Saša Čohar Mančić prof.

Građevinski fakultet Katedra za fiziku i druge predmete

e-pošta : sasa.cohar@gradri.hr
prostorija : G-244
e-pošta : sasa.cohar@uniri.hr
telefon : +38551265986
konzultacije : srijedom od 11.00 - 12.00 h

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Saša Čohar Mančić

Obrazovanje

1.1.1983. - 1.1.1989. profesor engleskog jezika i književnosti i profesor njemačkog jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2006. - predavačica, viša predavačica Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2006. profesor engleskog i njemačkog jezika SKG, Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1995. profesor engleskog i njemačkog jezika obrazovanje odraslih GEK, Opatija
1.1.1992. - 1.1.1993. profesor engleskog i njemačkog jezika OŠ Vladimira Gortana, Rijeka
1.1.1989. - 1.1.1992. profesor engleskog i njemačkog jezika SŠ Pavla Rittera Vitezovića, Senj

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Engleski jezik
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
viša predavačica
Norma sati:
- Engleski jezik
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
viša predavačica
Norma sati:
- Njemački jezik
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
viša predavačica
Norma sati:
- Njemački jezik
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
viša predavačica
Norma sati:
- Konstrukcija i nadgradnja engleskog jezika
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
viša predavačica
Norma sati: