Doc.dr.sc. Goran Volf dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

e-pošta : goran.volf@gradri.uniri.hr
prostorija : G-225
konzultacije : Ponedjeljak 15 do 17 ili prema dogovoru (e-mail)
telefon : 051/563-756

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Schoolar 35 3 2
Hrvatska znanstvena bibliografija
ORCID
Research Gate
ResearcherID
Scopus 24 2

Obrazovanje

18.6.2018. - Mentorska radionica Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Radionica CarNet Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - E učenje Moodle radionica Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Teaching professionals to teach Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Radionica: Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi Filozovski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Analysis of Environmental Data with Machine Learning Methods Institut Jožef Štefan u Ljubljani, Slovenija
1.1.2007. - Sakupljanje i obrada podataka Centar za istraživanje mora u Rovinju (Institut Ruđer Bošković)
1.1.2006. - 1.1.2012. Dr.sc. Hidrotehnika Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. Dipl.ing.građ. Hidrotehnika Građevinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Docent Održavanje vježbi i predavanja Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2016. Viši asistent Održavanje vježbi Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2012. Znanstveni novak/asistent Održavanje vježbi Građevinski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Najbolji student hidrotehničkog usmjerenja 2006. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci

Članstva

1.1.2007. - Hrvatsko hidrološko društvo (HHD)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Vodogradnje
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 45
1.1.2012. - Opskrba vodom i kanalizacija
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
nositelj kolegija/suradnik
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2010. Regulacije i melioracije
Diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2007. - Osnove hidrotehnike
Preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 120
1.1.2007. - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2007. - Hidrotehničke građevine
Diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2011. Hidrotehničke građevine urbanih područja
Specijalistički diplomski stručni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Hidrotehničke građevine
Sveučilišni dodiplomski (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Odvodnja
Sveučilišni dodiplomski (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Regulacije vodotoka
Sveučilišni dodiplomski (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Vodogradnje
Stručni (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 75
1.1.2005. - 1.1.2008. Opskrba vodom i kanalazacija
Stručni (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

10.7.2019. - Idejno rješenje sustava odvodnje naselja Škurinje
Filip Salopek
Prediplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
10.7.2019. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava grada Duge Rese
Filip Benić
Prediplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
10.7.2019. - Odvodnja sanitarnih otpadnih naselja Sinjoretovo – Zadar
Marino Žuža
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2018. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava grada Krka
Raul Pešić
Preddiplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2018. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava grada Senja
Mario Samaržija
Preddiploski stručni studij građevinarsvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2018. - Analiza različitih oblika poprečnih presjeka te vrste obloge na protočnost vodotoka/kanala
Ines Kolar
Preddiploski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2018. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda grada Vrbovsko (komentor)
Vedran Despot
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2018. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Brašćine-Pulac-Lukovići (komentor)
Karla Fadljević
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultetu Rijeci
1.1.2018. - Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda naselja Klanfari (komentor)
Martina Rogić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Idejno rješenje sustava odvodnje naselja Mrkopalj i Sunger
Viktoria Kauzlarić
Preddiplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Grižane-Belgrad
Stjepan Marušić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Idejno rješenje nasute brane Grobnik u Istri (komentor)
Ivan Banić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Rapavel, Anžići i Smolići (komentor)
Martina Fabić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Loborika (komentor)
Gabrijela Kablar
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Idejno rješenje sustava odvodnje naselja Poličnik (komentor)
Ante Brkić
Preddiplomski stručni studij građevinarsvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Idejno rješenje betonske gravitacijske brane Križ potok (komentor)
Hrvoje Cindrić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda dijela Aglomeracije Ludbreg (komentor)
Neven Golubić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Lovranska Draga i Liganj - Tuliševica (komentor)
Marko Negrić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Idejno rješenje nasute brane Momjan (komentor)
Luka Racar
Sveučilišni diplomski studij građevnarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Ispusti otpadnih voda (komentor)
Marija Cindrić
Sveučilišni prediplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Idejno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Hreljin (komentor)
Doris Kalc
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava grada Novigrada (komentor)
Ivan Košeto
Prediplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Odvodnja i procišcavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Kanfanar, Burici i Marici (komentor)
Hrvoje Pongrac
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Idejno rješenje nasute brane Križ potok (komentor)
Domagoj Vince
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava naselja Turanj (komentor)
Mario Plejić
Prediplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

18.6.2018. - Radionica za mentorstvo doktorandima


Norma sati:
1.1.2017. - CarNET radionica


Norma sati:
1.1.2016. - E učenje Moodle radionica


Norma sati:
1.1.2015. - Teaching professionals to teach


Norma sati:
1.1.2014. - Radionica: Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 5 ECTS
1.1.2010. - Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš


Norma sati:
1.1.2008. - Analysis of Environmental Data with Machine Learning Methods


Norma sati:
1.1.2007. - Sakupljanje i obrada podataka


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. I Kolar, G Volf, E Žic
Analiza protočnosti kanala različitih oblika poprečnih presjeka i obloženosti
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 21 193-207 - 2019. https://hrcak.srce.hr/217598

2. G Volf
Upotreba strojnog učenja u modeliranju vodenih ekosustava
7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode - 2019.

3. N Ožanić, I Sušanj Čule, G Volf, N Krvavica, E Žic
Hidrološka analiza varijacija razine vode jezera Vrana na otoku Cresu
7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode - 2019.

4. N Krvavica, I Ružić, G Volf
Computational Efficiency of Semi-Analytic Roe Solver for Two-Layer Shallow Water Systems in Simulating Geophysical Flows
EGU2019: Geophysical Research Abstracts - 2019.

5. G Volf, N Krvavica, N Dragičević, E Žic
Upravljanje slivnim područjem s obzirom na stanje morskog ekosustava sjevernog Jadrana
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI - 2018.

6. E Žic, N Ožanić, G Volf, I Sušanj Čule
Analiza površinskih i podzemnih voda na području klizišta Grohovo
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI - 2018.

7. E Žic, N Ožanić, G Volf, I Sušanj Čule
Procjena nastanka toka krupnozrnatog i sitnozrnatog materijala na srednjem toku vodotoka Rječine
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI - 2018.

8. G Kablar, M Fabić, B Karleuša, G Volf
Protection of karst springs used for water supply in Istria by building sewage systems for small rural settlements
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20 9-25 - 2018.

9. G Volf, N Atanasova, M Škerjanec, N Ožanić
Hybrid modeling approach for the northern Adriatic watershed management
Science of The Total Environment 635 353-363 - 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718312592

Q1
Exc

10. G Volf, E Žic, N Ožanić
Prediction of groundwater level fluctuations on grohovo landslide using rule based regression
Engineering review 38 51-61 - 2018.

Q3

11. R Nemarnik, G Volf, B Karleuša
Estimation of pollutant load in drinking water protected areas of springs Sv. Ivan, Bulaž and Gradole
e-GFOS 13 13-32 - 2016.

Q4

12. B Karleuša, J Rubinić, I Radman, G Volf, N Krvavica
Cross-Border Water Resources Management in Present Conditions and for Future Scenarios
International Symposium Cross-border drinking water management : proceedings - 2016.

13. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić, R Precali
Assessing the impacts of nutrient sources to the trophic state of the northern Adriatic
EcoSummit 2016 - 2016.

14. R Nemarnik, G Volf, B Karleuša
Pollutant load analysis with STEPL model
Sabor Hrvatskih Graditelja 2016 - Zbornik radova 619-627 - 2016.

15. G Volf, N Atanasova
Procjena učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda upotrebom alata strojnog učenja
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 19 25-36 - 2016.

16. G Volf, N Atanasova, B Kompare, R Precali, N Ožanić
Study of the impact of TIN/PO4 ratio on mucilage formation in the northern Adriatic using regression trees
Acta Adriatica 56 207-222 - 2015.

Q3

17. G Volf, N Atanasova
Modeliranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa aktivnim muljem upotrebom ASM1 modela
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 69-80 - 2015.

18. D Vincek, G Volf, B Karleuša
Idejno rješenje brane Križ potok
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 57-68 - 2015.

19. G Volf, B Kompare, N Ožanić
Use of machine learning for determining phytoplankton dynamic on station RV001 in front of Rovinj (northern Adriatic)
Engineering review: znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 34 181-188 - 2014.

20. B Karleuša, N Ožanić, J Rubinić, I Radman, N Dragičević, G Volf, I Sušanj, N Krvavica, I Ružić, T Crnko
Istraživanje mogućnosti unaprjeđenja opskrbe pitkom vodom u Jadranskoj regiji kroz projekt DRINKADRIA
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Knjiga XVII 55-67 - 2014.

21. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić
Modeling nutrient loads to the northern Adriatic
Journal of Hydrology 504 182-193 - 2013.

Q1

22. G Volf, B Kompare, N Ožanić
Relating nutrient ratios to mucilage events in northern Adriatic
Engineering review: znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 33 - 2013.

23. G Volf, N Ožanić, I Petrović
Proračun osnovnih fizičkih parametara sliva i maksimalnih protoka na slivovima Trbuhovica i Mlake upotrebom GIS-a
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 95-111 - 2013.

24. N Ožanić, I Sušanj, E Žic, N Krvavica, I Ružić, N Dragičević, G Volf, B Karleuša
Disaster Mitigation of Floods and Debris Flow at Rijeka Region through Croatian-Japanese Collaboration
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia - 2013.

25. G Volf, E Žic, N Ožanić
Relationship between atmospheric conditions and groundwater level on Grohovo landslide
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia - 2013.

26. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić
Assessing the proper wastewater treatment level according to marine ecosystem status
ECSA 53: Estuaries and Coastal Areas in Times of Intense Change - 2013.

27. G Volf
Assessment of Proper Wastewater Treatment Level according to Marine Ecosystem State
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2012.

28. G Volf, N Atanasova, B Kompare, R Precali, N Ožanić
Descriptive and prediction models of phytoplankton in northern Adriatic
Ecological Modelling 222 2502-2511 - 2011.

Q2

29. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić
Modelling of nutrient loading for northern Adriatic
EGU 2011 Conference - 2011.

30. H Wolfl, G Volf, J Rubinić
Modelska analiza navodnjavanja kišnicom na jadranskim otocima
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 13 113-130 - 2010.

31. M Mijalić, G Volf, N Ožanić
Određivanje hidrograma otjecanja korištenjem HEC-HMS programa
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12 55-86 - 2009.

32. E Žic, G Volf, D Obradović
Utjecaj oscilacija vodnih masa u vodospremi na hidrauličke gubitke u vodoopskrbnim sustavima
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12 125-148 - 2009.

33. G Volf, N Atanasova, B Kompare, P Precali, N Ožanić
Assessing eutrophication problems in northern Adriatic
ISEM 2009 Conference - 2009.

34. B Kompare, G Volf, N Atanasova
Urbana odvodnja u funkciji zaštite voda
Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - 2009.

35. V Hinić, J Rubinić, I Vučković, I Ružić, A Gržetić, G Volf, M Ljubotina, N Kvas
Analysis of interrelation betwen water quality and hydrologic conditions on a small karst catchment area of sinkink watercourse Trbuhovica
Earth and Environmental Science 4 - 2008.

36. G Volf, E Žic, A Lipovac
Kanalizacijski sustav grada Čabra i zbrinjavanje sadržaja iz septičkih jama okolnih naselja
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji - 2008.

37. E Žic, G Volf, N Hržić
Osnovne karakteristike i stupanj priključenosti potrošača na kanalizacijski sustav mjesta Punat na otoku Krku
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji - 2008.

38. V Hinić, J Rubinić, I Vučković, I Ružić, A Gržetić, G Volf, M Ljubotina, N Kvas
Analysis of mutual influences of water quality and hydrological conditios at small sinking stream Trbuhovica
XXIVth Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and Hydrological bases of water management - 2008.

39. E Žic, G Volf
Analiza utjecaja značajki hidrauličkih parametara na hidrauličke gubitke i dimenzioniranje potisnih dijelova vodoopskrbnih sustava
Gubici vode u vodoopskrbi i odvodnji - suvremene metodologije praćenja, pronalaženja i otklanjanja - 2007.

Pozvana predavanja

1. G Volf
Onečišćenje i zaštita voda i mora
Filozofski fakultet u Rijeci - 12.6.2016.
2. G Volf
Upravljanje slivnim područjem s obzirom na stanje morskog ekosustava
Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska

Znanstveni projekti

1. -
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu; Suradnik - istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ; ;
2. -
Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia; Suradnik - istraživač; Međunarodni hrvatsko-japanski projekt; ;
3. -
DRINKADRIA: Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region; Suradnik - istraživač; EU - IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme; ;
4. -
Znanstvene osnove za razvoj natapanja u Republici Hrvatskoj; Suradnik - istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; ;
5. -
KEEP WATERS CLEAN: Monitoring stanja voda - praćenje hidroloških prilika na području Prezida; Suradnik istraživač; Bilateralni Hrvatsko-Slovenski projekt; ;
6. -
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
7. -
Održivo upravljanje riječnim slivom implementacijom inovativnih metodologija, pristupa i alata; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
8. -
Međudjelovanje mora i rijeka u kontekstu klimatskih promjena; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
9. -
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda; Suradnik - istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; 911.830,00 Kn; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7275&rok=2018-01

Znanstveni skupovi

1. 30.5.2019. - 1.6.2019.
7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode Opatija Predavač
2. 18.10.2018. -
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI Brela, Hrvatska Predavač
3. 18.6.2018. -
10 godina Zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008-2018 Rijeka, Hrvatska Predavač
4. 1.1.2016. -
Eco Summit Montpelier, Francuska Predavač
5. 1.1.2016. -
Sabor Hrvatskih Graditelja Cavtat, Hrvatska Predavač
6. 1.1.2013. -
ESCA53 Shangai, China Predavač
7. 1.1.2013. -
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia Split, Hrvatska Predavač
8. 1.1.2011. -
EGU 2011 Conference Vienna, Austria Predavač
9. 1.1.2009. -
ISEM 2009 Conference Quebec City, Canada Predavač
10. 1.1.2009. -
Urban drainage in function of water protection Rijeka, Hrvatska Predavač
11. 1.1.2008. -
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Šibenik, Hrvatska Predavač
12. 1.1.2007. -
Gubici vode u vodoopskrbi i odvodnji - suvremene metodologije praćenja, pronalaženja i otklanjanja Poreč, Hrvatska Predavač

Uredništva časopisa

1. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci-Pomoćnik glavnog urednika-2018, 2019

2. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci-Član uredničkog odbora-2016, 2017

Recenzije

1. 2018. Recenzije za časopis Journal of Marine Science and Engineering
2. 2017. Recenzije za časopis Journal for Environmental Management, Elsevier
3. 2014. Recenzet rada u časopisu Science of the Total Environment; Elsevier
4. 2010. Recenzije za Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Stručni radovi navedeni su pod Znantvenom djelatnošću
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 12.6.2018. - Upravljanje slivnim područjem s obzirom na stanje morskog ekosustava
Monografija zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008-2018
Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska
2. 1.1.2015. - Onečišćenje i zaštita voda i mora
Voda i more naše blago
Filozovski falkultet u Rijeci
3. 1.1.2014. - Određivanje količina hranjivih tvari u sjevernom Jadranu
Znanstveni i nastavni susreti petkom
Građevinski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2008. - Otkrivanje oštećenja na cjevovodima suvremenim metodama
Znanstveni i nastavni susreti petkom
Građevinski fakultet u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2018. - 1.1.2019. - Povjerenstvo za upis na preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultetu u Rijeci