistički dani Szombathely predavač
51. -
Simpozij o Košljunu Košljun - Punat predavač
52. -
Okrugli stol Recimo koju o Franu Kurelcu, u organizaciji Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci Rijeka predavač
53. -
Međunarodna znanstvena konferencija Współczesna leksyka Łódź predavač
54. -
VI. međunarodni slavistički dani Szombathely predavač
55. -
Hrvatski jezikoslovni kolokvij u povodu 70. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Silića Zagreb predavač
56. -
Znanstveni skup Od početaka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti Budimpešta predavač

Uredništva časopisa

1. 1.1.2002. - 1.1.2008. Fluminensia - Časopis za filološka istraživanja

Recenzije

1. 2015. Aneta Stojić: Lexikologie und Lexikographie (Lehr-und Uebungsbuch)
2. 2015. Branka Bercot: Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji
3. 2014. Matulina, Željka: Lexikalische und phraseologische Besonderheiten der kroatischen und deutschen Jugendsprache. Sveučilište u Zadru
4. 2014. Antica Menac, Zˇeljka Fink - Arsovski, Radomir Venturin: Hrvatski frazeolosˇki rjecˇnik. Zagreb: Naklada Ljevak (drugo pršireno izdanje)
5. 2013. Željka Matulina: Lexikalische und phraseologische Besonderheiten in der kroatischen und deutschen Jugendsprache
6. 2012. Željka Fink (ur.): Zbornik radova posvećen akademkinji Antici Menac. Zagreb: Filozofski fakultet i i Naklada FF-press
7. 2012. Aneta Stojič: Kolokacije: prilog teoriji i praksi
8. 2007. Marko Samardžija (ur.): Vidjeti Ohrid (Referati hrvatskih sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu u Ohridu. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo i Hrvatska sveučilišna naklada (2008)
9. 2006. Antica Menac: Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra (2007)
10. 2004. Vesna Muhvić-Dimanovski Neologizmi: problemi teorije i primjene. FF press Filozofski fakultet Zagreb
11. 2002. Antica Menac, Zˇeljka Fink - Arsovski, Radomir Venturin: Hrvatski frazeolosˇki rjecˇnik. Zagreb: Naklada Ljevak (2003)

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2006. - 1.1.2008. - predstojnica
Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski jezik
2. 1.1.1998. - 1.1.2000. - prorektorica za nastavu
Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.1992. - 1.1.1996. - pročelnica
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2005. - 1.1.2012. - član
Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika
2. 1.1.2005. - 1.1.2009. - član
Odbor za hrvatske lektorate u inozemstvu
3. 1.1.2005. - 1.1.2008. - predsjednica
Matični odbor za područje humanističkih znanosti – polje filologije
4. 1.1.2005. - 1.1.2007. - član
Odbor za dodjelu nagrade Ivan Filipović
5. 1.1.2000. - 1.1.2003. - član
Znanstveno vijeće Ministarstva znanosti i tehnologije
6. 1.1.2000. - 1.1.2003. - predsjednica
Područno znanstveno vijeće humanističkih znanosti u Ministarstvu znanosti i tehnologije
7. 1.1.2000. - 1.1.2003. - član
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost
8. 1.1.2000. - 1.1.2003. - predsjednica
Stručno povjerenstvo za podjelu državnih nagrada za humanističke znanosti