Neven Varljen prof.

Tehnički fakultet Zavod za mat,fiziku,str.jezike i kineziologiju

e-pošta : nvarljen@riteh.hr

Obrazovanje

- Profesor matematike i fizike Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Znanstveni novak Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
- Profesor fizike Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
- Asistent, Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Matematika 1 i 2
Strojarstvo, Računarstvo, Elektrotehnika, Brodogradnja
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: